AKTUALNOŚCI

Elektrownie węglowe opalane węglem a polski system elektroenergetyczny

Generacja węgla z roku na rok stanie się coraz bardziej niedochodowa. Elektrownie węglowe, bez wsparcia z pieniędzy publicznych, będą stawać się coraz bardziej nieopłacalne.

Elektrownie węglowe i ich spadek dochodowości

Z polskiego systemu elektroenergetycznego znikać będą bloki energetyczne opalane węglem. Bez wsparcia z pieniędzy publicznych, dodatkowo spotęgowana wysokimi cenami, generacja węgla stawać się będzie coraz mniej opłacalna. Nawet relokacja bloków energetycznych opalanych węglem do innych krajów (leżących na przykład poza granicami Unii Europejskiej), nie polepszy sytuacji urządzeń.

W czerwcu 2021 Urząd Regulacji Energetyki opublikował dokument: „Informacja na temat planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2020-2034”. Z przedstawionych danych ankietowych wynika, że do 2034 roku z eksploatacji zostaną wycofane bloki na węgiel kamienny i brunatny o łącznej mocy 16,7 GW.

Prognozy na najbliższe lata

W odniesieniu do stanowiska Urzędu Regulacji Energetyki, pojawiły się głosy spekulujące szybsze tempo dekarbonizacji w Polsce. Kierownik projektu Elektroenergetyka w Forum Energii, dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, w publikacji z lipca 2021 oszacowała, że z użytkowania zostanie wyłączonych 23,6 GW mocy tylko do 2030 roku. Fala kulminacyjna ma nastąpić po 2025 roku, ponieważ wtedy skończą się kontrakty mocowe, których nie będzie można odnowić. Według unijnych przepisów nie będzie wówczas możliwe wspieranie elektrowni, których emisja dwutlenku węgla przekroczy 550g CO2/kWh.

Sytuacja elektrowni węglowych po 2030 roku

Według prognoz ekspertów, druga fala wycofań mocy ma przypaść na lata 2029-2030. Wówczas przestaną obowiązywać zawarte na czwartej aukcji rynku mocy kontrakty pięcioletnie. Kontrakty te pozwalają na wsparcie modernizacji jednostek energetycznych w latach 2024-2028, dlatego skutkiem zakończenia kontraktów będzie prawdopodobnie wycofanie kolejnych 6 GW mocy węglowych.

Kolejna fala szacowana jest najpóźniej na koniec 2035 roku, kiedy przestaną obowiązywać piętnastoletnie, najdłuższe kontrakty dla nowych jednostek węglowych. Dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk ocenia, że w rezultacie będzie to koniec węgla w Polsce.

Elektrownie węglowe

Więcej na temat polskich elektrowni węglowych na stronie https://wysokienapiecie.pl/40331-co-odzyskamy-z-elektrowni-weglowych-nim-zrownaja-je-buldozery/#dalej .

Więcej o energetyce TUTAJ.

Źródło: www.wysokienapiecie.pl

Powiązane Artykuły

Back to top button