PRZETARGI

Przetargi dla branży wodno-kanalizacyjnej 28.12-03.01

Aktualna lista ogłoszeń przetargowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Obejmuje przetargi, które pojawiły się na przełomie 2021/2022 roku.

Przetargi, Polska:

Poniżej znajdują się ogłoszenia przetargowe dla sektora wodno-kanalizacyjnego na terenie Polski, zawierające przetargi zebrane od 28.12.2021 do 03.01.2022 r.

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Pogotowie techniczne oraz Konserwacja i drobne naprawy instalacji wod-kan, gazowej, c.o., c.w.u., elektrycznej i ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach administrowanych przez MZN sp. z o.o.Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w Sułowie.Gmina RzepinSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie DrugimGmina NieporętSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etapGmina DrzycimSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa, Gmina KoluszkiGmina KoluszkiSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa, Gmina KoluszkiGmina KoluszkiSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie DrugimGmina NieporętSzczegóły
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary LubielGmina RząśnikSzczegóły
Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim z modernizacją Stacji Uzdatniania WodyGmina Miejska Lidzbark WarmińskiSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów, Gmina PawłówGmina PawłówSzczegóły
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości CzarnylasGmina PrzygodziceSzczegóły
Budowa zbiornika retencyjnego JASTKÓW wraz z remontem jazu kozłowego w km 23+010 rzeki Ciemięga, gmina Jastków, powiat lubelskiGmina JastkówSzczegóły
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Solina w celu poprawy czystości wód zbiorników: solińskiego i myczkowieckiegoGmina SolinaSzczegóły
Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec ZagrobleGmina RadecznicaSzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Michałowie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Bagniukach – usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowo.Niezapominajka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karnicach do wydajności 300 m3 ścieków na dobęGmina KarniceSzczegóły
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Prószkowie z przebudową i rozbudową istniejącego obiektuZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. DobraGmina DobraSzczegóły
Rozbudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu – w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego … – II postępowanieGmina Miejska BolesławiecSzczegóły
Opróżnianie bezodpływowych zbiorników wód odciekowych na składowiskach odpadów w Sierakowie i Szczecinie-Kluczu ze zrzutem tych wód w punktach zlewnych oczyszczalni ścieków (w podziale na części)Gmina Miasto Szczecin – Zakład Usług KomunalnychSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działkach 2501 i 820/7 w miejscowości Bieliny oraz budowy dwóch zbiorników retencyjnych po 100 sześciennych w formule zaprojektuj i wybuduj.Gmina BielinySzczegóły
Budowa sieci wodociągowej dla terenów inwestycyjnych znajdujących się przy ul. Krasickiego w Gniewie oraz budowa sieci do nieruchomości położonych w miejscowości SzprudowoGmina GniewSzczegóły
Przebudowa ujęć i stacji uzdalniania wody w miejscowości: Uchanie, Rozkoszówka, DrohiczanyGmina UchanieSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. StaniewiceGmina PostominoSzczegóły
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe trzech kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. OławskiejGmina BrzegSzczegóły
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy oczyszczani ścieków w miejscowości Żołędowo, gmina OsielskoGmina OsielskoSzczegóły
Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy OpatówGmina OpatówSzczegóły
Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Pawłowice oraz modernizacja przepompowni II stopnia w m. ŻerkówGmina ŻerkówSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości LeksandrowaGmina Nowy WiśniczSzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości ŚliwiceGmina ŚliwiceSzczegóły
Obsługa serwisowa stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Malinowicach – Gmina Psary na rok 2022Zakład Gospodarki Komunalnej w PsarachSzczegóły
Remont napędów hydraulicznych zapory Dobczyce- decyzja nakazowaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieSzczegóły
Budowa zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową – pełnienie funkcji inspektora nadzoruGmina Miejska KościerzynaSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka – etap I (pierwszy etap operacji)Gmina TrzcinicaSzczegóły
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Mickiewicza i Nałkowskiej w Tucholi oraz budowa wylotu do rzeki KiczGmina TucholaSzczegóły
Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Wielowsi obejmującą budowę instalacji do usuwania azotanówGmina WielowieśSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowa, Gmina KoluszkiGmina KoluszkiSzczegóły
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brzozowie StarymGmina PoświętneSzczegóły
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary LubielGmina RząśnikSzczegóły
