WODOCIĄGI

Ruszył program Moja Woda na lata 2020 – 2024

1 lipca 2020 rozpoczął się nabór wniosków o dofinasowanie w ramach programu „Moja woda”. Dotację w kwocie do 5 tysięcy złotych można otrzymać na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację nie przekraczającą 80% kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020. Szczegółowe informacje podane są na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Program „Moja Woda” przygotowany został na rzecz łagodzenia skutków suszy poprzez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę. Dotacje finansowane będą ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Realizacja programu przewidziana jest na lata 2020 – 2024. Podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024, wydatkowanie środków natomiast do końca 2024 roku.

Dofinansowaniem może zostać objęty:

  • zakup,
  • montaż,
  • uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem,

oraz:

  • przewody odprowadzającej wody opadowe,
  • zbiornik retencyjny podziemny lub naziemny,
  • oczko wodne,
  • instalację rozszączającą,
  • elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

„Moja Woda” to program, który pozwoli na sfinansowanie 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Dzięki tym inwestycjom zostanie zatrzymanych 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. Co oznacza, że ten milion metrów sześciennych wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych” – podkreśla minister klimatu Michał Kurtyka.


Źródło: www.gov.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button