AKTUALNOŚCIENERGETYKAWYDARZENIA

Fundusz Innowacyjny z kolejnym rozstrzygnięciem. Polska firma wśród wygranych

Wśród 17 zwycięskich projektów znalazł się jeden z Polski. Unijne środki wesprą wodorowe przedsięwzięcie Lotosu, wchłoniętego w tym roku przez Orlen.

Fundusz Innowacyjny to jeden z największych programów finansowania technologii niskoemisyjnych. Dochody funduszu pochodzą z unijnego systemu handlu emisjami (ETS) i do 2030 r. mają wynieść co najmniej 38 mld euro. Pieniądze są dzielone przez dwie ścieżki: na projekty małe, o wartości 2,5-7,5 mln euro, oraz duże – powyżej 7,5 mln euro.

Wsparcie przyznaje bezpośrednio Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA). Natomiast Europejski Bank Inwestycyjny zapewnia pomoc techniczną takim projektom, które nie są jeszcze gotowe do pełnego wdrożenia.
Zgłaszane są projekty realizowane przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, jak również Islandii i Norwegii.

Fundusz Innowacyjny wesprze 17 projektów

Fundusz Innowacyjny

W tym tygodniu Komisja Europejska poinformowała o rozstrzygnięciu drugiego naboru przewidzianego dla projektów małej skali. Wybrano 17 zadań, które mogą liczyć na łączne dofinansowanie wysokości ponad 62 mln euro.

– Udzielone dotacje pomogą wprowadzić na rynek przełomowe technologie w sektorach energochłonnych. Oraz w sektorach energii ze źródeł odnawialnych, wodoru i magazynowania energii. Przyspieszy to przejście na czystą energię i dekarbonizację w Europie w wielu różnych sektorach przemysłu i wielu państwach – wskazała KE.

Wybrane projekty są zlokalizowane w jedenastu państwach członkowskich UE. Są to: Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Polska i Włochy oraz – po raz pierwszy – Cypr, Czechy, Litwa i Słowenia.

Komisja podkreśliła, że projekty były oceniane przez niezależnych ekspertów pod kątem ich zdolności do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z technologiami opartymi na paliwach kopalnych oraz do wprowadzenia innowacji znacznie wykraczających poza najnowocześniejsze technologie.

Badano również, czy projekty te są wystarczająco dojrzałe, by można je wprowadzić w życie.
Pozostałe kryteria, którymi kierowano się przy wyborze, to m.in. potencjał projektów pod względem zwiększania skali, a także ich opłacalność.

Co przewiduje zwycięski projekt Lotosu? Jakie jeszcze projekty dostaną dofinansowanie? Jak wygląda kolejny nabór? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Powiązane Artykuły

Back to top button