ENERGETYKA

Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dotyczące dyrektyw o OZE i efektywności energetycznej

Terminy odpowiednio do 28 kwietnia i 22 czerwca 2021.

Aktualnie Unia Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące dwóch dyrektyw związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywności energetycznej:

1. Rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z 11 grudnia 2018 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Zaktualizowana Dyrektywa obejmuje wytyczne dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy leśnej wykorzystywanej do produkcji energii. Aby wspierać cele Unii Europejskiej w obszarze klimatu i energii, bioenergia leśna musi być produkowana w zrównoważony sposób. W związku z tym, w Dyrektywie dotyczącej odnawialnych źródeł energii z 2018 roku, wprowadzono kilka nowych kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy i biogazu, które wykorzystywane są do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, obejmujące także biomasę leśną. Przygotowane wytyczne dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych dotyczą tego, w jaki sposób wykazać zgodność z nowymi kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biomasy leśnej. Wytyczne scharakteryzowane są TUTAJ.

Do 28 kwietnia, w ramach konsultacji publicznych, można zgłaszać opinie i uwagi dotyczące aktualizowanej wersji dyrektywy.

2. Rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Jeszcze w 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła strategię, mającą na celu pobudzenie renowacji energetycznej budynków w Unii. Plan działania miałby obejmować: środki regulacyjne, środki finansowe, środki wspomagające oraz cel, jakim jest co najmniej podwojenie do 2030 roku rocznego wskaźnika renowacji energetycznej budynków. Aby osiągnąć ten cel, potrzebna jest zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zmianom poddane zostaną w szczególności przepisy zasadnicze dla pobudzenia renowacji budynków. Akt prawny dotyczący charakterystyki energetycznej budynków znajduje się TUTAJ.

Nieprzekraczalny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza udostępnionego przez Komisję Europejską to 22 czerwca 2021.

Źródło: www.ec.europa.eu, www.pracodwacy.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button