ENERGETYKA

Francja: Fuzja Veolii i Suez

Czołowe francuskie przedsiębiorstwa zagospodarowania odpadów i gospodarki wodnej po siedmiu miesiącach doszły do porozumienia. W poniedziałek, 12 kwietnia, Suez zaakceptował umowę, która wycenia firmę na niemal 13 miliardów Euro. Uwzględniając dług Suez (9,7 miliardów Euro), transakcja kosztuje Veolię 22 miliardy Euro.

Na mocy porozumienia przewidziane jest:

– utworzenie „Nowego Suez”, na który złożą się aktywa tworzące spójną i zrównoważoną pod kątem przemysłowym i społecznym grupę, o obrotach rzędu 7 miliardów euro, z rzeczywistym potencjałem wzrostu,

– realizowanie przez Veolię planu stworzenia światowego lidera transformacji ekologicznej, z przychodami rzędu 37 miliardów Euro,

– ponowienie społecznych zobowiązań Veolii na okres 4 lat od podpisania oferty,

– zobowiązania Veolii w odniesieniu do składu zespołów kierowniczych w centrali i poszczególnych krajach.

Veolia zapłaci za Suez 20,50 Euro za akcję. Elementem spornym była kwestia tego, co zrobić z sektorem wody i ścieków w Suezie, którego łączna wartość przewyższała wartości francuskiego urzędu antymonopolowego. Prezes Veoli znalazł jednak nowych właścicieli dla sektora, w tym wspieraną przez państwo Caisse des Depots i inwestora infrastrukturalnego Meridiam. Finalnie, transakcja kosztuję Veolię 22 miliardy euro.

Prognozy Refinitiv wskazują, ze w 2022 roku Suez osiągnie 1,6 miliardów zysku operacyjnego. Po odliczeniu podatku dochodowego i dodaniu oczekiwanych oszczędności, Veolia powinna uzyskać zwrot po opodatkowaniu w wysokości 1,5 miliadra euro. Kwota ta stanowi 6,8% poniesionych nakładów. Z kolei Meridiam twierdzi, że „Nowy Suez” wart jest około 7 miliardów Euro, co obiża koszty Veolii.

Źródło: www.wnp.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button