PRZETARGI

Listy przetargów wod-kan dla Polski i Europy, 04.05-10.05.2021

Najświeższa lista przetargów dla branży wod-kan z okresu od 4 do 10 maja 2021.

Lista obejmuje ogłoszenia o zamówieniach, której pojawiły się dla Polski i Europy w tym terminie.
Szczegóły w podglądzie każdego zamówienia.

Polska

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Goleńsko w ramach projektu pn.: Wykonanie ujęcia wód podziemnych na SUW oraz budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w m. GoleńskoGmina ChąśnoSzczegóły
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – Zadania: Zadanie nr 1 – Modernizacja toalet w ZSP1 w OleśnicyZakład Budynków Komunalnych w OleśnicySzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E – ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema.Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie MazowieckimSzczegóły
Usługa przeglądów i konserwacji instalacji oraz urządzeńMinisterstwo SprawiedliwościSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej PEHD śr.160mm pomiędzy siecią wod.PVCSN 160mm w dz. Nr13 AM-47 obr. Laskowice a miejscem wpięcia do sieci wod.PVC 110mm w dz. Nr9 AM-1 obr.Dziuplina,Gm.Jelcz-Laskowice-ETAP IZakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczejGmina KolbuszowaSzczegóły
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości KujawkaGmina BądkowoSzczegóły
Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy DaleszyceGmina DaleszyceSzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska w formule zaprojektuj i wybudujGmina PłaskaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy CzudecGmina CzudecSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Borowa, okolice ul. Parkowej, gmina DługołękaGmina DługołękaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Hażlach w miejscowości Pogwizdów w rejonie ulicy ZachodniejGmina HażlachSzczegóły
Awaryjne naprawy instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach zarządzanych przez KZGM w KatowicachKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w KatowicachSzczegóły
Sukcesywna realizacja robót konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy UstkaWójt Gminy UstkaSzczegóły
Usługi serwisowe i konserwacyjne systemów aparatury kontrolno – pomiarowej i telewizji przemysłowej SW Włocławek – RZGW Warszawa, w podziale na 4 częściPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieSzczegóły
Budowa wodociągu w ulicy Huby Moraskie w PoznaniuStowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu ul. Huby Moraskie * Pełna dokumentacja przy ulicy Huby MoraskieSzczegóły
Wymiana zbiornika oraz instalacji wodnej w budynku nr 24 w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu13 Wojskowy Oddział GospodarczySzczegóły
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociągami tłocznymiGmina PołaniecSzczegóły
Budowa i uzbrojenie studni S-4, S-5 i S-3 na ujęciu wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłocznymi do SUWGmina CzarnaSzczegóły
Rewitalizacja w Gminie Sosnowica-Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Turno OsadaUrząd Gminy SosnowicaSzczegóły
Dostawa i montaż wysokociśnieniowej pompy do podawania cieczy z oprogramowaniemAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w KrakowieSzczegóły
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w ChojnowieGmina Miejska ChojnówSzczegóły
Budowa wodociągu – połączenie sieci wodociągowej Pstrążna z Podlesiem – etap II – ul. Wyzwolenia odcinek h-r i k-lGmina LyskiSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń – VI etapGmina RzekuńSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Janów DolnyGmina PiekoszówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Polnej i Topolowej w Skokach – II etap.Gmina SkokiSzczegóły
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1539c Nowa Wieś Wielka- Pęchowo– ul. Malinowa, polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie rowów przydrożnych, jezdni, chodników i zjazdówPowiat BydgoskiSzczegóły
Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko do granicy Gminy Kłodawa – etap drugi Mironice – Santocko wraz z budową sieci kanalizacyjnejGmina KłodawaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w WięcborkuGmina WięcborkSzczegóły
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w Swarożynie (dz. nr 305/1, 305/6, 307/1, 296/2)Gmina TczewSzczegóły
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska-Zamkowa wraz z przepompowniamiGmina OrnontowiceSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomościGmina BrwinówSzczegóły
Remont pomp odwadniających: Część I Część II Część III Część IVSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Szczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości PlatońGmina CzarnożyłySzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami oraz przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w TyszowcachGmina TyszowceSzczegóły
Dostawa pompKopalnia soli „Wieliczka” Spółka AkcyjnaSzczegóły
Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap IGmina KolbuszowaSzczegóły
Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej z terenu odcinka pasa DW nr 573 w miejscowości Nowy Duninów (część jezdni i ciąg pieszy), gm. Nowy Duninów, km od 0+600 do 0+890– nr post. 023/21Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w WarszawieSzczegóły
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy JabłonnaGmina JabłonnaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Zatorze, Ożarowskiej i Żeromskiego w miejscowości Ożarów Mazowiecki i Duchnice, Gmina Ożarów MazowieckiGmina Ożarów MazowieckiSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie WielkimGmina KrasnobródSzczegóły
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Strzelna oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ul. SobieskiegoGmina JeżówSzczegóły
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bielawy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowejGmina GranowoSzczegóły
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Załuski poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ściekówGmina ZałuskiSzczegóły
Usprawnienie gospodarki wodnej na terenie Gminy Koneck – część I Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości ŚwięteGmina KoneckSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie – Etap II „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie”Gmina BrodnicaSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy SernikiGmina SernikiSzczegóły
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości NiemczaGmina NiemczaSzczegóły
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Hyżne – dokumentacja projektowa na system aglomeracji osadu ściekowego i farmę fotowoltaicznąGmina HyżneSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Jaskulinie i budynków będących własnością GminyGmina DobromierzSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości BielanyGmina BłędówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berka Joselewicza od granic aglomeracjiGmina KockSzczegóły
Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości BaranówGmina BaranówSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Pawłów (ul.Lubelska, ul. Pastownie)Gmina Rejowiec FabrycznySzczegóły
Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu wraz z wymianą sieci wodociągowej w odcinku od km 0+250,00 do km 0+687,00Gmina RzekuńSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Szarów – etap II i Dąbrowa – etap IIGmina KłajSzczegóły
Dostawa materiałów hydraulicznych na przebudowę przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej w Warcie Bol.Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa wodociągów z przyłączami w gminie Koniecpol, etap III – podetap 1Gmina KoniecpolSzczegóły
Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie RytwianyGmina RytwianySzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś – ul. Sygietyńskich i ul. Gruszy, gmina Nadarzyn.Gmina NadarzynSzczegóły
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w DoruchowieGmina DoruchówSzczegóły
Przebudowa oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy ŁasinZakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Modernizacja hydroforni w Skokach IZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w OkonkuSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Europa

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
 PompySzwecja-Åkersbergaszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnejRumunia-Târgu Jiuszczegóły
Roboty budowlaneRumunia-Iașiszczegóły
Roboty budowlaneNiemcy-Brettenszczegóły
 Budowa obiektów inżynierii wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowejDania-Kopenhagaszczegóły
 Roboty budowlaneRumunia-Vasluiszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ściekówPolska-Wągrowiecszczegóły
Instalacyjne roboty elektrotechniczneNiemcy-Pforzheimszczegóły
PompySzwecja-Malmöszczegóły
Roboty budowlaneNiemcy-Schongauszczegóły
Roboty budowlane w zakresie przepompowniWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówPolska-Świerklaniec szczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Powiązane Artykuły

Back to top button