PRZETARGI

Listy przetargów wod-kan dla Polski i Europy, 23.03-29.03.2021

Najnowsza lista przetargów dla branży wod-kan z okresu od 23 do 29 marca 2021. Lista obejmuje ogłoszenia o zamówieniach, której pojawiły się dla Polski i Europy w tym terminie. Szczegóły w podglądzie każdego zamówienia.

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec, Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel.Gmina GołuchówSzczegóły
Usługa konserwacji i obsługi technicznej urządzeń i instalacji sanitarnych w obiektach Sądu Okręgowego w WarszawieSąd Okręgowy w WarszawieSzczegóły
Wdrożenie Planu Edukacyjnego do projektu pn.: „Rozbudowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Gwiazdowie” …Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z podczyszczaniem dla schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7A w KoninieMiasto KoninSzczegóły
Budowa sieci kan. san. oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina w Gminie Ciasna w zakresie – rozbudowa kan. san. w ul. Zjednoczenia w Ciasnej.Gmina CiasnaSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działek zlokalizowanych pomiędzy sięgaczem ul. Górnej a ul. Brzezinkowską w miejscowości Glinica w Gminie CiasnaGmina CiasnaSzczegóły
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa odwodnienia ul. Agronomówka w Bielsku-BiałejMiasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-BiałejSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowych w ulicach Nakieł, Ciepła, Pogodna, Retmańska, Grzybowa oraz działka nr 105 w Brańszczyku.Gmina BrańszczykSzczegóły
Dostawa paliw na potrzeby Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.Szczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowych w ulicach Nakieł, Ciepła, Pogodna, Retmańska, Grzybowa oraz działka nr 105 w Brańszczyku.Gmina BrańszczykSzczegóły
Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Turek – w miejscowościach Albertów, Budy Słodkowskie, Kowale Księże, Obrzębin, Turkowice i ŻukiGmina TurekSzczegóły
Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnegoGmina KęsowoSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chlebów, Pęcherzew i WarenkaGmina TurekSzczegóły
Przebudowa odcinków sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w Gminie Książ WielkiGmina Książ WielkiSzczegóły
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w LubiewieGmina LubiewoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Smolnika oraz Leśnej (ul. Wiejska i Elizy Orzeszkowej).Gmina LeśnaSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości GołaszynGmina ŁukówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej, ul. Gołębiej, ul. Pawiej, ul. Rebelki i ul. Rolnej w Starogardzie GdańskimGmina Miejska Starogard GdańskiSzczegóły
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy 1 Maja w Tarnogrodzie w pasie drogowym przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 835 od km 108+454 do km 109+520Tarnogrodzki Zakład Komunalny Sp. z o.o.Szczegóły
Remont pośredni kontenerowej jednostki kogeneracyjnej ECOMAX 5 NGS opartej na module kogeneracyjnym JMS 312 GS-N.L o mocy 500 kW wraz z dostawą części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnychOczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.Szczegóły
Budowa sieci wodociągowej Przykwa – JulianówGmina KłoczewSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Serniki oraz budowa sieci wodociągowej w m. Serniki KoloniaGmina SernikiSzczegóły
Usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. WarszawyMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica MokotówSzczegóły
Modernizacja przepompowni na terenie Gminy JedliczeGmina JedliczeSzczegóły
Budowa studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody w TucznieGmina Złotniki KujawskieSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mbMiasto ChełmżaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej 107066 w m. Krężnica Jara cz. 2Gmina Niedrzwica DużaSzczegóły
Przebudowa przepompowni ścieków ul. Mickiewicza w KoluszkachKoluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach Etap II w ramach RFILGmina Miejska PiechowiceSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości GajowiceGmina WielowieśSzczegóły
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej do „Strzelnicy” w Sierakowie ŚląskimGmina CiasnaSzczegóły
Budowa strefowej przepompowni wody przy ul. Krasickiego w GniewieGmina GniewSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko gm. Osielsko.Gminny Zakład KomunalnySzczegóły
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowa, Jaworzna, Kamionka Mała i StrzeszyceGmina LaskowaSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Skowronkowej w Ostrowie WielkopolskimMiejski Zarząd DrógSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Oświęcimskiej i Wiela w Dankowicach.Gmina WilamowiceSzczegóły
Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont kanalizacji ściekowej na wysokości Domu Studenta „Bartek” Politechniki ŚwiętokrzyskiejPolitechnika ŚwiętokrzyskaSzczegóły
Zaprojektowanie i modernizacja układu neutralizacji i dezynfekcji ścieków z budynku Medycyny Sądowej w Gdańsku ul. Dębowa 23Gdański Uniwersytet MedycznySzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krokusowej w Żołędowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bukowej i przyległych w Maksymilianowie gm. Osielsko.Gminny Zakład KomunalnySzczegóły
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik – Zadanie 1 – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Suchowola gm. ChmielnikGmina ChmielnikSzczegóły
Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej od kolektora głównego do granic posesji z rur PCV dla 3 zadań w ramach zadania „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie.Gmina ZawiercieSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Spytkowice w Gminie SpytkowiceGmina SpytkowiceSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna etap 2 oraz budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Prochowicach na potrzeby działek 508/3, 508/6, 508/7Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.Szczegóły
Rozbudowa systemu kanalizacji w aglomeracji Żórawina – etap II w formule zaprojektuj i wybuduj – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości SzukaliceUrząd Gminy w ŻórawinieSzczegóły
Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. RokietnicaPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.Szczegóły
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej w KołobrzeguGmina Miasto KołobrzegSzczegóły
Budowa wodociągu w ŁazachGmina ŁochówSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy WejherowoGmina WejherowoSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie SiemkowiceGmina SiemkowiceSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłyżów – etap IIIGmina PysznicaSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem tłocznym dla m. Sieciechów, Gm. Sieciechów – etap IIIGmina SieciechówSzczegóły
Przegląd, konserwacja i naprawa systemów ochrony ppoż. w kompleksach wojskowych administrowanych przez 23. Bazę Lotnictwa Taktycznego23 Baza Lotnictwa TaktycznegoSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną w Świnnej Porębie „Pustki – Kizówka”Gmina MucharzSzczegóły
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości OpatówGmina OpatówSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ulicy Zimowej w Ostrowie WielkopolskimMiejski Zarząd DrógSzczegóły
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości GromGmina PasymSzczegóły
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwesty. pn.: Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku realizowana w ramach proj. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko”Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl
Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnejRumunia-Constanțaszczegóły 
erRoboty budowlaneNorwegia-Stavangerszczegóły 
 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Bacăuszczegóły 
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Satu Mareszczegóły 
 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Bukaresztszczegóły 
Budowa obiektów inżynierii wodnejWęgry-Budapesztszczegóły 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenuNiemcy-Dummerstorfszczegóły 
 Pompy ściekoweNorwegia-Kopervikszczegóły 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Bistrița szczegóły 
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnejRumunia-Slatinaszczegóły 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówChorwacja-Đakovoszczegóły 
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Craiova: szczegóły 
Pompy wodneChorwacja-Zagrzebszczegóły 
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowychNiemcy-Halle (Saale)szczegóły 
Źródło: www.ted.europa.eu

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button