INSTALACJE PPOŻ.

Wątpliwości dotyczące certyfikatów dla zestawów hydroforowych przeznaczonych dla systemów ppoż. i bytowo – gospodarczych

Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych, w skład którego wchodzą między innymi firmy takie, jak: Hydro Vacuum S.A., Bartosz, Ebara, Grundfos, Instalcompact, KSB, LFP, Xylem, wystąpiło do instytucji państwowych o zmianę sposobu certyfikacji zestawów hydroforowych. Wątpliwości dotyczą interpretacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym. SPSP wskazuje, że bieżąca interpretacja jest niezgodna ze sztuką inżynierską, regulacjami innych krajów UE i ekologią. Stowarzyszenie zaprezentowało już swoje stanowisko Ministerstwu Rozwoju, jest w trakcie dialogu z Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej, a aktualnie planuje przedstawić zagrożenia wynikające z aktualnej interpretacji przepisów instytucjom państwowym wspierającym uczciwą konkurencję oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

W piśmie przewodnim Stowarzyszenie wskazuje, że niewłaściwa interpretacja CNBOP jest istotna zarówno dla firm działających w sektorze budowalnym, branżach okołobudowlanych oraz dla mieszkańców Polski zamieszkujących budynki wielokondygnacyjne. Wśród negatywnych skutków wątpliwej interpretacji przepisów wymieniane są m.in.: likwidacja małych i średnich przedsiębiorstw z polskim kapitałem, monopol zagranicznego koncernu na polskim rynku, podniesienie kosztów budowy budynków – wzrost cen mieszkań, podniesienie kosztów eksploatacji budynków – podwyżka opłat, negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych przedstawiło raport, w którym udowadnia dlaczego proponowana certyfikacja, jeśli kiedykolwiek będzie konieczna w UE, nie będzie mogła zostać zrealizowana w kształcie na dzień dzisiejszy proponowanym w Polsce. Raport podzielony jest na trzy części, w których  zaprezentowane są zagrożenia, rozwiązania oraz najczęściej zadawane pytania.
W pierwszej części pokazane są różnice między zestawem hydroforowym oraz pompowniami pożarowymi, zagrożenia dla sektora mśp i zakłócenie konkurencji oraz negatywny wpływ interpretacji na użytkowników budynków i środowisko. Druga część zawiera propozycje rozwiązań przedstawionych przez SPSP. W trzeciej udzielone są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Całość raportu dostępna jest na stronie: https://www.spsp.pl/wp-content/uploads/2020/03/20-03-10_raport_stowarzyszenia.pdf.       

Sprawa certyfikacji wg. obecnej interpretacji wzbudza wiele kontrowersji, w związku z czym Stowarzyszenie liczy na przyjrzenie się szczegółom przez instytucje państwowe oraz dialog prowadzący do obopólnego rozwiązania.

Źródło: https://www.spsp.pl/wp-content/uploads/2020/03/20-03-10_raport_stowarzyszenia.pdf.

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button