WODOCIĄGI

Możesz otrzymać dotację na realizowanie gospodarki w obiegu zamkniętym. Wnioski przyjmowane są od 22 lipca 2020.

W lipcu ruszył nabór wniosków o dofinansowania w ramach działania „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie przyjmował koncepcje projektowe od 22 lipca do 22 września 2020. Nabór przebiega w dwóch etapach. Budżet programu wynosi ponad 13 milionów złotych.

„Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” to pilotażowe działanie finansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021. Działanie skierowane jest do podmiotów prywatnych i publicznych, podmiotów komercyjne lub niekomercyjne, organizacji pozarządowych. Minimalna kwota wsparcia wynosi 1 313 640zł, maksymalna – 4 378 000zł. Dofinansowanie może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych.

Składane projekty powinny uwzględniać:

  • działania związane z ograniczeniem zużycia surowców,
  • działania związane ze zmniejszeniem produkcji odpadów,
  • uwzględnienie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w biznesie.

W projekcie należy uwzględnić ponadto rozwiązania w obszarze zrównoważonej produkcji przemysłowej, konsumpcji i biogospodarki oraz elementy działań podnoszących świadomość społeczną w zakresie GOZ.

Nabór składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to złożenie koncepcji projektowej do NFOŚiGW. Tam wnioski będą analizowane pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie ujęte w liście rankingowej przez Ministerstwo Klimatu. Do kolejnego etapu zakwalifikują się wnioski z najwyższą liczbą punktów.

Źródła: www.nfosigw.gov.pl www.sozosfera.pl www.rynekinwestycyjny.pl.

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button