PRZETARGI

Przetargi wod-kan, 30.11-06.12

Listy ogłoszeń przetargowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, które pojawiły się w pierwszym tygodniu grudnia 2021. Obejmują przetargi, które pojawiły się w Polsce i Europie

Ogłoszenia przetargowe, Polska

W tabeli poniżej znajdują się przetargi, które pojawiły się w branży wod-kan między 30 listopada, a 6 grudnia.

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Budowa kanalizacji deszczowej odcinka ul. Sosnowej w rejonie skrzyżowania z ul. Tartaczną w Pułtusku wraz z przejściem przez ul. TartacznąGmina PułtuskSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – zadania 22, 23 i 24Miasto MławaSzczegóły
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości PrzyrówGmina PrzyrówSzczegóły
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik i MłynkowoGmina BojadłaSzczegóły
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kuchary wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Witoni (system „zaprojektuj i wybuduj”)Gmina WitoniaSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej w Piotrkowie Trybunalskim.Miasto Piotrków TrybunalskiSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z budową przyłącza wodociągowego i instalacji elektrycznej ze studni S4 do budynku SUWZ SurochówGmina JarosławSzczegóły
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bielawy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowejGmina GranowoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami etap II i III w msc. Grabowo i WałdykiGmina LubawaSzczegóły
Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Kąkolewnica, ul. RudnikGmina KąkolewnicaSzczegóły
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzane ścieków z nieruchomości położonej w budynku wielolokalowym przy ul. Granicznej 21 w Dąbrowie GórniczejGmina Dąbrowa GórniczaSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krasnosielc, Wymysły i Nowy SielcGmina KrasnosielcSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krasnosielc, Wymysły i Nowy SielcGmina KrasnosielcSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybudujGmina CisnaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia i Grabówka -sektor IIGmina LubomiaSzczegóły
Wykonanie projektu budowlanego i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Hażlach w rejonie ulicy Górnej w Kończycach Wielkich oraz pełnienie nadzoru inwestorskiegoGmina HażlachSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice – etap VII.Gmina MaciejowiceSzczegóły
Budowa przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie ul. SpacerowaGmina Ruciane-NidaSzczegóły
Obsługa oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie i sieci kanalizacji w ŚwierczachGmina ŚwierczeSzczegóły
Budowa wodociągu w ul. Średniej i Szklanej w Kielcach do działki nr 50 obręb 0009Gmina KielceSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej z przyłączamiWojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w GostyninieSzczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.Szczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości OrzechowoGmina Stare JuchySzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Palędzie w Gminie DopiewoGmina DopiewoSzczegóły
Modernizacja technologii stacji uzdatniania wody, wyk. termomodernizacji bud. hydroforni oraz wymiana zewnętrznej instalacji wodociągowej w Ośrodku Wypoczynkowym Telewizji Polskiej S.A. w SarnówkuTelewizja Polska S.A.Szczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Mała gm. Czernica( etap IV), wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanieGmina CzernicaSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy OrlaGmina OrlaSzczegóły
Dostawa i wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym i oprogramowaniem do zdalnego odczytu w gminnych lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa wiaty rozprężalni wodoru pod instalację wodoru 5.0 wraz z fundamentem i linią podłączenia wodoru do budynku nr 8Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i FotonikiSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy ZgórskiejGmina KielceSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Orzechowej w Radwanicach, działki nr 367/7, 368/6, 368/7, 368/8, 791/1.Gmina RadwaniceSzczegóły
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stadła w systemie zaprojektuj wybudujZakład Gospodarki Komunalnej w PodegrodziuSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Szczerców: Szczercowska Wieś- Dubie, ul. Tenusa i ul. Malinowa w Szczercowie, Brzezie.Gmina SzczercówSzczegóły
Modernizacja rurociągów zimnej wody na trybunie I Stadionu Miejskiego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 17, w formule zaprojektuj i wybuduj.Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład BudżetowySzczegóły
Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompowni PS-D1 w Dobczycach” real. w ramach zad. pn.: „Przeb. i rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie miasta DobczyceGmina DobczyceSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu PierwszymGmina OpatówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przy ul. Księżycowej w Radwanicach, działki nr 272/2, 502, 499, 272/1, 277/2.Gmina RadwaniceSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 151/1, 152/1, 152/5, 153/1, 153/4, 153/5, 260/2 (ul. Wiosenna) w miejscowości Przesieczna gmina Radwanice – etap II, III i IV.Gmina RadwaniceSzczegóły
Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ściekówGmina KluczborkSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej.Gmina Kocierzew PołudniowySzczegóły
Rozbudowa wodociągu na odcinku Jasiówka RastokaGmina IstebnaSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ramach zadańGmina WołówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe WielkieGmina Dębe WielkieSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w obrębie ChojęcinGmina BralinSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Siadle DolnymGmina KołbaskowoSzczegóły
Rozbudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu – w ramach projektu pn.: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec Gmina Miejska BolewsławiecSzczegóły
Budowa przepompowni ścieków w msc. Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej przepompowni ściekówGmina KęsowoSzczegóły
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości PrzyrówGmina PrzyrówSzczegóły
Dostawa pomp ciepła 3Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii EksploatacjiSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno (obszar aglomeracji)Gmina ŚwiętajnoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji deszczowejZarząd Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce (3 odc. – w m. Złotniki, Igołomia, Pobiednik Mały)Gmina Igołomia-WawrzeńczyceSzczegóły
Budowa zbiornika awaryjno – buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości ZapoliceGmina ZapoliceSzczegóły
Budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej w WolborzuGmina WolbórzSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siniec (kolonia), gm. SrokowoGmina SrokowoSzczegóły
