PRZETARGI

Podsumowanie ogłoszeń przetargowych od 1 do 27 stycznia 2021

Podusmowanie ogłoszeń przetargowych od 1 do 27 stycznia 2021, w kolejności od najświeżyszch. 

Podgląd Nazwa zamawiającego Nazwa zamówienia
ZobaczZakład Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejRozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie – etap I
ZobaczGmina MirówDostawa i montaż powietrznych oraz gruntowych pomp ciepła na terenie Gminy Mirów w ramach projektu pn. Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów
ZobaczInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława SakowiczaDostawa czterech żeliwnych pomp zatapialnych dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegaj…
ZobaczGmina Bielsk PodlaskiPrzebudowa przepompowni ścieków Widowo
ZobaczGmina KodeńModernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kodniu
ZobaczGmina DaleszycePełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów” w ramach zadania budżetowego pn. „Uporządkowanie gosp…
ZobaczUniwersytet RzeszowskiSprzedaż i dostawa wraz z wymianą fabrycznie nowej pompy CRIO do układów MBE, sprzedaż i dostawę lodówki do przechowywania próbek biologicznych do badań oraz sprzedaż i dostawę rękawiczek ochronnych j…
ZobaczGmina StąporkówBudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków przy ul. Odlewniczej i ul. Nieborowskiej
ZobaczKliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w OpoluBudowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę wraz z instalacją zmiękczania wody dla Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem…
ZobaczUrząd Miasta i Gminy ZawichostPoprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Roz…
ZobaczGmina KawęczynBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kawęczyn – III etap w systemie zaprojektuj i wybuduj
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Opracowanie projektu technicznego skrócenia górniczego wyciągu szybowego szybu „II” wraz z zabudową pomp zatapialnych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Katowicach KWK „Boże …
ZobaczUrząd Miejski w KoluszkachZwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
ZobaczGmina Nowa KarczmaDostawa i montaż trzech gruntowych pomp ciepła dla świetlic wiejskich gminy Nowa Karczma
ZobaczPolitechnika ŚląskaDostawa naturalnej wody źródlanej wraz z urządzeniami. Oznaczenie sprawy: IA1/D/20/157/EO
Zobacz„EKO DOLINA” Sp. z o.o.(20) Dostawa wraz z montażem i wymianą rozdzielnic zasilająco – sterowniczych pompowni: PS – 1, PWD – 35, PS – 2, PD – 1 oraz P4.
ZobaczMuzeum Józefa Piłsudskiego w SulejówkuUsługi serwisowe instalacji sanitarnej w obiektach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
ZobaczInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława SakowiczaDostawa dwóch pomp dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizacji wykorzysta…
ZobaczSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie„Zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej z pompą ciepła na kondygnacji „-1” w budynku SP ZOZ w Bolkowie”, 59-420 Bolków, ul. Wysokogórska 6, dz. nr ewid. 489/2, obręb 000…
ZobaczZarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w BychawieUtrzymanie techniczno – konserwacyjne przepompowni, oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na drodze wojewódzkiej nr 747 na odcinku Przytyki – Marynin (63+092 – 92+040) oraz utrzymanie techniczno – …
ZobaczMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Miłakowo – Książnik
ZobaczGmina Miejska Legionowo Urząd Miasta LegionowoWykonanie usługi w zakresie odbioru ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, oraz przepompowywania ich, przewodami Ø 400 będącymi własnością PW-K ,,Legionowo” Sp z o. …
ZobaczWójt Gminy WodynieZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W WODYNIACH”
ZobaczGmina Biała„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga”
ZobaczUrząd Gminy Strzelce WielkieModernizacja źródła ciepła i układu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich.