Modernizacja kanału deszczowego metodą bezwykopową w ulicy Sikorskiego w CzarnkowieMiejska Kanalizacja i Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w CzarnkowieSzczegóły
Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej ulicy Olsztyńskiej i Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim z modernizacją Stacji Uzdatniania WodyGmina Miejska Lidzbark WarmińskiSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów, Gmina PawłówGmina PawłówSzczegóły
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie KodeńGmina KodeńSzczegóły
Budowa zbiornika retencyjnego JASTKÓW wraz z remontem jazu kozłowego w km 23+010 rzeki Ciemięga, gmina Jastków, powiat lubelskiGmina JastkówSzczegóły
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Solina w celu poprawy czystości wód zbiorników: solińskiego i myczkowieckiegoGmina SolinaSzczegóły
Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec ZagrobleGmina RadecznicaSzczegóły
Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie GołczaGmina GołczaSzczegóły
Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach stanowiących zasób komunalny, zarządzany i adm. przez ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Michałowie wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Bagniukach – usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Michałowo.Niezapominajka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Luboszewy w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Małecz, Lubochenek, Luboszewy.Gmina LubochniaSzczegóły
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stadła w systemie zaprojektuj wybuduj IIZakład Gospodarki Komunalnej w PodegrodziuSzczegóły
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Karnicach do wydajności 300 m3 ścieków na dobęGmina KarniceSzczegóły
Postępowanie na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości BroszęcinGmina RząśniaSzczegóły
Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej technologicznej, kanalizacji wraz z przebudową zbiornika retencyjnego i zabudową zestawu hydroforowego w kontenerze przy PZO Sp.z o. o. w GliwicachPrzedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp.z o.o.Szczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – zadania 22, 23 i 24Miasto MławaSzczegóły
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Bezrzecze, gm. DobraGmina DobraSzczegóły
Rozbudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu – w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego … – II postępowanieGmina Miejska BolesławiecSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Biała RawskaGmina Biała RawskaSzczegóły
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Ostrów- etap 1. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie – gmina OstrówGmina OstrówSzczegóły
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybudujGmina GomuniceSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Daliowa, Jaśliska i Posada Jaśliska – ETAP IIIGmina JaśliskaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukówno-Ratoszyn.Gmina RadzanówSzczegóły
Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy PołaniecGmina PołaniecSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działkach 2501 i 820/7 w miejscowości Bieliny oraz budowy dwóch zbiorników retencyjnych po 100 sześciennych w formule zaprojektuj i wybuduj.Gmina BielinySzczegóły
Budowa sieci wodociągowej dla terenów inwestycyjnych znajdujących się przy ul. Krasickiego w Gniewie oraz budowa sieci do nieruchomości położonych w miejscowości SzprudowoGmina GniewSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Stanisławowie DrugimGmina NieporętSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etapGmina DomaradzSzczegóły
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Maki, Lawendowej i Borówkowej w Jankowie GdańskimGmina KolbudySzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna – etap II OkaliniecGmina Miasteczko KrajeńskieSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl
Przetargi dla branży wodno-kanalizacyjnej 28.12-03.01

Lista przetargów dla branży wodno-kanalizacyjnej w Europie:

W tabeli poniżej prezentujemy przetargi dla branży wodno-kanalizacyjnej, jakie pojawiły się między 26.10 a 01.11.2021 w Europie.

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowychRumunia-Buzăuszczegóły
Roboty w zakresie ściekówRumunia-Turdaszczegóły
PrzepompowywanieRumunia-Galațiszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Bistrițaszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowychSłowacja-Košiceszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowychSłowacja-Košiceszczegóły
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowychRumunia-Bucureștiszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Târgovișteszczegóły
Pompy ściekoweHiszpania-Madrytszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Listy wszystkich dotychczasowych przetargów dostępne są w zakładce PRZETARGI.

Przetargi, o których informujemy, pochodzą ze stron: www.ezamowienia.gov.pl i www.tedu.europa.eu.

Jeśli interesują Cię przetargi, tematyka Przemysłu 4.0 oraz aktualne informacje dotyczące infrastruktur pompowych, dołącz do naszego newslettera.

Powiązane Artykuły

Back to top button