PRZETARGI

Przetargi dla wod-kan, 24-30.08

Aktualna lista ogłoszeń przetargowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Lista obejmuje przetargi, które pojawiły się w czwartym tygodniu sierpnia.

Przetargi, Polska

Poniżej znajdują się ogłoszenia przetargowe dla sektora wod-kan na terenie Polski, zebrane od 24 do 30 sierpnia.

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tczew poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK (etap I i etap II) – etap II”Gmina TczewSzczegóły
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej i Zajęczej w Księżynie, w formule zaprojektuj i wybudujGmina Juchnowiec KościelnySzczegóły
Budowa chodników i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 61 w województwie mazowieckim na odcinku Orzyc – Stary SzelkówGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w WarszawieSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ulicy PoprzecznejGmina ZelówSzczegóły
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mokrzyca, gmina LubaczówGmina LubaczówSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice, Skopów i RuszelczyceGmina KrzywczaSzczegóły
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w KuzawieGmina CzeremchaSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej, grawitacyjno-tłocznej w msc. Ławnica – etap IGmina Tuszów NarodowySzczegóły
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Osjakowie w ul. Brzozowej (II postępowanie)Gmina OsjakówSzczegóły
Część I – Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach Część II – Budowa wodociągu w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach, do wys. bud 74Gmina KielceSzczegóły
Budowa stacji uzdatniania wody w Woli OkrzejskiejGmina KrzywdaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk z podziałem na części.Gmina CzerskSzczegóły
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie SM „NIEGOCIN” w Bystrym k/ GiżyckaGmina GiżyckoSzczegóły
Modernizacja Stacji Odwadniania Osadów Oczyszczalni Ścieków w Międzyrzecu PodlaskimPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.Szczegóły
Remont instalacji wodociągowej w budynku nr 3 Komendy Głównej Państwowej Straży PożarnejKomenda Główna Państwowej Straży PożarnejSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Kaletka, gmina Purda.Gmina PurdaSzczegóły
Budowa odgałęzień sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiązowna ul. LeśnaZakład Gospodarki Komunalnej w WiązownieSzczegóły
Przebudowa zbiornika p.poż. wraz z urządzeniami wodnymi w Leśnictwie Łunawy na potrzeby Nadleśnictwa JamyNadleśnictwo JamySzczegóły
Konserwacja studni i stacji uzdatniania wody na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo w latach 2022-2024Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica BemowoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Wysoki Duże, ZagorzyceGmina BogoriaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w Jachrance ul. DosińskaMiejsko-Gminny Zakład WodociągowySzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drogach odchodzących od ulicy Polnej w RóżanieGmina RóżanSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ul. Cmentarna, Ratanowa, Koszykowa w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy HalinówGmina HalinówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczki – etap IGmina PankiSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piwonii, ul. Magnolii i ul. Różanej wraz z wykonaniem nawierzchniGmina Miejska ŻorySzczegóły
Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ponięcice w Gminie RudnikGmina RudnikSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownie – postępowanie IIIGmina WiskitkiSzczegóły
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Osiek WielkiGmina Osiek MałySzczegóły
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dłutowie” w formule zaprojektuj i wybuduj.Gmina DłutówSzczegóły
Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Składnicy w LeśmierzuRządowa Agencja Rezerw StrategicznychSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową stacji wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości NieledewGmina TrzeszczanySzczegóły
Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości SmolnikiGmina Lubichowo – Urząd Gminy LubichowoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości KozłowoGmina KozłowoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Rzekuń gm. RzekuńGmina RzekuńSzczegóły
Rozbudowa kanalizacji deszczowej ul. Pliszki w GutkowieGmina JonkowoSzczegóły
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości RegutGmina CelestynówSzczegóły
Odbudowa kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala Specjalistycznego w JaśleSzpital Specjalistyczny w JaśleSzczegóły
Budowa dróg wewnętrznych, rozbiórka instalacji kanalizacji deszczowej, budowa instalacji kanalizacji deszczowej na działkach nr 2720/2, 2720/3, 2720/4 w Skawinie” ETAP IZespół Szkół Techniczno-EkonomicznychSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów wzdłuż potoku Jasiowskiego, Jabłonka-Bory.Gmina JabłonkaSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowu ziemnego otwartego oraz przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Kamionka, Gmina OstrówGmina OstrówSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy SkierniewiceGmina SkierniewiceSzczegóły
Utrzymanie kanalizacji deszczowych i melioracyjnych Gminy Miejskiej Starogard GdańskiGmina Miejska Stargogard GdańskiSzczegóły
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości JózefatówGmina SkierniewiceSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza – przysiółek Gąsiorówki – BuczynyGmina NiebylecSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica Mała-osiedle Tomczaki.Gmina JabłonkaSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej zlewni ul. Rybna w Trzebini.Gmina TrzebiniaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i zewnętrzną instalacją wodociągowąGmina MieszkowiceSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i włączeniem do projektowanej oczyszczalni istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w NiebędzinieGmina Nowa Wieś LęborskaSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy TyczynPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Eko-Strug” sp. z o.o.Szczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy SPACEROWEJ w Sokołowie PodlaskimMiasto Sokołów PodlaskiSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej w GutkowieGmina JonkowoSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w SuchedniowieGmina SuchedniówSzczegóły
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w DaszyniePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.Szczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Przetargi dla wod-kan, 24-30.08

Lista przetargów dla wod-kan, Europa

W tabeli poniżej prezentujemy przetargi, jakie pojawiły się między 24 a 30 sierpnia w Europie.

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówChorwacja-Cresszczegóły
Roboty budowlane w zakresie keiNiderlandy-Terneuzenszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówPolska-Skawinaszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Buzăuszczegóły
PrzepompowywaniePortugalia-Lizbonaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Satu Mareszczegóły
Roboty remontowe i renowacyjnePolska-Płockszczegóły
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wodyRumunia-Cluj-Napocaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowychRumunia-Buzăuszczegóły
Przepompownie wody odpadowejDania-Kopenhagaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Listy wszystkich dotychczasowych przetargów dostępne są w zakładce PRZETARGI.

Przetargi, o których informujemy, pochodzą ze stron: www.ezamowienia.gov.pl i www.tedu.europa.eu.

Jeśli interesują Cię przetargi, tematyka Przemysłu 4.0 oraz aktualne informacje dotyczące infrastruktur pompowych, dołącz do naszego newslettera.

Powiązane Artykuły

Back to top button