PRZETARGI

Przetargi dla wod-kan, 27.07 – 02.08

Aktualna lista ogłoszeń przetargowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Lista obejmuje przetargi, które pojawiły się na przełomie lipca i sierpnia.

Przetargi, Polska

W tabeli poniżej ogłoszenia przetargowe, które pojawiły się od 27 lipca do 2 sierpnia na terenie Polski.

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Remonty kanalizacji na terenie miasta Tychy z podziałem na 3 zadaniaRegionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.Szczegóły
Wykonanie przyłącza wodnego oraz budowa hydroforni w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w WarszawieSkarb Państwa – Dyrekcja Generalna Lasów PaństwowychSzczegóły
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z wymianą nawierzchni placów i dróg wewnętrznych wokół budynków Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach przy ul. Poniatowskiego 29, 29a, 31Wyższy Urząd GórniczySzczegóły
Przegląd 5 sztuk pomp śmigłowych typ 80P23 zainstalowanych w GOŚ ŁAM 2Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem – Rychwałd, gmina PleśnaZakład Gospodarki Komunalnej w PleśnejSzczegóły
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przyłącza wodociągowego do Cmentarza Komunalnego w miejscowości ZimowiskaMiasto Ustka Szczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej Komorniki – Nagradowice gm. KleszczewoGmina KleszczewoSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki ZawadzkieGmina Wieczfnia KościelnaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości JastrzębiecGmina StopnicaSzczegóły
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Górnej w DziemianachGmina DziemianySzczegóły
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa w OpoluMiasto OpoleSzczegóły
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Wysoka (Kolejny etap)Gmina Wadowice – Urząd Miejski w WadowicachSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej w Zdunach ul. 1 Maja – KobylińskaGmina ZdunySzczegóły
Przebudowa (wymiana) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Borowskiej w ParysowieGmina ParysówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w Gminie JaktorówGmina JaktorówSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej w Ostrowie WielkopolskimMiejski Zarząd DrógSzczegóły
Budowa dwóch stalowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Żołędowo gmina OsielskoGminny Zakład KomunalnySzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego mieszkań socjalnych w Wesołej gm. NozdrzecGmina NozdrzecSzczegóły
Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynku ArkadyGmina ZarzeczeSzczegóły
Budowa wodociągu w miejscowości Glinki w Gminie Karczew od 115 do 140 i od 135 do 136 – dwie częściGmina KarczewSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz, Osielsko, Niwy gm. OsielskoGminny Zakład KomunalnySzczegóły
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w Bystrym k/ GiżyckaGmina GiżyckoSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW1 na terenie Kąpieliska Leśnego w Gliwicach 3Miejski Zarząd Usług KomunalnychSzczegóły
Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej stanowiącej połączenie dwóch systemów wodociągowych opartych na ujęciach wody, w systemie zaprojektuj i wybuduj postępowanie 2Gmina ŻółkiewkaSzczegóły
Modernizacja przepompowni na terenie Gminy JedliczeGmina JedliczeSzczegóły
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości ChalinGmina Dobrzyń nad WisłąSzczegóły
Odbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala Specjalistycznego w JaśleSzpital Specjalistyczny w JaśleSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działkach 2501 i 820/7 w miejscowości Bieliny oraz budowy dwóch zbiorników retencyjnych po 100 sześciennych każdy -zaprojektuj i wybudujGmina BielinySzczegóły
Budowa przepompowni ścieków w m. Łaziszcze wraz odprowadzeniem ścieków do budowanej oczyszczalni ścieków w m. MętnoPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.Szczegóły
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki w podziale na częściGmina ŚwiątkiSzczegóły
Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap II – dokumentacjaGmina KolbuszowaSzczegóły
Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klonowa Wola, gmina WarkaZakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.Szczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w GodkowieGmina GodkowoSzczegóły
Przebudowa rurociągów sieci wodociągowej z budynku SUW w NiemodlinieGmina NiemodlinSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości GończyceGmina SobolewSzczegóły
Oczyszczanie separatorów kanalizacji i krat ściekowych RDW ZamośćZarząd Dróg Wojewódzkich w LublinieSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie SzczutowoGmina SzczutowoSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w PłońskuGmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta PłońskSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Malinowej i Kalinowej w PrzasnyszuMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa sieci wod-kan w ul.Pogodnej w Boguszowie-Gorcach na dział. nr 149/8, 152/1, 152/2, 165 obr.nr 2 Gorce w ramach zad. „Budowa sieci kan, deszczowej i rozbud. sieci wod. na ter. Boguszowa -Gorc”Gmina Miasto Boguszów-GorceSzczegóły
Budowa stacji wodociągowej na działce nr ewid. 283/3 położonej w msc. Piekary gmina SulmierzyceGmina SulmierzyceSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z nadbudową i zmianą konstrukcji dachu w miejscowości NataliaGmina WładysławówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarej na odcinku Trzebielino-ZielinGmina TrzebielinoSzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Unierzyżu i Pokrytkach gm. StrzegowoGmina StrzegowoSzczegóły
Budowa zbiorników retencyjnych u zbiegu ul. Sobieskiego i Al. Piłsudskiego w ramach projektu pn.: „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek”Miasto SulejówekSzczegóły
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie WysokieGmina WysokieSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima oraz ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich GórachGmina Tarnowskie GórySzczegóły
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie w formule zaprojektuj i wybudujGmina DłutówSzczegóły
Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w BrwinowieGmina BrwinówSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl
Lista przetargów wod-kan, 27.07 - 02.08
Lista przetargów dla wod-kan, 27.07 – 02.08.2021

Lista przetargów dla wod-kan, Europa

Poniżej prezentujemy przetargi, jakie pojawiły się między 27 lipca o 2 sierpnia w Europie.

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówIrlandia-Corkszczegóły
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnejRumunia-Târgu Jiuszczegóły
PrzepompowywanieIrlandia-Limerickszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówPolska-Żywiecszczegóły
PrzepompowywanieBelgia-Antwerpiaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Iașiszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Listy wszystkich dotychczasowych przetargów dostępne są w zakładce PRZETARGI.

Przetargi, o których informujemy, pochodzą ze stron: www.ezamowienia.gov.pl i www.tedu.europa.eu.

Jeśli interesują Cię przetargi, tematyka Przemysłu 4.0 oraz aktualne informacje dotyczące infrastruktur pompowych, dołącz do naszego newslettera.

Powiązane Artykuły

Back to top button