WODOCIĄGI

Rodzaje pomp vs rodzaj branży

Rynek pomp zaopatruje wszystkie istotne dla gospodarki branże: przemysłową, budowlaną, wodno – ściekową, rolną. Pompy pracują przy produkcji żywności, leków, części do samochodów i maszyn,
w procesach wydobycia, powstawania biopaliw, w stoczniach. Oferuje również rozwiązania dla klientów indywidualnych, którzy potrzebują instalacji do domu czy ogrodu. Producenci pomp proponują konkretne rozwiązania lub zestawy pompowe pod konkretną branżę.

KTÓRE POMPY DLA KTÓREJ BRANŻY?

W branży przemysłowej zastosowanie znajduje najwięcej rodzajów pomp, co wynika
z wielkości tego sektora.
 Systemy pompowe stosowane są w: produkcji żywności i napojów, przemyśle farmaceutycznym, motoryzacyjnym, maszynowym, stoczniowym, wydobywczym, metalowym i biopaliw. W tych przypadkach najczęściej stosowanym rozwiązaniem są instalacje procesowe, umożliwiające sterowanie pompami i monitorowanie zintegrowane z procesami przemysłowymi. Tutaj znaczenie mają także rozwiązania materiałowe, ponieważ w zależności od wytwarzanych produktów istotna może okazać się wrażliwość na temperaturę, substancje chemiczne, czy najwyższe wymogi higieny.

Inne systemy pompowe stosowane są w procesach: zasilania kotłów, filtrowania, uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków, ogrzewania, chłodzenia czy zamrażania oraz mycia i czyszczenia. Użytkowanie dedykowanych pomp zmienia się w zależności od gałęzi przemysłu. Kotły mogą być zasilanie gorącą wodą, parą wodną, ale też olejami termicznymi, a to warunkuje pompy lub rozwiązania pompowe
o wymagających właściwościach.
 Zaopatrzenie w wodę może przybrać formę częstego podawania
w mniejszych ilościach lub szybkiego napełnienia dużych zbiorników. Linia produkcyjna może potrzebować zasilania w wodę pod różnym ciśnieniem. Zróżnicowanie potrzeb lub czasami ekstremalne warunki wpływają nie tylko na dobór odpowiedniej pompy lub systemu, ale także zoptymalizowanie rozwiązania pod kątem kosztów i ochrony środowiska.

Kolejnym obszarem przemysłu wyposażonym w systemy pomp są producenci i OEM. Tutaj najważniejszym czynnikiem jest znalezienie rozwiązania przeznaczonego z reguły do pracy w procesie masowej produkcji. Pompy muszą być zatem trwałe, wytrzymałe i niezawodne oraz jak najbardziej odporne na proces kawitacji, prowadzącej do korozji.

W energetyce pompy tworzą sieci chłodnicze i sieci ciepłownicze.

Branża budowlana, a zatem nowopowstające osiedla, biurowce, budynki komercyjne, szpitale, resory wakacyjne etc., potrzebują złożonych rozwiązań pompowych, aby działać sprawnie. Zarządzający obiektem, już na etapie projektu, powinni zweryfikować istniejące rozwiązania, by na etapie budowy móc wdrożyć systemy pompowe. Działający na rynku producenci oferują co prawda wpasowanie się w istniejące instalacje, ale najbardziej efektywne będzie zaopatrzenie budynków w systemy pompowe na etapie projektowania. W tej branży każdorazowo liczy się: ochrona przeciwpożarowa, zaopatrzenie w wodę, ogrzewanie i klimatyzacja, odprowadzanie ścieków, uzdatnianie wody, udoskonalenie instalacji podnoszących ciśnienie wody. W systemach ochrony ppoż. wykorzystać można pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe z króćcami ssawnymi i tłocznymi w układzie in-line, wykonane ze stali nierdzewnej lub żeliwa szarego. Innym rozwiązaniem mogą być pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości, ze stali nierdzewnej lub żeliwa szarego. Zastosowanie znajdą też pompy przeciwpożarowe HSEF dopuszczone przez FM zgodnie z NFPA 20 oraz systemy ppoż. zgodne z VdS. Zaopatrzenie w wodę oraz jej uzdatnianie możliwe jest dzięki: pionowym, wielostopniowym pompom odśrodkowym z króćcami ssawnymi i tłocznymi w układzie in-line, tłokowo – membranowym pompom dozującym z membraną poruszaną hydraulicznie, membranowym pompom dozującym z zewnętrznym silnikiem asynchronicznym, cyfrowym pompom dozującym. Istnieją również nieco bardziej skomplikowane rozwiązania, typu regulatory podciśnienia chloru, elektrolityczne systemy chlorowania lub generatory dwutlenku chloru do dezynfekcji wody. Do ogrzewania, chłodzenia czy klimatyzacji stosuje się pompy obiegowe i cyrkulacyjne – służące ogrzewaniu, chłodzeniu i ciepłej wodzie; pionowe, wielostopniowe pompy odśrodkowe, przetwornice częstotliwości, przepływomierze, przetworniki różnicy ciśnienia, jednostopniowe, spiralne pompy odśrodkowe. Do odprowadzania ścieków wykorzystywane są pompy drenażowe.

Niezależnie od systemu, dodatkowo istnieją rozwiązania, które udoskonalają instalacje, m.in. poprzez usprawnienie przepływu wody czy odpowiedni drenaż. Wszystko w zależności od potrzeb i branży, dla której szukamy systemu pomp. Warto podkreślić, że istnieją też duże możliwości serwisowe, oferujące zarówno standardowy, jak i mobilny serwis. Dobór odpowiedniej instalacji sieciowej oraz wybór kompleksowej opieki serwisowej zapewni sprawne działanie sieci przez lata.

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button