ENERGETYKA

Główne założenia polityki energetycznej Polski do 2040 roku

Ministerstwo Klimatu zakończyło etap konsultacji projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Plan został podzielony na trzy główne filary, które mają być równolegle realizowane na przestrzeni najbliższych dwudziestu lat. Pierwszy z nich to sprawiedliwa transformacja, drugi – stworzenie równoległego do istniejącego, zeroemisyjnego systemu energetycznego, trzeci – zapewnienie dobrej jakości powietrza.  Realizacja projektów zakłada wykorzystanie nakładów z unijnego dofinansowania. PEP2040 to jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Sprawiedliwa transformacja zakłada skierowanie funduszy do regionów, w których gospodarka uzależniona jest od wydobycia paliw kopalnych. Na przestrzeni najbliższych 10 lat, 60 miliardów złotych z funduszy unijnych ma zostać skierowanych właśnie do tych regionów.

Stworzenie zeroemisyjnego systemu energetycznego do 2040 roku przewiduje powstanie około 8 – 11 GW mocy wiatrowych na morzu oraz bloków jądrowych o mocy około 6 – 9 GW. Na powstanie pierwszych z nich ma zostać przeznaczone około 130 miliardów złotych, drugich – około 150 miliardów. Będą to dwa strategiczne obszary, które zostaną zbudowane w Polsce. Minister klimatu – Michał Kurtyka – podkreślił, że jest to szansa na rozwój krajowego przemysłu, wyspecjalizowanych kadr, nowe miejsca pracy i generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki. Równolegle do energetyki wielkoskalowej ma rozwijać się energetyka rozproszona i obywatelska, oparta na lokalnym kapitale.

Filar dotyczący dobrej jakości powietrza zakłada rezygnację z węgla jako źródła ogrzewania w ciepłownictwie indywidualnym. Przewiduje się także elektryfikację transportu. Komponentem polityki dobrej jakości powietrza ma być także upowszechnienie standardów zeroemisyjnych w nowym budownictwie mieszkaniowym („Dom z klimatem”).

Zaktualizowana Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku uwzględnia energetykę w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym na równi z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W strategii przewidziane są także działania w obszarze odbudowy po pandemii koronawirusa, stabilnego rynku pracy, rozwoju gospodarki i wzmocnienia jej konkurencyjności. Projekt PEP2040 zostanie opublikowany po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Źródło: www.gov.plwww.wnp.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button