WODOCIĄGI

Jakie inwestycje w obszarze gospodarki wodnej realizuje aktualnie Ministerstwo Klimatu?

W drugiej połowie sierpnia 2020 Ministerstwo Klimatu wskazało, jakie inwestycje są aktualnie realizowane w ramach gospodarki wodno – ściekowej w Polsce. Z wykorzystaniem funduszy unijnych, realizowane jest Działanie 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. W gospodarce ściekowej aglomeracja to obszar, gdzie działalność ludzka jest wystarczająco skoncentrowana, by ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do jednego punktu (oczyszczalni).  Budowa systemów gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach pozwala na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych oraz przyczynia się do ochrony stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobieganiu zanieczyszczeniom wód powierzchniowych w Polsce.

Dofinansowanie działań z Funduszy Europejskich umożliwia między innymi budowę lub modernizację kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków komunalnych. Ministerstwo Klimatu szacuje, że dzięki udzielonemu wsparciu możliwe będzie:

  • wybudowanie, przebudowanie lub zmodernizowanie ponad 200 oczyszczalni ścieków oraz prawie 5,3 kilometrów sieci kanalizacyjnej,
  • przyłączenie do nowopowstałej sieci ponad 378 tysięcy nowych użytkowników,
  • wybudowanie, przebudowanie lub zmodernizowanie ponad 1 tysiąca kilometrów sieci wodociągowej,
  • przyłączenie do sieci wodociągowej około 74 tysięcy nowych osób.

Dotychczas zawarto 357 umów o dofinansowanie o łącznej wartości blisko 17 miliardów złotych, w których dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi ponad 8 miliardów złotych.

Źródło: www.gov.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button