Dr Inż. Przemysław Szulc

Politechnika Wrocławska

Od lat związany z Politechniką Wrocławską, adiunkt w Katedrze Konwersji Energii Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Na co dzień pracuje w zespole badawczym Maszyn Przepływowych. Zajmuje się badaniami w zakresie modelowania i prognozowania właściwości hydraulicznych maszyn przepływowych (pomp, urządzeń do przenoszenia masy, turbin cieplnych) oraz tworzy podstawy ich projektowania. Analizuje sposoby wykorzystywania naturalnych źródeł energii (elektrowni wodnych, turbin), sprzęgieł i przekładni hydrokinetycznych.

Autor wielu publikacji naukowych, prelegent krajowych i międzynarodowych wydarzeń branżowych, członek rad programowych.

Zainteresowania naukowe: badania maszyn hydraulicznych i armatury, pompy i układy pompowe,  energetyka i turbiny wodne, obliczenia przepływowe CFD, obliczenia MES. 

Back to top button