PRZETARGI

Listy przetargów wod-kan dla Polski i Europy, 20.04-26.04.2021

Najświeższa lista przetargów dla branży wod-kan z okresu od 20 do 26 kwietnia 2021.

Lista obejmuje ogłoszenia o zamówieniach, której pojawiły się dla Polski i Europy w tym terminie.
Szczegóły w podglądzie każdego zamówienia.

Polska

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Budowa budynku garażowego remizy OSP w Zagórzu wraz z instalacjami wewnętrznymi elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznejOchotnicza Straż Pożarna w ZagórzuSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 w m. DąbieWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w PoznaniuSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej Etap IIIZwiązek Gmin Dorzecza Górnej Raby i KrakowaSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy InowłódzGmina InowłódzSzczegóły
Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach – rejon ul. Wiśniowej oraz ul. Starowapiennej/Tuwima i ul. Starotarnowickiej/SielankaGmina Tarnowskie GórySzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej Rogówko-Przytoń-Sulice-WiewieckoGmina WęgorzynoSzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości LeksandrowaGmina Nowy WiśniczSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Boksycka – RudkaGmina KunówSzczegóły
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Andersena i Makuszyńskiego w LuboniuMiasto LubońSzczegóły
Sieci wodno-kanalizacyjne w SRK S.A. Oddział CZOK, w tym: Część I-IIISpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Szczegóły
Budowa drogi gminnej na dz. nr 266 wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, odcinka sieci wodociągowej i linii oświetleniowej w miejscowości Wrzeście.Gmina SłupskSzczegóły
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w DankowicachZakład Wodociągów i Kanalizacji w WilamowicachSzczegóły
Zadanie 1.6 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 6Wodociąg Marecki Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej nr dz. 2/1, 2/2, 307 w miejscowości Szadek obręb 9 przy ul. SieradzkiejGmina i Miasto SzadekSzczegóły
Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ligockiej w LubszyGmina WoźnikiSzczegóły
Budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasach drogowych – etap II: część 3.Miasto JózefówSzczegóły
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości ZawadyGmina BełchatówSzczegóły
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji opadowej w wybranych lokalizacjach Krakowa– Etap 4Klimat-Energia-Gospodarka WodnaSzczegóły
Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w aglomeracji Krosnowice w stronę Starkowa i Łysej GóryGmina KłodzkoSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prząsław, Cierno Zaszosie wraz z przepompownią sieciowąGmina JędrzejówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w Boroszewie dz. nr 93/4Gmina TczewSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Przybyszew ul. Podwale gm. PromnaGmina PromnaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Szkolnej w Piotrkowie TrybunalskimMiasto Piotrków TrybunalskiSzczegóły
Przebudowa wodociągu i chodnika w ulicy Plac Niepodległości w miejscowości BłaszkiGmina BłaszkiSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rabie Niżnej Etap IIIGórna Raba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowejGmina Kobiele WielkieSzczegóły
Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w PiechowicachGmina Miejska PiechowiceSzczegóły
Przebudowa instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pokoi mieszkalnych oraz innych pomieszczeń w budynku internatuZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w OkszowieSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Kwiatowej i OgrodowejGmina MłynarySzczegóły
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kromolin StaryGmina i Miasto SzadekSzczegóły
Budowa zbiornika na wodę pitną ze stacją uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości ŁukowicaGmina ŁukowicaSzczegóły
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Leśnica – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w KrasowejGmina LeśnicaSzczegóły
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w KunowicachGmina SłubiceSzczegóły
Udrożnienie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w LęborkuPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieSzczegóły
Utworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój w systemie zaprojektuj wybuduj w ramach realizacji operacji z PROW na lata 2014-2020. EFR na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichGmina PokójSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka wraz z budową przejścia pod dnem rzeki San kanałem sanitarnym i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków o instalację fotowoltaiczną.Gmina Miejska DynówSzczegóły
