PRZETARGI

Listy przetargów wod-kan dla Polski i Europy, 08.06-14.06.2021

Najnowsza lista przetargów dla branży wod-kan z okresu od 8 do 14 czerwca 2021.

Lista obejmuje ogłoszenia o zamówieniach, której pojawiły się dla Polski i Europy w tym terminie.
Szczegóły w podglądzie każdego zamówienia.

Polska

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin, obejmująca ulicę Kawalerską, DaniewiceGmina NadarzynSzczegóły
Przebudowa i rozbudowa obiektu oczyszczalni ścieków w ZaklikowieGmina ZaklikówSzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości TylkowoGMINA PASYMSzczegóły
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bochlinie, Gmina NowePrzedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.Szczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie BedlnoGMINA BEDLNOSzczegóły
„Remont stopnia wodnego km 20+300 na rzece Wschodniej, Utrzymanie rzeki Sanicy wraz z konserwacją jazu piętrzącego w km. 16+800”Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieSzczegóły
Budowa biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości SkotnikiGMINA TERESINSzczegóły
Budowa pompowni wody na ulicy Źródelnej w PajęcznieGmina PajęcznoSzczegóły
Budowa hali stalowej dla oczyszczalni ścieków w SokolnikachGmina SokolnikiSzczegóły
Dostawa pompy wysokociśnieniowej z napędem w ramach projektu „IDUB”Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej Drzycim – ul. KrótkaGMINA DRZYCIMSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie WielkopolskiejGmina Środa WielkopolskaSzczegóły
Przebudowa – modernizacja oczyszczalni ścieków w Książu WielkimGmina Książ WielkiSzczegóły
„Budowa zbiornika przeciwpożarowego wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną na Składowisku Odpadów Komunalnych m. Poznania ul. Meteorytowa 1 w Suchym Lesie”ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w PieńskuGMINA PIEŃSKSzczegóły
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków w ulicach Inwestycyjnej, Technologicznej, Podmiejskiej w Strefie Aktywności Gospodarczej – Obszar „A” w Zawierciu”GMINA ZAWIERCIESzczegóły
Budowa kontenerowej podziemnej stacji transformatorowej SN/nn wraz z instalacją odwodnienia oraz budowa odcinków linii kablowych SN 15kV i nn 0,4kV w KrakowieZarząd Budynków Komunalnych w KrakowieSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW1 na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach 2Miejski Zarząd Usług KomunalnychSzczegóły
Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000m3/d w Wietrzychowicach – etap IGMINA WIETRZYCHOWICESzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Podmiejskiej w miejscowości KokoszkowyGmina Starogard GdańskiSzczegóły
Przebudowa nawierzchni oraz budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Traugutta w MalczycachGmina MalczyceSzczegóły
Budowa wodociągu w Sławicy – III etap.Gmina SkokiSzczegóły
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w LubiewieGMINA LUBIEWOSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biele – II etapGmina SompolnoSzczegóły
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Turkowskiego w BartoszycachGMINA MIEJSKA BARTOSZYCESzczegóły
Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstania Styczniowego, Przygranicznej, Granicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, dz. nr ew. 391/1, 390/6, 391/11, 390/7, 614/4 w m. Halinów”Gmina HalinówSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/dobę dla budynków Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w MalinowieZESPÓŁ SZKÓŁ IM. EMILII SUKERTOWEJ-BIEDRAWINY W MALINOWIESzczegóły
”Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce”GMINA SOBOLEWSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta Grybów.MIASTO GRYBÓWSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Europa

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
PompyFrancja-Lilleszczegóły
 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Suceavaszczegóły
 Instalacje wodneIrlandia-Dublinszczegóły
PompyFrancja-Saint-Nazaireszczegóły
 PompyWęgry-Budapesztszczegóły
 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Mediașszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Iașiszczegóły
Usługi gospodarki ściekowejPolska-Sosnowiecszczegóły
PrzepompowywaniePortugalia-Lizbonaszczegóły
PrzepompowywanieBelgia-Antwerpiaszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Satu Mareszczegóły
 Usługi gospodarki ściekowejFrancja-Clamartszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Powiązane Artykuły

Back to top button