AKTUALNOŚCI

Polska energia elektryczna na eksport

W sierpniu 2021 polskie firmy energetyczne sprzedały za granicę więcej energii elektrycznej, niż sprowadziły. To pierwsza taka sytuacja od lutego 2017 roku. Czy polska energia elektryczna koryguje trendy?

Najwyższe ceny za energię elektryczną na polskim rynku w historii

Pomimo najwyższych w historii cen energii elektrycznej na polskim rynku, Polska w sierpniu tego roku sprzedała za granicę więcej energii, niż sprowadziła. Dlaczego? Ponieważ w krajach Europy Zachodniej energia elektryczna jest jeszcze droższa. Od sierpnia Polska przez większość godzin doby ma energię elektryczną tańszą od państw sąsiadujących. Najwięcej energii sprzedaliśmy na Słowację i do Niemiec. Cena spot energii, która jest sprzedawana za pośrednictwem giełdy Nordpool, we wrześniu kosztowała ok. 96 Euro za 1 MWH. W Niemczech czy Szwecji koszt ten waha się od 120 do 127 Euro. Równie wysokie ceny za energię mają również Francuzi, Czesi, Słowacja, kraje Beneluxu czy południowa Norwegia.

Polska energia elektryczna na eksport
Wymiana energią elektryczną

Eksport energii a sytuacja polskich kopalń

Piętnaście lat temu, polska energia elektryczna była eksportowana w ilościach 1,3 TWh netto miesięcznie. W sierpniu 2021 sprzedaliśmy 363 GWh Słowakom i 141 GWh Niemcom. Mimo to, saldo dodatnie niewątpliwie poprawia sytuację krajowych firm energetycznych oraz podtrzymuje przy życiu krajowe górnictwo. Ponieważ zwały węgla w kraju spadają, kopalnie mają przestrzeń do zwiększenia produkcji. Zwiększona produkcja energii pokrywana jest natomiast przez elektrownie opalane węglem kamiennym. Elektrownie mogą zatem odebrać zakontraktowany węgiel, którego nie odebrały od ubiegłego roku.

Polska Grupa Energetyczna i Polska Grupa Górnicza

Z informacji, do których dotarł portal Wysokie Napięcie, zmiana sytuacji na rynku energii ułatwiła Polskiej Grupie Energetycznej podpisanie porozumienia  Polską Grupą Górniczą. Zatem największy nabywca węgla z polskich kopalń zawarł porozumienie z największym wydobywcą, regulujące odbiory zalegającego węgla.

Handlowym przepływom energii kierunek nadają ceny energii w danej godzinie. Energia płynie z rynków z niższą ceną do rynków z wyższą ceną. O tym jak wyglądają ceny energii elektrycznej w Europie pisze portal Wysokie Napięcie.

Więcej na temat energetyki piszemy TUTAJ.

Źródło: www.wysokienapiecie.pl

Powiązane Artykuły

Back to top button