ZobaczZakład Komunalny Gminy Kościerzyna„Dostawa i montaż urządzeń technologicznych dla oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu na terenie gminy Kościerzyna”
ZobaczUrząd Gminy DębowiecBudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębowiec oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Cieklinie
ZobaczZakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie GórnymDostawa mobilnego przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
ZobaczGmina Ochotnica DolnaDostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Ochotnica Dolna
ZobaczMiasto KatowicePrzyłączenie do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego pompowni zbiornika retencyjnego zlokalizowanego przy ul. Pszczyńskiej w Katowicach w oparciu o warunki przyłączenia, realizo…
ZobaczUrząd Gminy LaskowaRozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa
ZobaczInstytut KolejnictwaDostawa i montaż agregatu hydraulicznego
ZobaczGmina Świdnica„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Niegoszów-Panków, Witoszów Dolny, Mokrzeszów, Burkatów,Bystrzyca Górna”
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Część I : „Dostawa liny nośnej ø62 GWSz szybu „Gigant”przedział południowy – pompownia „Pstrowski”.Część II : „Dostawa lin nośnych dla GWSZ szybu”Ewa” – pompownia „Szombierki” dla Oddziału Centraln…
ZobaczGmina BałtówBudowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 20m3 w miejscowości Maksymilianów w trybie zaprojektuj i wybuduj.
ZobaczGmina JeżewoBudowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi
ZobaczPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w WarszawieModernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów
ZobaczGmina WólkaModernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III
ZobaczUrząd Miejski w KoluszkachZwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym poprzez kompleksową termomodernizację budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koluszki
ZobaczGmina NiemczaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy
ZobaczGmina ChełmRozbudowa ujęcia wody „Pokrówka”
ZobaczPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrace utrzymaniowe na obiektach zbiornika wodnego Jeziorsko – Odprowadzenie wody z polderu Teleszyna 2021 r.
ZobaczGmina BodzanówUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bodzanów – etap III w formule zaprojektuj i wybuduj
ZobaczGmina PawłowiczkiBudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Mierzęcin
ZobaczInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii NaukRemont (termomodernizacja) obiektów Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Okólna 2 i ul. Gajowicka 95
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.„Część I – Remont pomp zatapialnych typu P1BA – 1 szt., P2BA -10 szt., P3CC – 1 szt. produkcji POWEN dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy w roku 2020
ZobaczZakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.Dostawa oleju napędowego wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce w roku 2021
ZobaczUrząd Gminy ZgierzTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zgierz
ZobaczGmina BiskupiecBudowa sieci wodociągowej na terenie byłej jednostki wojskowej.
ZobaczGmina Zadzim„ ODBIÓR ,TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZADZIM w okresie od 01.01.2021 r. do 31.10.2021 r. ”
ZobaczPałac Młodzieży w Bydgoszczyusługa kompleksowej obsługi sprzątania oraz konserwacji i nadzoru nad urządzeniami technologii basenowej w budynku Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 27
ZobaczGmina Ropczyce„Budowa wodociągu w miejscowości Lubzina, Okonin – etap I”
ZobaczSzpitale Pomorskie Sp. z o.o.„WYKONANIE NIEZBĘDNYCH PRAC BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I INSTALACYJNYCH W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA MONTAŻ WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH W BUDYNKACH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY
ZobaczGmina ChełmPrzebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Okszów i Okszów-Kolonia
ZobaczGmina BiskupiecPrzebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Reja.
ZobaczBurmistrz Miasta SiemiatyczePrzebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku przy ul. Grodzieńskiej 31A w Siemiatyczach pod potrzeby integracji społecznej (II)
ZobaczDzielnica Włochy m.st. WarszawyWykonanie prac polegających na czyszczeniu studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody, czyszczeniu wpustów ulicznych i odcinków kanałów deszczowych w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – zamówie…
ZobaczGmina ChełmRozbudowa ujęcia wody „Pokrówka”
ZobaczGmina KrasnobródBudowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w re…
ZobaczGmina ŚwidnicaBudowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica
ZobaczMiasto Podkowa LeśnaWykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, układu technologicznego uzdatniania i zbiornika wody czystej oraz urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Podkowa Leśna
ZobaczGmina SzczaniecBudowa kontenera technicznego i wodociągu w m. Wolimirzyce w formule zaprojektuj i wybuduj.
