PRZETARGI

Przetargi dla sektora wod-kan w Polsce i Europie, 06-12.07.2021

Lista aktualnych ogłoszeń przetargowych, które pojawiły dla sektora wod-kan w drugim tygodniu lipca. Obejmuje przetargi dla Polski i Europy.

Poniżej przedstawiamy listę obejmującą przetargi dla sektora
wodno-kanalizacyjnego w Polsce:

Pełna lista obejmująca przetargi w Polsce:

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Mieroszowie – Etap IGmina MieroszówSzczegóły
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostkowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj”Gmina KroczyceSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w ul. DalszejGmina Piława GórnaSzczegóły
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z wymianą nawierzchni placów i dróg wewnętrznych wokół budynków Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 29, 29a, 31.Wyższy Urząd GórniczySzczegóły
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej na terenie Gminy MełgiewGmina MełgiewSzczegóły
Dostawa i montaż 7 sztuk kompletnych przydomowych oczyszczalni ściekówGmina CelestynówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Bojanowie i Gołaszynie (postępowanie 2)Gmina BojanowoSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy RudnikGmina Rudnik Szczegóły
Gospodarka wodno- kanalizacyjna w Gminie Jastków – wymiana i montaż wodomierzyGmina JastkówSzczegóły
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Proboszczewice, gmina Stara Biała.Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.Szczegóły
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku użytkowym przy ul. Żytniej 64 w Warszawie.Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wola m.st. WarszawySzczegóły
Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Trzygłów, Gmina Gryfice w zakresie wymiany urządzeńGmina GryficeSzczegóły
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jordanów w miejscowościach Naprawa oraz WysokaGmina JordanówSzczegóły
Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary ChwalimGmina BarwiceSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w Stasim Lesie ul. RadosnaMiejsko-Gminny Zakład WodociągowySzczegóły
Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) dla PUK Sp. z o.o. w BytkowiePrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.Szczegóły
Modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku – ETAP IGmina Miejska ŚwidnikSzczegóły
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowa Wieś WielkaGmina Nowa Wieś Wielka Szczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w DębowejGmina Reńska WieśSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Wielkie WalichnowyGmina Gniew Szczegóły
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie – etap iii – kompleksowa modernizacja energetyczna budynku na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz punktu selektywnej zbiórki odpadówGmina SicienkoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji w sołectwie RogoźnikGmina BobrownikiSzczegóły
Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej stanowiącej połączenie dwóch systemów wodociągowych opartych na ujęciach wody, w systemie zaprojektuj i wybuduj.Gmina ŻółkiewkaSzczegóły
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko – etap IIGmina KoźminekSzczegóły
Przebudowa rurociągów sieci wodociągowej z budynku SUW w NiemodlinieGmina NiemodlinSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w RaszczycachGmina LyskiSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w DutrowieGmina Telatyn ul. Fryderyka Chopina 10 22-652 TelatynSzczegóły
Rzeka Zielona – konserwacja cieku, m. Wrocław, gm. SiechnicePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z nadbudową i zmianą konstrukcji dachu w miejscowości NataliaGmina WładysławówSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy WilczyceGmina Wilczyce Szczegóły
Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażeniaGmina LubanieSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb RadowoGmina DrezdenkoSzczegóły
Remont przepompowni ściekówOśrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony NarodowejSzczegóły
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Lubań.Gmina Miejska LubańSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy PROJEKTOWANEJ od ulicy Żytniej w Sokołowie PodlaskimMiasto Sokołów PodlaskiSzczegóły
Modernizacja przepompowni – ul. Bociania w SłupnieGmina Słupno Szczegóły
Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w JaśliskachGmina Jaśliska Szczegóły
Budowa otwartych, szczelnych zbiorników wodnych do magazynowania wód opadowych i roztopowych, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – etap IPrzedsiębiorstwo Rozwoju Infrastruktury Gminy Olszanica „PRI” Sp. z o. o.Szczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Góreczki WielkieGmina PakosławSzczegóły
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelna oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ul. SobieskiegoGmina JeżowSzczegóły
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez wykonanie stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Nowe OlszynyGmina ZałuskiSzczegóły
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Jasieniec Warpęsy Czachów w ramach operacji Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gmina Jasieniec, współfinansowanej z PROW 2014-2020.Gmina JasieniecSzczegóły
Wykonanie modernizacji ujęcia wody w miejscowości Pruska Mała Gmina AugustówGmina Augustów Szczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl
Przetargi dla sektora wod-kan w Polsce i Europie

Zapytania przetargowe obejmujące sektor wodno-kanalizacyjny w Europie:

Pełna lista obejmująca przetargi w Europie:

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówPolska-Żywiecszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
 Pompy ściekoweWęgry-Debrecenszczegóły
PompyWęgry-Szombathelyszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowychSłowacja-Želiezovceszczegóły
PrzepompowywanieIrlandia-Limerickszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Satu Mareszczegóły
 Pompy ściekoweGrecja-Galatsi Attikisszczegóły
 PrzepompowywanieBelgia-Antwerpiaszczegóły
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowejFrancja-Saint-Gilles-Croix-de-Vieszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Wszystkie wcześniejsze przetargi dostępne są TUTAJ.
Przetargi o jakich informujemy pochodzą ze stron: www.ezamowienia.gov.pl oraz www.ted.europa.eu.
Jeśli interesują Cię przetargi, tematyka Przemysłu 4.0 oraz najbardziej aktualne informacje dotyczące infrastruktur pompowych, zapisz się do naszego newslettera.

Powiązane Artykuły

Back to top button