PRZETARGI

Przetargi wod-kan, 07.12-13.12

Listy ogłoszeń przetargowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, które pojawiły się w drugim tygodniu grudnia 2021. Obejmują przetargi, które pojawiły się w Polsce i Europie.

Ogłoszenia przetargowe, Polska

W tabeli poniżej znajdują się przetargi, które pojawiły się w branży wod-kan między 7 a 13 grudnia.

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych i strefowych przepompowni ścieków w 2022 roku na terenie gminy ŁowiczGmina ŁowiczSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka.Gmina HaczówSzczegóły
Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta StaszowaGmina StaszówSzczegóły
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w BielskuGmina BielskSzczegóły
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Zamek Kiszewski i ChwarznoGmina Stara KiszewaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemienice i BiałkaGminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wyryki poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Wyrykach oraz stacji uzdatniania wody w LubieniuGmina WyrykiSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie”, „Budowa sieci wodociągowej w ulicach j.w.Gmina SianówSzczegóły
Usuwanie awarii i wykonywanie planowych prac remontowych na sieciach wodociągowych i sieci kanalizacyjnej oraz na utrzymanie całodobowego pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie LesznoGmina LesznoSzczegóły
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w GidlachGmina GidleSzczegóły
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnejGmina Nowe Miasto LubawskieSzczegóły
Kompleksowa obsługa stacji uzdatniania wody pływalni oraz utrzymanie w czystości niecki i plaży pływalni krytych i odkrytych Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2022 rokuMiasto Stołeczne Warszawa – Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Jednostka BudżetowaSzczegóły
Budowa części sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1, branżą elektryczną i budowa przewodów tłocznych na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach – ETAP IIIGmina CzernicaSzczegóły
Czyszczenie infrastruktury wod-kan, wywóz nieczystości płynnych i osadów oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnejGmina MogilanySzczegóły
Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gm. Rokietnica IIIPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.Szczegóły
Wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach Miasta SłupskaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w SłupskuSzczegóły
Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w gminie PodedwórzeGmina PodedwórzeSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji i przepompowni ścieków w miejscowości Jesionka, gm. Wiskitki oraz wewnętrznych linii zasilających przepompownie – postępowanie IVGmina WiskitkiSzczegóły
Rozbiórka i budowa budynku usług kulturalnych przy ul. Krótkiej nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Białej PodlaskiejGmina Miejska Biała PodlaskaSzczegóły
Świadczenie usług eksploatacyjnych sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody z terenu Gminy Puck.Gmina PuckSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dąbrowa gmina Bartoszyce w ramach realizacji inwestycji pn.: „Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce” – etap IIIZakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy BartoszyceSzczegóły
Wywóz i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ściekówGmina MogilanySzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów etap 2Gmina KunówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nad Stawem w m. ŻerkówGmina ŻerkówSzczegóły
Budowa kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody czystej oraz infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. SpalonaGmina KuniceSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary SielecGmina JutrosinSzczegóły
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej w miejscowości Ciele – etap IGmina Białe BłotaSzczegóły
Obsługa sieci wodociągowej należącej do Gminy MogilanyGmina MogilanySzczegóły
Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenach popegeerowskich w miejscowościach poza aglomeracją Połczyn-Zdrój z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji StrategicznychGmina Połczyn-ZdrójSzczegóły
Dostawa i montaż zestawów pomiarowych z transmisją danych, wizualizacją i rejestracją parametrów zużycia energii elektrycznej oraz parametrów hydraulicznych pracy pompSądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa i przebudowa systemu kanalizacji deszczowej w rejonie Domu Kultury w miejscowości BorucinGmina KrzanowiceSzczegóły
Budowa studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Pawłowice oraz modernizacja przepompowni II stopnia w m. ŻerkówGmina ŻerkówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarło –II etapGmina NiedźwiadaSzczegóły
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie WysokieGmina WysokieSzczegóły
Usługi w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych w obiektach Zamawiającego w okresie 3 miesięcyTelewizja Polska Spółka AkcyjnaSzczegóły
Budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy GłogówGmina GłogówSzczegóły
Przebudowa ujęcia i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości KołdowoGmina CzłuchówSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Rzeszotków i Strusy.Gmina PaprotniaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy ChełmGmina ChełmSzczegóły
Modernizacja hydroforni w Śmiłowie w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Śmiłów – Gąsawy Rządowe oraz modernizacja hydroforni w Śmiłowie”Gmina JastrząbSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Karolewo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Karolewo, gm. Nowy DuninówGmina Nowy DuninówSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy BłonieGmina BłonieSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goleszów oraz budowa odcinka sieci wodociągowejGmina MielecSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opole LubelskieOpolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Maki, Lawendowej i Borówkowej w Jankowie GdańskimGmina KolbudySzczegóły
Wykonanie dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania WodyGmina Nowe Miasto LubawskieSzczegóły
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych, gmina CzerwonkaGmina CzerwonkaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubieniu KujawskimGmina Lubień KujawskiSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boża WolaGmina MielecSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna, Gmina PrzystajńGmina PrzystajńSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową studzienek zaworowych w rejonie ul. Siwcowej w Tarnowskich Górach – PniowcuGmina Tarnowskie GórySzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Gminie Wojnicz.Gmina WojniczSzczegóły
Wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu urządzeń przepompowni ścieków w Nowej Dębie33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej DębieSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzierzki – WitówkoGmina JedwabnoSzczegóły
Remont śluzy małej – stopień wodny Krapkowice. Etap VPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieSzczegóły
Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18Gmina DrzycimSzczegóły
Badania wody oraz ścieków i surowych dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.Szczegóły
Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych i strefowych przepompowni ścieków w 2022 roku na terenie gminy ŁowiczGmina ŁowiczSzczegóły
Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta StaszowaGmina StaszówSzczegóły
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Zamek Kiszewski i ChwarznoGmina Stara KiszewaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemienice i BiałkaGminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jabłonica Polska, MalinówkaGmina HaczówSzczegóły
Wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach Miasta SłupskaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w SłupskuSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Przetargi, Europa

Lista ogłoszeń przetargowych z europejskiego sektora wod-kan, zawierająca przetargi, które pojawiły się w terminie 07.12 – 13.12.

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówSzwecja-Boråsszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie keiBelgia-Hasseltszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejFrancja-Bobignyszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówGrecja-Ierapetraszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówPolska-Żukowoszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ściekówPolska-Warszawaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnejRumunia-Constanțaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie przepompowni ściekówPolska-Warszawaszczegóły
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Bacăuszczegóły
PrzepompowywanieLitwa-Klaipėdaszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowychSłowacja-Košiceszczegóły
 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Reșițaszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Reșițaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówFrancja-Nîmesszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Listy wszystkich dotychczasowych przetargów dostępne są w zakładce PRZETARGI.

Przetargi, o których informujemy, pochodzą ze stron: www.ezamowienia.gov.pl i www.tedu.europa.eu.

Jeśli interesują Cię przetargi, tematyka Przemysłu 4.0 oraz aktualne informacje dotyczące infrastruktur pompowych, dołącz do naszego newslettera.

Powiązane Artykuły

Back to top button