PRZETARGI

Listy przetargów wod-kan dla Polski i Europy, 01.06-07.06.2021

Najnowsza lista przetargów dla branży wod-kan z okresu od 1 do 7 czerwca 2021.

Lista obejmuje ogłoszenia o zamówieniach, której pojawiły się dla Polski i Europy w tym terminie.
Szczegóły w podglądzie każdego zamówienia.

Polska

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we Wrześni ul. Świętokrzyska i w Przyborkach ul. GrójeckaGmina WrześniaSzczegóły
Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary ChwalimGmina BarwiceSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski – Etap IIGmina CewiceSzczegóły
Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Dąbrowie Górniczej – Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Morcinka – usługi projektowania (…) pełna nazwa w sekcji IXGmina Dąbrowa GórniczaSzczegóły
Budowa wodociągu w rejonie ul. Kosynierów.Gmina DębnoSzczegóły
Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka (działka nr 134/1)Gmina NarewSzczegóły
Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec ZagrobleGmina RadecznicaSzczegóły
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radziejowice – etap IGmina RadziejowiceSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Huta TarnawackaGmina Tarnawatka Szczegóły
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Przychodni Rejonowej Nr 2 w Warszawie przy ul. Patriotów 170Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – WawerSzczegóły
Wykonanie pompowań sprawnościowych wraz z opróbowaniem 100 punktów monitoringowych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w 2021 roku na obszarze całego krajuPaństwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut BadawczySzczegóły
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trawniki Kolonia.Gmina TrawnikiSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 263 w m. LuboniekWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w PoznaniuSzczegóły
Wykonanie rekanalizacji w terenach skanalizowanych na terenie miejscowości Podwilk i Zubrzyca Górna – 2021r.Gmina JabłonkaSzczegóły
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szarowola gm. Tomaszów LubelskiGmina Tomaszów LubelskiSzczegóły
Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie StopnicaGmina StopnicaSzczegóły
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości KujawkaGmina BądkowoSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy – etap IGmina Nowe OstrowySzczegóły
Przebudowa SUW w StromcuGmina StromiecSzczegóły
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobroszycach i Nowosiedlicach w ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroszyce”Gmina DobroszyceSzczegóły
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Woźnickiej w Miasteczku ŚląskimGmina Miiasteczko ŚląskieSzczegóły
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową studni głębinowej w m. Włóki gm. BulkowoGmina BulkowoSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Trawniki.Gmina TrawnikiSzczegóły
Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż oraz wentylacji pomieszczeń wchodzących w skład projektu: „Prace remontowo – adaptacyjne w Żłobku nr 17Zespół Żłobków MiejskichSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mechowo- Gacko gm. GolczewoGmina GolczewoSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe WielkieGmina Dębe WielkieSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej w Budach ŁańcuckichGmina BiałobrzegiSzczegóły
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy kanalizacji deszczowej na ul. Kowalskiej (Długiej) i Fabrycznej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskieGmina MiastkoSzczegóły
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lasek oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Laskowskiej w m. Celestynów – w formule zaprojektuj i wybuduj”Gmina CelestynówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrożanach i budowa zaworów redukcyjnych na sieci wodociągowej w miejscowości ŚledzianówGmina DrohiczynSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do ulicy Polnej w Dobrzyniu nad WisłąGmina Dobrzyń nad WisłąSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko, Niwy, Jarużyn, Niemcz gm. OsielskoGminny Zakład KomunalnySzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dobrej w Ostrowie WielkopolskimMiejski Zarząd DrógSzczegóły
Utworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój w systemie zaprojektuj wybuduj w ramach realizacji operacji z PROW na lata 2014-2020. EFR na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichGmina PokójSzczegóły
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie SzypliszkiGmina SzypliszkiSzczegóły
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach budowy ul. Fieldorfa w Siechnicach – Etap IIBurmistrz SiechnicSzczegóły
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Celestynów ul. Wojska Polskiego – w formule zaprojektuj i wybuduj”Gmina CelestynówSzczegóły
Modernizacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w lokalizacji Medyków 14Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kolejowej w SzydłowieGmina TułowiceSzczegóły
Budowa sieci kan. sanitarnych na terenie gm Włoszczowa: Cz.1: Budowa sieci kan. sanit. z przepompownią ścieków P3 w m. Konieczno Cz.2: Budowa sieci kan. sanit. z przepompownią ścieków P3 w m. KurzelówGmina WłoszczowaSzczegóły
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno gm. Kutno”.Gmina KutnoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko – ETAP IIGmmina ObrzyckoSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo – III etapGmina BaboszewoSzczegóły
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Polichna CzwartaGmina Szastarka Szczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowodworze wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w rozproszonej zabudowie Gminy NowodwórGmina NowodwórSzczegóły
Przebudowa ujęcia wody i budowa drugiej studni w miejscowości Ostrówek-KoloniaGmina OstrówekSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w SwarzędzuGmina SwarzędzSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Europa

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Roboty budowlaneNorwegia-Sandnesszczegóły
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowaniaNorwegia-Grimstadszczegóły
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Mediașszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Satu Mareszczegóły
PrzepompowywaniePortugalia-Lizbonaszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Powiązane Artykuły

Back to top button