PRZETARGI

Listy przetargów wod-kan dla Polski i Europy, 15.06-21.06.2021

Najnowsza lista przetargów dla branży wod-kan z okresu od 15 do 21 czerwca 2021.

Lista obejmuje ogłoszenia o zamówieniach, której pojawiły się dla Polski i Europy w tym terminie.
Szczegóły w podglądzie każdego zamówienia.

Polska

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza w TłuszczuGmina TłuszczSzczegóły
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmucin wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektuGmina GózdSzczegóły
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz ze stawem odparowującym oraz budowa kanalizacji sanitarnej do podłączenia budynków mieszkalnych w miejscowości Dudka, obr. Sucholaski, gm. WydminyKrajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaSzczegóły
Budowa zbiornika wodnego służącego małej retencjiGmina Jabłonna LackaSzczegóły
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy JabłonnaGmina JabłonnaSzczegóły
Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gm. SiedlceGmina SiedlceSzczegóły
Remont przepompowni ściekówOśrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony NarodowejSzczegóły
Optymalizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lipowa poprzez budowę zbiornika wody w Lipowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Daglezji w LipowejGmina LipowaSzczegóły
Remont hydrantów wewnętrznychZespół Szkół centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w OkszowieSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy ChynówGmina ChynówSzczegóły
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody o dwa zbiorniki retencyjne w m. MysłakówGmina NieborówSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej etap IIGmina Miasta BrodnicySzczegóły
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy BrochówGmina BrochówSzczegóły
Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 142 obręb Dąbrówka ŁugGmina SkórzecSzczegóły
Budowa odwodnienia w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa połączenia drogi powiatowej ul. A. Branickiego z Południową Obwodnicą Warszawy w dzielnicy Wilanów m. st. WarszawyZakład Remontów i Konserwacji DrógSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew – Borowy MłynGmina PszczewSzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Unierzyżu i Pokrytkach gm. StrzegowoGmina StrzegowoSzczegóły
Zaprojektowanie i budowa odc. sieci wodociąg. na terenie gminy Turek w miejscowościach Albertów, Kaczki Śr., Kalinowa, Kowale Ks., Obrębizna, Obrzębin, Słodków Kol., Szadów Ks., Turkowice i WietchininGmina TurekSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej – Etap IIIZwiązek Gmin Dorzecza Górnej Raby i KrakowaSzczegóły
Zagospodarowanie ujęcia wód termalnych w WołczynieGmina WołczynSzczegóły
Przebudowa poziomych odcinków kanalizacji sanitarnej na parterze w Przedszkolu nr 16 w ChorzowieMiasto Chorzów – Miasto na Prawach PowiatuSzczegóły
Przegląd 5 sztuk pomp śmigłowych typ 80P23 zainstalowanych w GOŚ ŁAMGrupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do ulicy Polnej w Dobrzyniu nad Wisłą.Gmina Dobrzyń nad WisłąSzczegóły
Przebudowa budynku SUW i budynku pompowni II stopnia w ramach realizacji projektu pn.: ”Poprawa systemu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej w Gminie Bytom Odrzański”Gmina Bytom OdrzańskiSzczegóły
Modernizacja otoczenia i odwodnienia Szkoły Podstawowej nr 3 w ZakopanemGmina Miasto ZakopaneSzczegóły
Modernizacja przepompowni sieciowej tranzytowej w Prusach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kondratowice – VGmina KondratowiceSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Gałachy gm. ZakroczymZakład Gospodarki Komunalnej w ZakroczymiuSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice – II etapGmina DziałdowoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Strzałkowie (Sosnowa-Daglezjowa) w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy StrzałkowoGmina StrzałkowoSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pobiedno w gminie BukowskoGmina BukowskoSzczegóły
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radłowie w rej.ul.Krotoszyńskiej od ul.Osiedle Robotnicze do ul.Lamkowej Działki Nr 239,306,307Zakład Gospodarki Komunalnej w RaszkowieSzczegóły
Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej polegającej na przebudowie sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami na terenie Stacji Obsługi Samochodów KWP przy ul. Lwowskiej 28 w Krośnie – etap IIKomenda Wojewódzka Policji w RzeszowieSzczegóły
Budowa wodociągu w miejscowości Dominów, gm. Mełgiew, etap IVGminne Przedsiębiorstwo Komunalne Mełgiew Sp. z o. o.Szczegóły
Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w RogowieGmina RogowoSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Zarzecze.Gmina NiskoSzczegóły
Modernizacja oczyszczalni ściekówGmina Miejska ChojnówSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strzegowo – Etap IIIGmina StrzegowoSzczegóły
Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Błotnej w BralinieGmina BralinSzczegóły
Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubochnia z podziałem na częściGmina LubochniaSzczegóły
Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DaleszyceGmina DaleszyceSzczegóły
Zaprojektowanie i przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody, zbiorników wyrównawczych oraz ujęcia wody w Dolistowie StarymGmina JaświłySzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Bojanowie i GołaszynieGmina Bojannowo Szczegóły
Budowa wodociągu na os. Hutnik IIStalowowolskie Centrum Usług WspólnychSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej Miłakowo – Warkałki – Gudniki wraz prawem opcji dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnejMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.Szczegóły
Budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Żegocin” w formule zaprojektuj i wybudujGmina CzerminSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Swojskiej w WilkowicachGmina WilkowiceSzczegóły
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w NiechłodzieGmina ŚwięciechowaSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości LudwinówGmina LiwSzczegóły
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości MilonkiGmina TrzyciążSzczegóły
Budowa sieci wod. z przył. dla Witkowa I i Radziszewa oraz budowę kanału sanitarnego w ul. Spółdzielców w m. Witkowo I wraz z przebudową SUW wraz z budową zbiornika wody czystej- Etap I SUW Strzyżno.Gmina StargardSzczegóły
Remont obiektu pompowni RS w Tychach przy ul. Żorskiej z podziałem na 2 zadaniaRegionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.Szczegóły
Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka NagórnaGmina ZakrzewSzczegóły
Modernizacja przepompowni – ul. Bociania w SłupnieGmina SłupnoSzczegóły
Konserwacja pompowni paliw wraz z diagnostyką awarii i wyceną naprawy pompy Apollo agregatu pompowego APZ-EA 167/22/2,2 w Składzie Gardeja – sprawa nr 31/202113 Wojskowy Oddział GospodarczySzczegóły
Modernizacja SUW w miejscowości Kuźnica GrabowskaGmina KraszewiceSzczegóły
Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wiśniowa działka nr 2/7 gm. ŚwidnicaKrajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości OsielecGmina JordanówSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie, Zawada Gmina Zamość w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Płoskie i Zawada”Gmina ZamośćSzczegóły
Wykonanie sieci tłocznej od studni na terenie stadionu miejskiego do Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim.Miasto i Gmina Piotrków KujawskiSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków na terenie nowo powstałego osiedla w Pietrowicach Wielkich na terenie przyległym do ulic Topolowej, Klonowej i Brzozowej.Gmina Pietrowice WielkieSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w Strzyżewicach i Dębinie, gm. StrzyżewiceGmina StrzyżewiceSzczegóły
Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej WoliStalowowolskie Centrum Usług WspólnychSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej Jedwabne-Kolonia Grabnik-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki-JanczewkoGmina JedwabneSzczegóły
Częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomach -1 oraz -2 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa.Uniwersytet WarszawskiSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowa odcinka kanalizacji i brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnejGmina BrwinówSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Europa

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Budowa obiektów inżynierii wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówPolska-Świątniki Górneszczegóły
PrzepompowywanieBelgia-Antwerpiaszczegóły
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemneBelgia-Brakelszczegóły
 Roboty budowlaneZjednoczone Królestwo-Derbyszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówSzwajcaria-Bulleszczegóły
PrzepompowywanieBelgia-Antwerpiaszczegóły
 Roboty budowlaneWęgry-Budapesztszczegóły
 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowejFrancja-Bobignyszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówPolska-Żywiecszczegóły
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Suceavaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie przepompowniWęgry-Budapesztszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Powiązane Artykuły

Back to top button