ZobaczGmina ChełmRozbudowa ujęcia wody „Pokrówka”
ZobaczMiasto Podkowa LeśnaWykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna
ZobaczUrząd Gminy WietrzychowiceBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Jadowniki Mokre
ZobaczGmina TurawaModernizacja energetyczna budynku szkoły
ZobaczGmina Dąbrowa ZielonaPrzedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku OSP w Dąbrowie Zielonej , budynku OSP w Raczkowicach oraz modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej w ramach zadan…
ZobaczGmina ŁowiczUsuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych i strefowych przepompowni ścieków w 2021 roku na terenie Gminy Łowicz
ZobaczGmina Szczaniec„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Smardzewo oraz w formule zaprojektuj i wybuduj: budowa kontenera technicznego i wodociągu w m. Wolimirzyce” Zamawiający dokonał p…
ZobaczPolitechnika Warszawska Wydział Inżynierii Chemicznej i ProcesowejDostawa membranowej pompy dozującej (1 szt.), zestawu regulatorów przepływu masy gazów (6 szt.) wraz ze sterownikiem i oprogramowaniem, oraz pieca rurowego o temperaturze pracy ciągłej 1300°C (1 szt.)
ZobaczZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁASINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej w Zawdzie.
ZobaczGmina BurzeninUsuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Burzenin
ZobaczGminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w BudzyniuSIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ
ZobaczGmina OsjakówTermomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drobnicach
ZobaczGmina LubieńBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubień Zagrody Plebańskie.”
ZobaczZwiązek Międzygminny „Nida 2000”„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
ZobaczGmina WałczUsługi komunalne czyszczenia przepompowni i udrażniania sieci kanalizacji sanitarnej oraz wywóz ścieków z gminnych zbiorników bezodpływowych w roku 2021/2022.
ZobaczGmina KiwityPrzedmiot zamówienia: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity poprzez Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kiersnowo oraz Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Klutajny.
ZobaczSzkoła Podstawowa w Kiwitach„Dostawa w roku 2021 i 2022 oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kiwitach ”
ZobaczPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w WarszawieRemont pompowni Nieporęt Stopień Wodny Dębe – część nadwodna
ZobaczZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w OkonkuModernizacja hydroforni w Skokach
ZobaczGmina Wiejska ZakrzewoWykonanie robót związanych z budową ujęcia wody i wyposażenia stacji uzdatniania wody w Sędzinie oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej.
ZobaczGmina StrawczynBudowa części kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, gmina Strawczyn
ZobaczGmina Bobrowniki,,Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki”
ZobaczGmina WągrowiecModernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Żelicach, w tym: Zadanie Nr 1 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Żelicach, Zadanie Nr 2 Wymiana instalacji …
ZobaczKlimat-Energia-Gospodarka WodnaProwadzenie eksploatacji stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i położonych na jej terenie: fontann, pitników, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę, zdrojów, brodzika i sieci zraszaczy.
ZobaczWójt Gminy ZbuczynBudowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzesk-Królowa Niwa i Krzesk-Majątek oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Krzesk-Królowa Niwa
ZobaczKlimat-Energia-Gospodarka WodnaProwadzenie eksploatacji stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i położonych na jej terenie: fontann, pitników, studni awaryjnego zaopatrzenia w wodę, zdrojów, brodzika i sieci zraszaczy.
ZobaczZespół Żłobków m.st. WarszawyWykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wyko…
ZobaczGmina LipianyWykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”
ZobaczGmina CycówDostawa i montaż pompy ciepła powietrze –woda i instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Barkach Gmina Cyców
ZobaczPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kujatach wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Sierakowice.
ZobaczGmina Dobrodzień„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrodzień”.
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.„Zakup i dostawa w roku 2020 mobilnego zestawu pompowego wraz z serwisem gwarancyjnym dla SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w ramach realizacji z…
ZobaczGmina DobczyceBudowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Sieraków oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia Kornatka (Zalas).
ZobaczGMINNY ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopań, Porzecze i Pęciszewko
ZobaczPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Przebudowa przepompowni Gółwnej Ścieków w Giżycku.
