AKTUALNOŚCIENERGETYKA

Zastosowanie dronów w branży elektroenergetycznej

Drony to bezzałogowe statki powietrzne, które wykorzystywane są do wielu celów. Początkowo kojarzone z działalnością wojskową, szybko znalazły zastosowanie w branży nieruchomości, filmowej czy w badaniach naukowych. W artykule chcemy zwrócić uwagę na zastosowanie dronów w branży elektroenergetycznej. Jaki jest ich udział w tym ważnym obszarze?

Drony w elektroenergetyce

Zastosowanie dronów w elektroenergetyce staje się coraz bardziej popularne, gdyż jest znacznie łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze niż dawniej stosowane metody. Za chwilę dowiesz się, jak wiele zastosowań bezzałogowe statki powietrzne posiadają w tej jednej branży.

Zbieranie i gromadzenie danych przestrzennych

Drony bywają ogromnie przydatne podczas przeprowadzania bezpiecznych inspekcji infrastruktury elektroenergetycznej. Pozwalają na szybkie gromadzenie danych przestrzennych. Są doskonałym zamiennikiem drogich, niebezpiecznych lub długotrwałych metod takich jak m.in. pomiary geodezyjne, oględziny stanu technicznego przy wsparciu alpinistów lub zbieranie danych za pomocą helikopterów. Korzystanie z dronów przy zbieraniu danych wychodzi stosunkowo tanio w porównaniu do innych metod, a także jest mniej ryzykowne (w zestawieniu z inspekcją załogową). Jedynie warto pamiętać, że operatorem drona nie może być tutaj każdy, a odpowiednio przeszkolony i doświadczony pilot.

Mimo że Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny dostarcza aktualne ortofotomapy, to zdarzają się przypadki budynków lub konstrukcji, których nie można na nich obserwować. Zapisy filmowe z przelotu drona wzdłuż proponowanej trasy pomagają uniknąć takiej sytuacji i współpracują z danymi zawartymi na fotomapach.

Pomiary i wykrywanie usterek

Korzystanie z dronów w elektroenergetyce pomaga też zaoszczędzić mnóstwo czasu przy pomiarach. Jeśli celem jest wykonanie ortofotomapy lub filmu, doświadczony pilot drona w okresie letnim może przelecieć około 20 km linii dziennie. W celu inspekcji odgórnej w zapisie fotograficznym i termowizyjnym będzie to 10 km. Takie właśnie odgórne inspekcje umożliwiają wizualną kontrolę korozji, uszkodzonych łańcuchów izolacyjnych, nieprawidłowo zamontowanych elementów infrastruktury energetycznej oraz wykrycie ich podwyższonej temperatury, wskazującej na konieczność wymiany.

Dzięki diagnostyce stanu sieci przesyłowej i dystrybucyjnej można szybciej wykryć wszelkie usterki. To z kolei skutkuje niższymi kosztami ewentualnej naprawy i precyzyjniejszym delegowaniem zadań w zespołach utrzymania sieci. Przy inspekcjach wykonywanych przez drony nie ma potrzeby wyłączania linii energetycznych, w przeciwieństwie do inspekcji wykonywanych przez załogę. Przez to nie ma przerw w dostawie prądu.

Rozciąganie linii wstępnych przy użyciu drona

W fazie wykonawczej projektu elektroenergetycznego zdarza się, że trasa linii przebiega przez trudnodostępny teren np. przez rzeki czy jeziora.  Wtedy rozciągnięcie przewodów stanowi dodatkową trudność. I znowu tutaj z pomocą przychodzą drony. Tym razem specjalnie zaprojektowane do podnoszenia ciężarów drony o udźwigu 20 kg. Rozciągają one linkę wstępną, za pomocą której można ostatecznie przeciągnąć przewody na drugą stronę. Do tego zadania niezbędny jest nie tylko wysokiej jakości, przystosowany do podnoszenia ciężarów sprzęt, ale również doświadczenie operatora drona i dobra komunikacja z brygadą liniową. W zależności od potrzeb brygady można rozciągnąć od jednej do wszystkich linek wstępnych, potrzebnych na danym etapie budowy elektroenergetycznej.

Wywieszanie odstraszaczy ptaków

Drony służą też wywieszaniu tzw. odstraszaczy ptaków (elementów ostrzegawczych) w trudnodostępnych miejscach. Takie elementy zapobiegają wpadaniu lecących ptaków w linie elektroenergetyczne. Dotychczas wiele ptaków zginęło w wyniku takiego zderzenia. Specjalne oznaczenia linii mają uruchomić czujność u ptaków, a tym samym uchronić je przed wypadkiem. 

Oznakowanie wodnych szlaków turystycznych

Czasami zdarza się, że linie energetyczne przechodzą bezpośrednio nad turystycznymi szlakami wodnymi. Wtedy należy oznaczyć takie linie, aby nie stanowiły zagrożenia dla żeglarzy czy kitesurferów. I znów drony znacznie ułatwiają tego typu prace. Jeziora, rzeki, skrzyżowania dróg wodnych i inne trudno dostępne tereny nie stanowią dużego problemu dla doświadczonego operatora drona. 

Podsumowując, drony pozwalają rozwiązać wiele problemów w branży elektroenergetycznej. Począwszy od przeprowadzania bezpiecznych oględzin linii energetycznych, bez potrzeby wchodzenia na słupy energetyczne, po sprawną diagnostykę stanu sieci, bez potrzeby wyłączania prądu. Zastosowanie dronów pozwala też uniknąć wchodzenia na tereny prywatne lub z ograniczonym dostępem. Drony przynoszą przede wszystkim liczne korzyści podczas inspekcji infrastruktur energetycznych, znajdujących się w górach i przy zbiornikach wodnych, gdzie  dostęp człowieka jest znacznie utrudniony.  Ułatwiają oznaczanie trudno dostępnych terenów czy wywieszaniu odstraszaczy dla ptaków. Służą prawie przy każdym etapie projektu elektroenergetycznego, od rozciągania linii wstępnych, aż po ich niezbędne oznaczenia.    

Powiązane Artykuły

Back to top button

Dołącz do Green Energy Congress 2022
4-5 Październik
ICE Krakow Congress Centre

Już teraz skorzystaj z promocyjnych cen biletów na kolejną
edycję Green Energy Congress.