PRZETARGI

Listy przetargów wod-kan dla Polski i Europy, 18.05-24.05.2021

Najświeższa lista przetargów dla branży wod-kan z okresu od 18 do 24 maja 2021.

Lista obejmuje ogłoszenia o zamówieniach, której pojawiły się dla Polski i Europy w tym terminie.
Szczegóły w podglądzie każdego zamówienia.

Polska

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie AdamówGmina AdamówSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ul. Powstania Wielkopolskiego i Gimnazjalnej w Strzelnie ORAZ ROZBUDOWA ul. Gimnazjalnej w Strzelnie.Urząd Miejski w StrzelnieSzczegóły
Wymiana wodociągu w ciągu drogi gminnej nr 292046K Czerniec – Borki Byniowa w miejscowości CzerniecGmina ŁąckoSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zgórsko, Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskieGMINA NOWINYSzczegóły
Aktualizacja instrukcji gospodarowania wodami – Zbiornik Wodny BeskoPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Lipowej w Bornem Sulinowie- II etapGmina Borne SulinowoSzczegóły
Budowa kanalizacji w miejscowości KonopnicaGmina KonopnicaSzczegóły
Budowa kanalizacji san. w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną (I,II,III etap) oraz budowa kanalizacji san. w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją)Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowejUrząd Miejski w Gliwicach Szczegóły
Budowa studni rezerwowej Stacji Uzdatniania Wody Skaryszew- WincentówZakład Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płośnica przy ul. Lipowej i przy ul. Wincentego Witosa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości GródkiGmina PłośnicaSzczegóły
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Chruśle wraz z budowa przyłącza i separatora tłuszczy dla szkoły podstawowej w Kiernozi Gmina Kiernozia oraz budową sieci wodociągowej Gmina KiernoziaGMINA KIERNOZIASzczegóły
Budowa zbiornika odwadniającego w miejscowości GlinnikGMINA LUBOCHNIASzczegóły
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew”GMINA MOSKORZEWSzczegóły
Oczyszczenie istniejących zbiorników wodnych w miejscowości Repki w celu poprawy małej retencji na terenie Gminy RepkiGMINA REPKISzczegóły
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelna oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ul. SobieskiegoGMINA JEŻÓWSzczegóły
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Dźbów” w Częstochowie przy ul. Anyżkowej.Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.Szczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko.Gmina StęszewSzczegóły
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy KowalaGMINA KOWALASzczegóły
Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna – zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczowąGmina Miejska KościerzynaSzczegóły
Modernizacja i usunięcie awarii kanału deszczowego wzdłuż Alei Węgrowskiej w ŁochowieGmina ŁochówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków NV o przepustowości Q=do 3,5 m3/dobę Ranty (Cegielnia) – obręb RadzieGmina WydminySzczegóły
Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy SiemieńGMINA SIEMIEŃSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości BorzytuchomGMINA BORZYTUCHOMSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w Masłowie Pierwszy, ul. Spokojna za cmentarzem – etap IIGmina MasłówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej Lipniki – Szafranki – BabaGmina ŁyseSzczegóły
Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Zakładów Leczniczych przy ul.Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp. – Etap IIWielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.Szczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy SiekierczynGmina SiekierczynSzczegóły
Remont kanalizacji przy budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich GórachTarnogórskie Centrum KulturySzczegóły
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji Baranów Sandomierski – etap I w miejscowości Dymitrów DużyGmina Baranów SandomierskiSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 259/15, 394/28, 394/29, 400, 401,520/35, 520/33 w miejscowości Kryspinów, gmina Liszki.Gmina LiszkiSzczegóły
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Osiecza Pierwsza, Osiecza Druga, Sławsk oraz Grabienice, Rzgów DrugiGmina RzgówSzczegóły
Budowa zbiornika żelbetowego na osad na oczyszczalni ścieków w KąkolewnicyGmina KąkolewnicaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dalki działka nr 34/24GMINA GNIEZNOSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości JędruszkowceGMINA SANOKSzczegóły
Budowa przepompowni ścieków w Piotrowej i NiemodlinieGmina NiemodlinSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Filice – II etapGMINA DZIAŁDOWOSzczegóły
Budowa studni głębinowej w miejscowości Dąbrówka NagórnaGmina ZakrzewSzczegóły
Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w DobrejGmina DobraSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Henryków i Biały ŁugGmina Zduńska WolaSzczegóły
Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy TłuszczGMINA TŁUSZCZSzczegóły
Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami oraz odgałęzień kanalizacji sanitarnejGmina BrwinówSzczegóły
Modernizacja oczyszczalni ściekówGmina SiennicaSzczegóły
Remont elewacji z dociepleniem ścian, podłączeniem rur spustowych do kanalizacji oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w WałbrzychuMiejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. WysokaGmina Wadowice – Urząd Miejski w WadowicachSzczegóły
Budowa stacji wodociągowej na działce nr ewid. 283/3 położonej w msc. Piekary gmina SulmierzyceGMINA SULMIERZYCESzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowej na terenie Gminy LiniaGmina LiniaSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jabłonna” w ramach programu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy JabłonnaGmina JabłonnaSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej w GutkowieGMINA JONKOWOSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej DN 160 od miejscowości Święte do Legnickie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości KomornikiGmina Środa ŚląskaSzczegóły
Włączenie sieci kanalizacyjnej (w tym deszczowej) z rej.szybu Pułaski do sieci miejskiej, celem wyłączenia z użytkowania Oczyszczalni ,,Nikiszowiec’’ dla SRK S.A. O/ KWK ,,Wieczorek II’’ w K- cach.Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Szczegóły
Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. NowogardGMINA NOWOGARDSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Narol-Młynki, gm. NarolGMINA NAROLSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tylkowo i Pasym – I etapGMINA PASYMSzczegóły
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakowo MałeZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄSzczegóły
Budowa kanalizacji w m. ZalesieGmina PionkiSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Warmińskiej, Krasickiego, Kolejowej, Chrobrego i Jagiełły. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychGMINA RESZELSzczegóły
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi podłączeniami w miejscowości Lipowy DwórGmina MiłkiSzczegóły
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kuchary wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Witoni.GminaWitoniaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i sieci wodociągowej na terenie „6 wsi”Gmina Konstancin-JeziornaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów i Trześniów na terenie gminy Haczów.Gmina HaczówSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody w OsiekuGMINA OSIEKSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap IVGmina TrzcinicaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kostry i Milanów oraz studni głębinowej w miejscowości MilanówGmina MilanówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sienkiewicza we WłoszczowieWłoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości KłodawaGMINA TRĄBKI WIELKIESzczegóły
Utrzymanie oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń technicznych czterech fontann zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów.MIASTO STOŁECZNE WARSZAWASzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu- Etap IGMINA TŁUSZCZSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krynka, Role oraz Wólka Świątkowa na terenie Gminy ŁukówGMINA ŁUKÓWSzczegóły
Remont instalacji wodociągowej ppoż. wraz z remontem pomieszczenia technicznego – hydroforni i wodomiaru oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów w bud. SP Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63.Miasto Stołeczne WarszawaSzczegóły
Przepompownia ścieków sanitarnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku w systemie zaprojektuj i budujDom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w ŚwidnikuSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Europa

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówNorwegia-Rådeszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ściekówPolska-Wągrowiecszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Pantelimonszczegóły
Rumunia-Suceava: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Suceavaszczegóły
Instalacje wodneIrlandia-Dublinszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówPolska-Żywiecszczegóły
Wodne roboty budowlaneFrancja-Perpignan szczegóły
PrzepompowywanieSzwecja-Uppsalaszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Satu Mareszczegóły
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnejRumunia-Slatinaszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Powiązane Artykuły

Back to top button