ENERGETYKA

Nowe programy finansowania sieci energetycznych w Polsce

Jeszcze w lipcu Polska otrzyma około miliarda złotych z Funduszu Modernizacyjnego w ramach pierwszej transzy dofinansowania. Do 2029 roku całość środków dla Polski ma wynieść 6,7 mld euro.

NFOŚiGW uruchomi programy finansowania sieci energetycznych i liczników jesienią

Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie pochodzą ze sprzedaży części praw do emisji CO2, które Polska i inne kraje otrzymały z puli starych krajów Unii Europejskiej. Decyzję, które z przedstawionych przez kraje członkowskie programów kwalifikują się do dofinansowania, podjął komitet Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jak podaje portal WysokieNapięcie.pl, komitet oceniał programy bardzo surowo – z siedemnastu projektów przedstawionych przez państwa UE, komitet zatwierdził tylko sześć. Trzy z nich to programy polskie. Otrzymane dofinansowanie ma zostać zagospodarowane w ramach programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe programy finansowania sieci energetycznych z Funduszu Modernizacyjnego
Źródło: www.wysokienapiecie.pl

Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził trzy polskie programy finansowania sieci energetycznych

Polska przedstawiła pięć programów do opinii komitetu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. EBI zatwierdził trzy z nich. Zamiarem Polski było, by najwięcej – około połowy środków, przeznaczonych zostało na dwa flagowe programy: „Efektywność w energetyce i przemyśle” i „Transformacja ciepłownictwa”. Każdy z nich miałby wspierać tworzenie przez energetykę i przemysł nowych OZE, które zastępowałyby węgiel. Wpisywałyby się także w politykę energetyczną Polski do 2040 roku. Obydwa programy okazały się jednak za szerokie, ponieważ obejmowały swym zasięgiem odnawialne źródła energii, gaz i magazyny energii. Aktualnie strona polska poprawia programy i najprawdopodobniej podzieli je na mniejsze części.

Nie będzie dofinansowania dla programu Moje Ciepło

Program Moje Ciepło miał być w konstrukcji podobny do Mojego Prądu. Właściciele domów, którzy instalują pompy ciepła w nowych domach, mogliby ubiegać się o dofinansowanie na pompy. Program nie znalazł się jednak na liście priorytetów Funduszu Modernizacyjnego. Prawdopodobnie będzie to najbardziej dotkliwe dla przeciętnego Kowalskiego. Europejski Bank Inwestycyjny nie udzieli w tym zakresie wsparcia, ponieważ w dyrektywie unijnej ETS wymiany źródeł ciepła nie uwzględniono jako priorytetu dla funduszy.

Co więc mieści się w trzech programach? Kiedy „Moje Ciepło” zostanie ponownie przedstawione do zatwierdzenia przez EBI? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Źródło: www.wysokienapiecie.pl

Powiązane Artykuły

Back to top button