ZobaczGmina Łęka OpatowskaPrzebudowa stacji uzdatniania wody w Łęce Opatowskiej wraz z wymianą rurociągu wody surowej ze studni nr 4 w Trzebieniu
ZobaczGmina LeśniowiceDostawa oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynków stanowiących mienie komunalne gminy Leśniowice
ZobaczGmina KłoczewRozbudowa istniejącej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew
ZobaczKlimat-Energia-Gospodarka WodnaWykonywanie usług polegających na odpompowaniu wody z terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w rejonie ulicy Agatowej
ZobaczGmina Kutno„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno gm. Kutno” z zachowaniem formuły „zaprojektuj i wybuduj”
ZobaczGmina MargoninROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MARGONINIE – ETAP I
ZobaczPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w StrzyżowieWykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury technicznej
ZobaczGmina PuławyModernizacja i przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Puławy
ZobaczGmina LipuszDostawa instalacji powietrznych pomp ciepła w ramach projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma”
ZobaczMiasto Nowy Dwór MazowieckiOgraniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim – zaprojektowanie i wykonanie 2 indywidualnych źródeł ciepła oraz zaprojektowanie i termomodernizacja 2 budynków użyteczności publiczne…
ZobaczRejonowy Zarząd InfrastrukturyDostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego
ZobaczSzpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana WyszyńskiegoWykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży realizowanych w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00…
ZobaczGmina Ostaszewo„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ostaszewie w ramach projektu nr PR/1/102/2018 Development of infrastructure for a clean environment in the cross-border area/ Rozwój infrastruktury na …
ZobaczZakład Usług Komunalnych w GryficachModernizacja oczyszczalni ścieeków w m. Brodniki, Gmina Gryfice
ZobaczUrząd Miasta BydgoszczyWykonanie robót budowlanych polegających na budowie krytego basenu i łącznika komunikacyjnego łączącego basen z istniejącym budynkiem szkoły na terenie Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Pijarów 4 w Bydgoszc…
ZobaczGmina TłuszczBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu – Etap I i II
ZobaczGmina KoniecpolBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol zadanie nr I – „dzielnica Magdasz”, etap 1
ZobaczPowiat Kazimierski„Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”
ZobaczMiejski Zarząd Nieruchomości w ŚwidnicyRoboty awaryjne i remonty bieżące w budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy
ZobaczGmina OsjakówPrzebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Kolonii Raduckiej 41 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy – etap II
ZobaczGmina LiniewoBudowa sieci wodociągowej, zbiorników retencyjnych, przebudowa drogi Wysin-Chrósty Wysińskie
ZobaczGmina Świątniki GórnePełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne-etap III”
ZobaczOlsztyński Park Naukowo-TechnologicznyUsługa polegająca na wykonaniu projektu oraz prototypu silnika cieplnego do pompowania cieczy w układach zamkniętych
ZobaczGmina KętrzynBudowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka
ZobaczZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewiec, ul. Jodełkowa, Olchowa, Szeroka i Jesionowa w Gminie Dopiewo”
ZobaczZakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa ul. Leśna, Dębowa, Akacjowa, Klonowa, Topolowa, Orzechowa”
ZobaczWodociągi Miejskie Sp. z o.o.„Modernizacja przepompowni wody pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie”
ZobaczGdański Teatr SzekspirowskiŚwiadczenie usług serwisu i utrzymania w sprawności techniczno-eksploatacyjnej instalacji i urządzeń w budynku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku
ZobaczGmina OleśnicaRozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy
ZobaczGmina Sępólno KrajeńskieWykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniewa”
ZobaczGmina Lyskipełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Lyski
ZobaczMiasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy WysokaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziorki Kosztowskie, gm. Wysoka.
ZobaczPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.Modernizacja układu napowietrzania oraz modernizacja systemu sterowania i AKPiA oczyszczalni ścieków w Sierakowicach.
