PRZETARGI

Lista przetargów dla wod-kan. Polska, od 14 do 21 grudnia 2020

Ogłoszenia przetargowe dla branży wodno – kanalizacyjnej opublikowane w okresie 14 – 21 grudnia 2020. Ogłoszenia dotyczą budowy, dostawy lub serwisu nowych i istniejących obiektów pompowych. W ciągu minionego tygodnia pojawiły się między innymi ogłoszenia dotyczące: budowy ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków, rozbudowy sieci kanalizacji, przeglądów technicznych agregatów pompowych, dostawy pomp objętościowych i stacji dokujących, etc. Szczegóły w tabeli poniżej.
 

Podgląd Nazwa zamawiającego Nazwa zamówienia
ZobaczGmina PleśnaRozbudowa sieci kanalizacji bytowej w miejscowości Janowice
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2021 – 2022.
ZobaczPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w KrakowieRemont zapory bocznej obok Pompowni nr 4 zbiornika Tresna – przesłona przeciwfiltracyjna III etap
ZobaczGmina ZielonkiWykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod…
ZobaczGmina DuklaPrzebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mszana na działce nr 300/6
ZobaczZarząd Nieruchomości KomunalnychŚwiadczenie usługi konserwacji wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i węzłów cieplnych w budynkach będących w zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie
ZobaczGmina PrzybiernówBudowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica, Dzieszkowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” – IV
ZobaczGmina BodzechówBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłków i Jędrzejów – część 2
ZobaczGmina ChorzeleRozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zaręby – ETAP I.
ZobaczGmina OsiekBudowa stacji uzdatniania wody w Obórkach
ZobaczGmina MoszczenicaBudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy – etap II
ZobaczGmina ZblewoWykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”: Roboty w zakresie gospodarki wodnej: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę …
ZobaczGmina ZblewoWykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”: Roboty w zakresie gospodarki wodnej: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę …
ZobaczGmina ZblewoWykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo”: Roboty w zakresie gospodarki wodnej: Budowa zbiornika retencyjnego na wodę …
ZobaczKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ŁodziWykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów – ETAP I – roboty podobne – część 2
Zobacz17 Wojskowy Oddział GospodarczyObsługa, konserwacja, serwis urządzeń i instalacji oraz naprawy awaryjne kotłowni na paliwo stałe w kompleksach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 17 Wojskowy Oddział Gospoda…
ZobaczGmina PołaniecBudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociągami tłocznymi na terenie Gminy P…
ZobaczPrywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pomorskiej 48 we Wrocławiu
ZobaczGmina MarkuszówDostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów w ramach projektu pn. ,,Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów”
ZobaczZakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w KargowejBudowa kolektora tłocznego oraz modernizacja, budowa przepompowni ścieków przy ulicy Kościuszki w Kargowej
ZobaczUniwersytet Warszawski Wydział GeologiiKonserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie – 5 części
ZobaczGmina MarkuszówDostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów w ramach projektu pn. „Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów”
ZobaczSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w GdańskuDostawa pomp objętościowych i stacji dokujących
ZobaczGmina SłubiceBudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rurociągiem wody łączącym obiekt stacji z istniejącą siecią wodociągową w miejscowości Alfonsów w gminie Słubice
ZobaczUrząd Gminy BorowieBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie w ramach którego zostanie wykonana sieć w miejscowościach Głosków, Wilchta.
ZobaczZakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzebiechów
ZobaczMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków w Porębie – etap I i etap II
ZobaczWyższa Szkoła Policji w SzczytnieDostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych i elektrycznych
ZobaczGmina JodłowaZaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w gminie Jodłowa – dla miejscowości: Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze z włączeniem do wodociągu na granicy z gminą Ryglice – ETAP I
ZobaczZarząd Zieleni m.st. WarszawyUtrzymanie wybranych zbiorników wodnych na terenie m.st. Warszawy w ramach jednokrotnej (jesiennej) konserwacji w 2020 r., w tym zakup wraz z dostawą 2 hydraulicznie pompowanych korków kanalizacyjnych…
ZobaczPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w PoznaniuOdprowadzenie wody z Polderu Barłogi do rzeki Warty, gm. Rzgów
ZobaczGmina LipuszDostawa kotłowni na biomasę oraz dostawa instalacji powietrznych pomp ciepła w ramach projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma”
ZobaczGmina PurdaPOSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Purda – etap I – budowa zbiornika retencyjnego SUW Klewki.
ZobaczGmina Wola MysłowskaUREGULOWANIE GOSPODARKI OSADOWEJ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. JARCZEW
ZobaczGmina Miejska SkórczZaprojektowanie oraz dostawa i instalacja pomp ciepła na obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz – II postępowanie
ZobaczGmina Miejska PiechowiceBudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od ul. Zamkowej do włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplickiej w Piechowicach” w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitar…
ZobaczGmina Nieporęt reprezentowana przez WójtaWykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie Pierwszym – etap I
ZobaczGmina MarkuszówDostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów w ramach projektu pn. „Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów”
ZobaczGminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne w Niedomicach Sp. z o.o.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasieka Otfinowska
ZobaczGmina KwilczRemont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz
ZobaczMiejski Zakład Usług KomunalnychZagospodarowanie wód opadowych w parku im. Jacka Kuronia”, zgodnie z PFU
ZobaczGmina KwilczRemont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz
ZobaczGmina Izbica KujawskaBudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska, w formule „zaprojektuj-wybuduj”.
ZobaczGmina BielinyBudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Makoszyn i Lechów– etap II w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na tere…
ZobaczGmina MoryńBudowa oczyszczalni ścieków w Bielinie

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/.

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button