WODOCIĄGI

Kolejna poważna awaria przesyłu ścieków w Warszawie

29 sierpnia 2020 doszło do ponownej awarii układu przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków Czajka, znajdującej się na prawym brzegu Wisły. Rok po pierwszej awarii, ponownie zawiodły  dwa kolektory odprowadzające ścieki do Czajki. Wskutek uszkodzenia rurociągu podjęto decyzję o awaryjnym zrzucie ścieków do Wisły. Jak zapewniły władze Warszawy, awaria nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej mieszkańcom stolicy. Ujęcia wody zlokalizowane są pod dnem Wisły i znajdują się 10 kilometrów od miejsca zrzutu.

Do awarii doszło w rurociągu, w którym znajdują się dwa kolektory przesyłające ścieki z lewobrzeżnej Wisły. Rok temu, według ekspertyz, była to ukryta wada rurociągu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że tym razem doszło najprawdopodobniej do uszkodzenia starego rurociągu, a nie naprawionego w 2019 roku odcinka. Obydwa kolektory poddane były kontroli w ciągu ostatniego półrocza – jeden w maju, drugi w sierpniu. Sierpniowy audyt zakończono dzień przed awarią. W miejscu awarii od razu rozpoczęto wypompowywanie, ozonowanie i mechaniczne oczyszczanie ścieków. Dopiero po zakończeniu tych czynności możliwe będzie dokładne sprawdzenie miejsca uszkodzenia.  

Powołany sztab kryzysowy zadecydował o konieczności zbudowania mostu pontonowego. Na nim ma  zostać poprowadzony rurociąg awaryjny. Prezydent Warszawy poinformował także, że od wielu miesięcy trwają prace zmierzające do bezwykopowej budowy alternatywnego do wadliwego rurociągu pod dnem Wisły. W marcu tego roku podpisano umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy alternatywnego rurociągu. Nowy rurociąg ma powstać na przestrzeni trzech do pięciu lat.

Źródło: www.tvn24.pl , www.inzynieria.com

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button