AKTUALNOŚCIWODOCIĄGI

Oczyszczalnia Ścieków Czajka – ekspertyza i przyczyny awarii kolektorów

Trwające ponad rok badania Politechniki Krakowskiej wskazały przyczynę awarii kolektorów pod Wisłą z sierpnia 2020

Przyczyny awarii kolektorów Czajki

Ekspertyza Politechniki Krakowskiej wykazała, że przyczyną awarii był błąd w pierwotnym projekcie budowy układu przesyłowego. Oczyszczalnia Ścieków Czajka powstała w oparciu o projekt z 2006 roku. Błąd polegał na braku zaprojektowania wystarczającego drenażu. Według ekspertów, błędem projektowym było założenie stuprocentowej szczelności rurociągów.

Projekt kolektorów Oczyszczalni Ścieków Czajka bez uwzględnienia odpowiedniego drenażu

Ekspertyza Politechniki Krakowskiej wykazała, że awaria kolektorów pod Wisłą powstała na skutek błędu w projekcie z 2006 roku. W projekcie nie uwzględniono wówczas odpowiedniego drenażu, pozwalającego na odprowadzenie nadmiaru wody i ścieków z przestrzeni otaczającej wodociągi. Jego prawidłowe zaprojektowanie uniemożliwiłoby osiągniecie ciśnienia niebezpiecznego dla instalacji.

Ze względu na brak właściwego drenaż, doszło do wycieku ścieków z rurociągu. W związku z tym, wytworzył on krytyczny poziom ciśnienia na zewnątrz nitki B, co spowodowało jej lokalne zniszczenia. Wyciek ścieków wyniósł płytę dociążającą, dokonując wielu zniszczeń i uszkadzając nitkę A.

Awaria oczyszczalni ścieków Czajka z sierpnia 2020

Ekspertyza awarii warszawskiej Czajki

Zdaniem ekspertów z Politechniki Krakowskiej błędem projektowym było założenie stuprocentowej szczelności rurociągów. Awaria, do której doszło w sierpniu 2020 miała inny charakter od awarii z 2019 roku. W 2019 uszkodzeniu uległ znajdujący się na początku tunelu niefabryczny łącznik między stalowym rurociągiem a rurociągiem z GRP. Naprawa wyeliminowała czynniki będące przyczyną pierwszej awarii. Ponadto druga awaria miała miejsce kilkaset metrów dalej na odcinku, którego nie dotknęła awaria z 2019.

Wnioski z ekspertyzy dla Oczyszczalni Ścieków Czajka

Przeprowadzone badania i ekspertyzy doprowadziły do wyciągnięcia konkretnych wniosków. Ekspertyza potwierdziła konieczność całkowitego demontaży rurociągów znajdujących się w tunelu. Jak zapewnia MPWiK, wnioski zostaną uwzględnione przy odbudowie rurociągów.

Po awarii z sierpnia 2020 roku Oczyszczalnia Ścieków Czajka niezwłocznie przystąpiła do prac naprawczych i budowy alternatywnego układu przesyłowego. Jego pierwsza nitka zaczęła działać w grudniu 2020. Druga została oddana w czerwcu 2021. Aktualnie trwają prace polegające na wykonaniu sieci i obiektów łączących wykonane rurociągi pod Wisła z zakładami „Świderska” i „Farysa”.

Więcej o naprawie układu przesyłowego Oczyszczalni Ścieków Czajka znaleźć można na www.rzetelnieoczajce.pl.

Jeśli interesują Cię informację związane z wodociągami, branżą wodociągowo-kanalizacyjną, przetargami z tego sektora, sprawdź TUTAJ.

Powiązane Artykuły

Back to top button