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z ternu przedszkola, na działce 1809/5 przy ul. Łąkowej w ChodzieżyGmina Miejska w ChodzieżySzczegóły
Budowa kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej w rejonie stacji kolejowej KoluszkiKoluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa sieci wodociągowej w Wierzchowiskach Drugich i w Woli Piaseckiej oraz budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Gardzienicach Pierwszych, Gmina PiaskiUrząd Miejski w PiaskachSzczegóły
Kanalizacja miejscowości Kosewo i Tomiszewo – środki Covid 19Gmina OstrowiteSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w sołectwie Hucisko – etap IGmina WłodowiceSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lachowice – etap IIGmina StryszawaSzczegóły
Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącejGmina MłynarySzczegóły
Rozbudowa ujęcia wody „Pokrówka” – budowa zbiornika wyrównawczegoGmina ChełmSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rutkowo, Czarnia gm. CzarniaGmina CzarniaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Bobrowice, gm. SławnoGmina SławnoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy działek na osiedlu Długa w Tłuszczu – Etap IIGmina TłuszczSzczegóły
Budowa budynku sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Sportowym „Leśnica“ przy ul. Kosmonautów 320 we Wrocławiu.Młodzieżowe Centrum Sportu WrocławSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w PierzchnicyGmina PierzchnicaSzczegóły
Rozbudowa instalacji uzdatniania wody w JankowieGmina CzerwonkaSzczegóły
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w WojciechowieGmina SzastarkaSzczegóły
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miechów-CharsznicaGmina CharsznicaSzczegóły
Budowa odcinków sieci wodociągowej i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radziwiłłów Puszcza Mariańska, Bartniki, Waleriany – Studzieniec oraz Zator.Gmina Puszcza MariańskaSzczegóły
Oczyszczanie studni chłonnych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, koszy osadnikowych oraz kanałów i przykanalików z monitoringiem TV za pomocą kamery wraz z wywiezieniem i utylizacją urobkuGmina Miejska Legionowo Urząd Miasta LegionowoSzczegóły
Remont sieci kanalizacyjnej w Zakładzie Karnym w Uhercach MineralnychZakład Karny w Uhercach MineralnychSzczegóły
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości TarnowaGmina BrudzewSzczegóły
Ścieżka rowerowa wraz z ciągiem pieszym w DK nr 61 – Etap II od ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich do granic miasta Ostrołęki wraz z budową sieci wodociągowejMiasto OstrołękaSzczegóły
Poprawa efektywności systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zadzim poprzez przebudowę i rozbudowę stacji poboru i uzdatniania wody w Woli Zaleskiej, gm. Zadzim.Gmina ZadzimSzczegóły
Dobudowa kanalizacji sanitarnej – Wieluń, ul. 18 Stycznia (między ul. Krótką i Nadodrzańską)Gmina WieluńSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Wiśniowej i w ul. Brzoskwiniowej w KoronowieGmina KoronowoSzczegóły
Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej na poziomie piwnic oraz odcinków instalacji wod-kan od tzw. poziomów na kondygnacji piwnic oraz niskiego parteru w budynku SzpitalaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewętrznych i Administracji w RzeszowieSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnych w Częstochowie – II częściGmina Miasto CzęstochowaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Janowiec – Polepszenie warunków życia ludności wiejskiej przez zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę.Gmina BardoSzczegóły
Przebudowa hydroforni obręb Koźla, gmina ŚwidnicaGmina ŚwidnicaSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Europa

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
PompyHiszpania-Marbellaszczegóły
Roboty budowlanePolska-Krakówszczegóły
Roboty inżynieryjne i budowlanePolska-Warszawaszczegóły
Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowychNiemcy-Schüttorfszczegóły
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pompFrancja-Paryższczegóły
 Roboty budowlaneWłochy-Bariszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówIrlandia-Corkszczegóły
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pompHiszpania-Sant Josep de Sa Talaiaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie przepompowniWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówNorwegia-Skiszczegóły
 PompyGrecja-Rethimnonszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Satu Mareszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Pantelimonszczegóły
Wodne roboty budowlaneFrancja-Perpignanszczegóły
 Roboty w zakresie ściekówGrecja-Istiaiaszczegóły
Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wodyFrancja-Cany-Barvilleszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Powiązane Artykuły

Back to top button