Dr Hab. Inż. Krzysztof Polak

Akademia Górniczo – Hutnicza W Krakowie

Absolwent i pracownik Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Od 2020 roku doradca naukowy grantu badawczo – wdrożeniowego ds. budowy kamery diagnostycznej do studni głębinowych nowej generacji. Autor cyklu monotematycznego „Sprawność hydrauliczna oraz efektywność energetyczna studziennych systemów ujmowania wód podziemnych” i wielu pozycji publikacyjnych, artykułów branżowych, referatów konferencyjnych o światowym zasięgu. Recenzent wydawnictw  krajowych – Archiwum Górnictwa, Górnictwo Odkrywkowe, Górnictwo i Geoinżynieria oraz zagranicznych – Water, Mine Water and Environment, Energies.

Ekspert w zakresie techniki oraz technologii eksploatacji pracy studni głębinowych, kompleksowej diagnostyki ich stanu hydraulicznego, regeneracji i przeciwdziałania procesom starzeniowym oraz ustalania bezpiecznych parametrów pracy studni wierconych. Autor koncepcji i organizator dwóch nowych laboratoriów naukowo – dydaktycznych, w tym półtechnicznego stanowiska badawczego wyposażonego w studnię głębinową oraz półtechniczną instalację wodociągową. Uczestnik międzynarodowego programu naukowego Forsight. Członek komitetów międzynarodowych konferencji naukowych, m.in.: Polskiego Kongresu Górniczego, World Mining Congress, Polsko – Niemieckiego Forum Rekultywacja i Rewitalizacja Obszarów Pogórniczych.  Laureat pięciu nagród za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe, w tym jednej Ministra Edukacji Narodowej.

Back to top button