MŁODY INŻYNIER

28 września ruszył nabór na kierunki innowacyjne na krakowskiej AGH

Z nadchodzącym początkiem roku akademickiego, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ruszyła z UBPO – Uczelnianą Bazą Przedmiotów Obieralnych. Ta inicjatywa to program wspierający elastyczność studiowania i urozmaicenie oferty dydaktycznej nowoczesnymi kierunkami na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Uczelnianą Bazę Przedmiotów Obieralnych tworzą trzy tematyczne bloki, na które składa się łącznie ponad 240 przedmiotów. W nadchodzącym semestrze do UBPO dołączyło sześć przedmiotów innowacyjnych.

Decyzja o włączeniu kolejnych przedmiotów do UBPO zapadała już 29 kwietnia 2020 roku, podczas posiedzenia Rady Programowej Uczelnianej Bazy ds. Przedmiotów Obieralnych. Do dwóch istniejących dotychczas bloków – Humanistyczno – Społecznego i Obcojęzycznego – dołączył Blok Innowacyjny. Wśród szczęściu zatwierdzonych przedmiotów innowacyjnych znalazły się:

 1. Elastyczne Aplikacje Rzeczywistości Wirtualnej,
   
 2. Inżynieria odwrotna – technologie dla przemysłu 4.0. Program wdraża zagadnienia techniki inżynierii wstecznej. W trakcie zajęć studenci będą wykorzystywać skaner 3D 10Mpix do skanowania gotowych produktów i ich elementów, które następnie będą udoskonalać w programach Geomagic Control X, Geomagic Desingn X, Solidworks), by w efekcie wytworzyć produkt w ulepszonej postaci.
   
 3. Opracuj i skomercjalizuj nową technologię. Przedmiot polega na opracowywaniu nowych projektów związanych z kierunkami studiów, przeprowadzeniu analizy wdrożeniowej danej technologii, rozwoju kompetencji inżynierskich i przedsiębiorczych w połączeniu z umiejętnościami miękkimi (negocjacje, prezentacje etc.).
   
 4. Prototypowanie z wykorzystaniem metod przyrostowych. Podczas zajęć wdrażane są technologie tworzenia fizycznego modelu z modelu cyfrowego, zgodne z wymogami ekologicznymi dla nowych wyrobów, przy wykorzystaniu oprogramowania SimaPro. Program zakłada projektowanie nowych produktów w specjalistycznych programach – Solidworks i Geomagic.
   
 5. Superhydrofobowe i superhydrofilowe powierzchnie i materiały. Program przedmiotu zakłada wykształcenie kreatywnego podejścia do projektowania unikalnych powierzchni dla różnorodnych zastosowań. Inspirowane naturą powierzchnie i materiały superhydrofobowe i syperhydrofilowe stanowią fascynujący obszar badań naukowych i są źródłem niekonwencjonalnych rozwiązań inżynieryjnych.
   
 6. Technologie kosmiczne i komercjalizacja przestrzeni kosmicznej. Przedmiot ukierunkowany jest na wdrożenie umiejętności związanych z zagadnieniami technologii kosmicznych, wierceniami w kosmosie, górnictwem kosmicznym, podstawami tworzenia i zarządzania start-upami technologicznymi.

Dzięki ogólnodostępnej ofercie przedmiotów UBPO studenci mogą realizować zarówno obowiązkowe, jak i dodatkowe moduły w programie studiów. Realizacja przedmiotów obieralnych nie podlega dodatkowym opłatom. Co najważniejsze, studenci mogą dokonać wyboru zajęć, które odpowiadają ich zainteresowaniom i pasjom. Zapisy odbywają się od 28 września do 4 października 2020, do godziny 23:59.

Źródło: https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/innowacyjne/

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button