Dr Inż. Ryszard Nowicki

Niezależny Ekspert

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej z 1972 roku oraz jej późniejszy pracownik. Od 1990 do 2018 związany z Bently Nevada Corp./GE. Od 1995 roku organizator 29 krajowych konferencji Forum Diagnostyki oraz kilkunastu za granicą.  Autor ponad 250 publikacji naukowych, naukowo – technicznych i konferencyjnych, ekspertyz technicznych oraz międzynarodowych szkoleń dedykowanych nadzorowi stanu technicznego różnych środków produkcji.

Ekspert w zakresie zarządzania stanem technicznym maszyn i urządzeń oraz ich diagnostyki. Uznany specjalista w obszarze organizacji centrów diagnostycznych na poziomie przedsiębiorstw i korporacji, wdrażania rozwiązań systemowych nadzoru stanu technicznego środków produkcji stosownie do ich krytyczności oraz polityki utrzymania ruchu. Autor krajowych i zagranicznych projektów systemów nowoczesnego nadzoru maszyn w zakresie monitorowania i zabezpieczeń, uwzględniających także narzędzia diagnostyki technicznej.

Back to top button