Zobacz17 Wojskowy Oddział GospodarczyUsługa serwisowo-konserwacyjna urządzeń i instalacji kotłowni gazowych, olejowych, elektrycznych oraz węzłów cieplnych zlokalizowanych w obiektach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 Wojsk…
ZobaczGmina Kikół„Budowa stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą”
ZobaczPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Miliczu”
ZobaczGmina JeżowePrzebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowem.
ZobaczGmina Lgota WielkaBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRĘPA I KOLONIA KRĘPA-GMINA LGOTA WIELKA. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEWIÓRÓW” ETAP II Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI
ZobaczGmina SobótkaUporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I
ZobaczNarodowe Forum MuzykiUsługa konserwacji, serwisu instalacji i systemów ogólnobudynkowych dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu w latach 2021 – 2022
ZobaczPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.Budowa ujęcia wody dla potrzeb Strefy Przemysłowej w Radomsku
ZobaczUrząd Gminy Solina z/s w PolańczykuRozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja
ZobaczGmina Fabianki„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Włocławskiej i ulicach sąsiednich w Szpetalu Górnym”
ZobaczGmina DobczyceBudowa kanalizacji w miejscowościach Stojowice i Dobczyce ul. Grabowa
ZobaczGmina MilówkaModernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy – nadbudowa istniejącego zbiornika stacji uzdatniania wody i pompowni wody z infrastrukturą technologiczną wraz ze zmianą konstrukcji dachu
Zobacz31 Wojskowy Oddział GospodarczyUsługa konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w kompleksach wojskowych administrowanych przez 31 WOG
ZobaczUrząd Gminy SieroszewiceZakup i dostawa sitopiaskownika do oczyszczalni ścieków w Rososzycy
ZobaczGmina ChełmPrzebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Okszów i Okszów-Kolonia
ZobaczWodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.Modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie
ZobaczGmina Przasnysz„Bieżąca eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiących własność Gminy Przasnysz”
ZobaczGmina Miasta SopotuWYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAGOSPODAROWANIU WÓD OPADOWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI KOREKTY UKSZTAŁTOWANIA TERENU W SĄSIEDZTWIE BUDYNKU DWOREK SIERAKOWSKICH, SOPOT, UL. CZYŻEWSKIEGO 12
ZobaczGmina CzyżewZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Wykonanie instalacji pompy ciepła w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej”
ZobaczGmina SławnoBudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smardzewo, gmina Sławno
ZobaczLasy Państwowe Nadleśnictwo KrzyżPrzebudowa systemu nawadniania na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego
ZobaczPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w LegnicyWYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU JEDNORODZINNYM WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI Z DOSTOSOWANIEM JEGO FUNKCJI DO CELÓW DYDAKTYCZNO-BADAWCZYCH Z UZUPEŁNIAJĄCĄ FUNKCJĄ MIESZKALNĄ
ZobaczUrząd Gminy WieniawaZAPROJEKTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIENIAWA
ZobaczGmina MoszczenicaGospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie zasilania…
ZobaczGmina PuchaczówRozbudowa oczyszczalni ścieków w Puchaczowie – II etap
ZobaczGmina ChełmRozbudowa ujęcia wody „Pokrówka”
ZobaczGmina ŻukowicePoprawa efektywności energetycznej – Modernizacja budynku nr 51 w m. Nielubia
ZobaczUrząd Miejski w RadłowieRozbudowa, przebudowa – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niwce
ZobaczUrząd Miejski w RadłowieBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łęka Siedlecka i Sanoka (Mała)
ZobaczGmina KsiążkiCentrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki – miasteczka wodne
ZobaczGmina Wielopole SkrzyńskiePoprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – wschodniej części gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap VII
ZobaczUrząd Gminy w MniowieBudowa kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Borki i Zachybie oraz wodociągu w miejscowości Węgrzynów
ZobaczGmina BrójceBudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kurowicach zadanie nr 2 i zadanie nr 5.
ZobaczMiasto GorliceREMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI „FALA” W GORLICACH – ETAP II W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
ZobaczPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Przebudowa przepompowni Głównej Ścieków w Giżycku.
ZobaczGmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie„Przebudowa/budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w sieci wodociągowej Dylewko” w gminie Grunwald
ZobaczGmina PawłowiczkiBudowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Karchów
ZobaczUrząd Gminy OsiekModernizacja stacji uzdatniania wody w Osieku
ZobaczPrezydent Miasta Piekary ŚląskieTermomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich. Część 1 – Termomodernizacja Część 2 – Przyłącze kanalizacyjne.
ZobaczGmina KrasocinBUDOWA SIECI KANALIZACJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIDNO
ZobaczZakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o.Zakup i dostawa turbiny antyodorowej na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z oo. w Czarnówku
ZobaczInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława SakowiczaDostawa pompy niezatapialnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizac…
ZobaczGmina Kuźnia Raciborska„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląs…
ZobaczInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława SakowiczaDostawa czterech żeliwnych pomp zatapialnych dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegając…
ZobaczGmina BudryUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Budry
ZobaczInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława SakowiczaDostawa dwóch pomp przenośnych, zatapialnych, wykonanych ze stali nierdzewnej dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody intensyfikacji p…
ZobaczUrząd Gminy CiechocinBudowa otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Nowej Wsi
ZobaczUrząd Gminy CiechocinPrzebudowa stacji uzdatniania wody
ZobaczGmina AndrespolWykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielona Góra, w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej – dokumentacja projektowa
ZobaczMiasto WęgrówWymiana urządzeń grzewczych wraz z termomodernizacją budynków komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Węgrów
ZobaczGmina GibyUtworzenie świetlicy środowiskowej poprzez zmianę funkcji budynku w ramach małej rewitalizacji
ZobaczGmina NarolPrzebudowa istniejącego ujęcia wody dla potrzeb wodociągu ,,Płazów”
ZobaczGmina Miejska IławaRemonty i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy
ZobaczGmina Koźminek„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Moskurnia, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”
ZobaczGmina BiłgorajCENTRUM DYSPOZYTORSKIE ZARZĄDZAJĄCE KOMPLEKSOWO SYSTEMEM ZAOPATRZENIA W WODĘ
ZobaczZespół SzkółModernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym Zespołu Szkół, modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku LO Zespołu Szkół
ZobaczWydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiejdostawa urządzeń regulacyjnych dla wytypowanych węzłów cieplnych w obiektach Politechniki Warszawskiej
ZobaczUrząd Miejski„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj”
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.„Wykonanie 2 otworów spływowych w Pompowni „Szombierki” z poz. 790 m do 860 m dla SRK S.A. Oddział CZOK”
ZobaczGmina Koźminek„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek”
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.„Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt.: „Wykonanie projektu odwodnienia rejonu tzw. „Trójkąta Radoszowskiego” w Rudzie Śląskiej, obejmującego: budowę pompowni oraz zbiornika…
ZobaczCelowy Związek Gmin R-XXIBudowa wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej p.poż. wraz z zasileniem energetycznym na terenie RZGO w Słajsinie
ZobaczGmina BałtówBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół (wp.Pętkowice) – I etap.
ZobaczUrząd MiejskiBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Zabudowa dwóch sztuk rurociągów głównego odwadniania DN250mm w szybie I od zrębu do poz.765m. i w lunecie do komory pomp głównego odwadniania na poz. 765m. w 2021 roku, dla Spółki Restrukturyzacji Kop…
ZobaczGmina OławaBudowa rurociągu przerzutowego ścieków kanalizacji sanitarnej z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków Stanowicach
ZobaczGmina BaranowoBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki
ZobaczGmina LubaniePrzebudowa – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo, Probostwo Górne i Probostwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków PS1…
ZobaczGmina Czarna DąbrówkaZakup i dostawa doposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Podkomorzyce – IV postępowanie
ZobaczGmina Pleśna„Budowa sieci kanalizacji z pompownią w miejscowości Łowczówek”.
ZobaczGmina Bielsk PodlaskiPrzebudowa przepompowni ścieków Widowo
ZobaczZakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świniary

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/.

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button