AKTUALNOŚCI

Nowe dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców

Od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Program skierowany jest dla mikro -, małych – i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm. Decyzja o dofinansowaniu będzie znana 31 grudnia bieżącego roku.

Dofinansowanie dla firm przeznaczone jest na wszelkie projekty dotyczące poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Środki z dofinansowanie mogą zostać przeznaczone na redukcję niekorzystnego oddziaływania czynników szkodliwych w pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, poprawę bezpieczeństwa pracowników. Dofinansowaniem może zostać objęty sprzęt i środki ochrony, między innymi: zakup urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze,  zakup sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, inwestycje w odpowiednie oświetlenie, sprzęt ograniczający obciążenie układu mięśniowo – szkieletowego, środki ochrony indywidualnej.

Wniosek o dotację może złożyć każdy przedsiębiorca, bez względu na wielkość firmy.

O dotację nie mogą starać się przedsiębiorcy, którzy zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub mają zaległości z tytułu niepłacenia podatków. Wyłączone są również te firmy, które są w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej ZUS w katalogu: Świadczenia, Prewencja i rehabilitacja, Prewencja wypadkowa, Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy Konkurs 2020.01. Wnioski można składać pod adresem https://prewencja.zus.pl/.

Źródło: www.bezprawnik.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button