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nowy Wiśnicz .Gmina Nowy WiśniczSzczegóły
Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy KowalaGmina KowalaSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieluniu – ulica Powstańców 1863 r. ul. Sybiraków – poprawa życia mieszkańcówGmina WieluńSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości KrupiecGminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Konserwacja zewnętrznych sieci kanalizacyjnychMetro Warszawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działkach nr 1418/1, 1418/2 w Kazimierzy Wielkiej i na działce nr 3 w OdonowieGmina Kazimierza Wielka Szczegóły
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Mieszki WielkieGmina CiechanówSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rossosz w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rossosz”Gmina RossoszSzczegóły
Budowa sieci wod.-kan. w ul. Sobieskiego w WolborzuGmina WolbórzSzczegóły
Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ściekówGmina KluczborkSzczegóły
Budowa stacji uzdatniania wody w Woli OkrzejskiejGmina KrzywdaSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP IIGmina InowrocławSzczegóły
Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta StaszowaGmina StaszówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Malinowej i Wiśniowej w GrabowcuGmina LubiczSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pompownią ścieków przeznaczonej do obsługi działek nr 163/1 i nr 156/4 obręb Marianowo, w m. MarianowoGmina MarianowoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice, Skopów i RuszelczyceGmina KrzywczaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej przy ul. PolnejGmina OrnontowiceSzczegóły
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Kozierowie wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Michałowice i KozierówGmina MichałowiceSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Dworcowej i Kościuszki w KnurowieGmina KnurówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Dębe WielkieGmina Dębe WielkieSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale – etap IIGmina SzaflarySzczegóły
Budowa ujęcia wody w msc. Gosprzydowa – etap I – wykonanie 3-ch otworów wiertniczych w celu poszukiwania wód podziemnychGmina GnojnikSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy CzłuchówGmina CzłuchówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Nowego Osiedla w m. JarosławiecGmina PostominoSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Błogie Rządowe i ZarzęcinGmina MniszkówSzczegóły
Przebudowa oczyszczalni ścieków w PieniężnieGmina PieniężnoSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i włączeniem do projektowanej oczyszczalni istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w NiebędzinieGmina Nowa Wieś LęborskaSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy ŻyrakówGmina ŻyrakówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy ŻyrakówGmina ŻyrakówSzczegóły
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrówno.Gmina DąbrównoSzczegóły
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakowo MałeZakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w NielubiuGmina RyńskSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w Strzyżewicach i Dębinie, gm. StrzyżewiceGmina StrzyżewiceSzczegóły
Przebudowa ujęć wody i hydroforni w Krzczonowie Trzecim oraz hydroforni i ujęć wody w Sobieskiej Woli IGmina KrzczonówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w Osmolicach DrugichGmina StrzyżewiceSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w PiotrowicachGmina StrzyżewiceSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy TomiceGmina TomiceSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie gminy WojaszówkaGmina WojaszówkaSzczegóły
Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Karczewice w celu doprowadzenia wody do działek wzdłuż ulicy ŁąkowejGmina KłomniceSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i przebudowa istniejących przyłączy w ul. Chrobrego, Słowackiego i Sobieskiego w Bystrzycy oraz w ul. Bocznej w Janikowie w gminie Oława – w formule zaprojektuj i wybudujGmina OławaSzczegóły
Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy w 2022 r.Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w BydgoszczySzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz. Wyposażenie stacji uzdatniania wodyGmina PrzasnyszSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w zabudowie produkcyjno-przemysłowejGmina ParadyżSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej i ujęcia wody w SułowieGmina RzepinSzczegóły
Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w BądzyniuGmina TuszynSzczegóły
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy BielawyGmina BielawySzczegóły
Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego w SzczuczynieGmina SzczuczynSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap.Gmina SkokiSzczegóły
Budowa wodociągu w ul. SandomierskiejStalowowolskie Centrum Usług WspólnychSzczegóły
Budowa wodociągu w miejscowości CerkawiznaGmina RadomskoSzczegóły
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku przysiółka Podegrodzie – Łąkta w systemie zaprojektuj i wybudujZakład Gospodarki Komunalnej w PodegrodziuSzczegóły
Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w ramach zadania budowa zaplecza technicznego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z infrastrukturą towarzysząca .Gmina MielecSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kosynierów w KostrzynieZakład KomunalnySzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w m. ZapoliceGmina ZapoliceSzczegóły
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dorohusk-Etap III – sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości MichałówkaGmina DorohuskSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji sanitarnych w ul. Aleja Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej w Ostrołęce – Etap II”.Miasto OstrołękaSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ogrodnica z przesyłem do Środy ŚląskiejGmina Środa ŚląskaSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzechów – etap IGmina StrzyżówSzczegóły
Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy Działkowej w SzudziałowieGmina SzudziałowoSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej długości ok. 110 m i Ø 160 PEHD PE100, SDR17, PN10 z hydrantem p.poż. Ø 80 oraz przyłącza wodociągowego wzdłuż ul. Kolejowej w Pustkowie Żurawskim.Gmina KobierzyceSzczegóły
Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych oraz Budowa odcinków sieci wodociągowej wraz ze zdrojami wody pitnejMiasto JózefówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowo na terenie Gminy Zławieś Wielka etap I w 2021r.Gmina Zławieś WielkaSzczegóły
Usługi projektowania rurociągówPolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w ZabrzuSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl
Przetargi wod-kan, 30.11-06.12

