ENERGETYKA

PV Bliskowice – kolejna duża farma fotowoltaiczna uruchomiona

PGE Energia Odnawialna uruchomiła kolejną farmę fotowoltaiczną, tym razem w województwie lubelskim. PV Bliskowice jest jednomegawatową elektrownią składającą się z niemal 3 tysięcy paneli o mocy 350W każdy, zamontowanych na powierzchni 1,8 ha. To druga z czterech elektrowni słonecznych, jakie Grupa PGE postawi do końca roku w ramach wygranego projektu na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Pierwszą – PV Lesko w województwie podkarpackim – uruchomiono we wrześniu.

Farma fotowoltaiczna PV Bliskowice wyposażona została w panele monokrystaliczne. To obecnie dominująca technologia na rynku, najbardziej wydajna i efektywna. Podobne rozwiązanie zastosowano w PV Lesko. Sprawność paneli fotowoltaicznych tego typu szacuje się na poziomie 18 – 20%. Panele monokrystaliczne produkują energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia. Są przystosowane do warunków typowych dla stref klimatycznych Polski.

Prezes PGE Energia Odnawialna deklaruje, że jest to dopiero początek inwestycji fotowoltaicznych grupy. Za kilka tygodni otwarte zostaną PV Lutol1 i PV Lutol2 (woj. lubuskie). W kolejnych latach planowane jest uruchomianie następnych projektów tego typu. Grupa bierze udział w tegorocznej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach OZE do 1MW. Trwają także prace nad dużymi przedsięwzięciami o mocy ponad stu megawatów. Zgodnie z założeniami planu inwestycyjnego, Grupa PGE w ciągu dekady uruchomi instalacje słoneczne o łącznej mocy nawet 3GW. Do tej pory zabezpieczono na ten cel ponad 1600ha gruntów.

Grupa Kapitałowa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050r. Według przyjętej strategii, ma to zostać osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Obecnie spółka posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo – pompowe oraz 3 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc wszystkich obiektów wynosi 2324,25 MW.

Źródło: www.pgeeo.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button