WODOCIĄGI

22 marca ruszył nabór wniosków do programu Moja Woda

W Światowy Dzień Wody ruszył drugi nabór wniosków do programu, którego celem jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce. O dofinansowanie w formie dotacji na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, na kwotę do 5 000,00 złotych można składać na projekty przewidziane od 1 czerwca 2020 do 30 czerwca 2024. Na co konkretnie może zostać przeznaczona dotacja?

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie instalacji:

– do zbierania wód opadowych i roztopowych z nieprzepuszczalnych powierzchni posesji, czyli dachów, chodników, podjazdów,

– do retencjonowania wód opadowych i roztopowych, np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, oczka wodne,

– do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w gruncie (drenaż, studnie chłonne, rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych),

– do retencjonowanie wód opadowych i roztopowych na dachach, ale bez kosztów nasadzeń (zielone dachy),

– do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych i roztopowych, np. pompy, filtry, zraszacze, przewody, sterowniki, instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki na zakup komponentów, które stanowią część trwałą systemu nawadniania lub wykorzystania wód oraz koszty adaptacji istniejących elementów.

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny i które nie otrzymały dotychczas dofinansowania w ramach Programu Moja Woda. Dotacje mogą być przeznaczone także na instalacje, które mają zostać wykorzystane w dopiero planowanej lub budowanej nieruchomości (budynek mieszkalny jednorodzinny), pod warunkiem, że taki budynek zostanie oddany do użytku przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji. Oddanie do użytkowania może nastąpić przez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkownie lub uprawomocnienie się zgłoszenia.

Dzięki dofinansowaniom w ramach Programu Moja Woda Polska ma chronić zasoby wodne oraz minimalizować zjawisko suszy, dzięki zwiększaniu poziomu retencji i wykorzystywaniu zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych. Instalacje zrealizowane w ramach programu mają także na celu zmniejszanie zapotrzebowania na wodę wodociągową. Zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych do kanalizacji powinno natomiast zmniejszać ryzyka lokalnych podtopień.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl/moja-woda

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button