Przetargi, Europa

Lista ogłoszeń przetargowych z europejskiego sektora wod-ka, jakie pojawiły się w terminie 30.11 – 06.12.

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Brașovszczegóły 
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczneNiderlandy-Utrechtszczegóły 
Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowejFrancja-Saint-Quentin: szczegóły 
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowejFrancja-Tulonszczegóły 
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wodyFrancja-Paryższczegóły 
Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowychBelgia-Antwerpiaszczegóły 
PrzepompowywanieLitwa-Klaipėdaszczegóły 
PrzepompowywanieLitwa-Klaipėdaszczegóły 
 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Bacăuszczegóły 
Instalacja rurociągówFrancja-Évian-les-Bainsszczegóły 
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wodyFrancja-Montmoreauszczegóły 
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wodyFrancja-Montmoreauszczegóły 
 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Suceavaszczegóły 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówGrecja-Atenyszczegóły 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły 
Źródło: www.ted.europa.eu

Listy wszystkich dotychczasowych przetargów dostępne są w zakładce PRZETARGI.

Przetargi, o których informujemy, pochodzą ze stron: www.ezamowienia.gov.pl i www.tedu.europa.eu.

Jeśli interesują Cię przetargi, tematyka Przemysłu 4.0 oraz aktualne informacje dotyczące infrastruktur pompowych, dołącz do naszego newslettera.

Powiązane Artykuły

Back to top button