PRZETARGI

Lista przetargów dla wod – kan. Polska, grudzień 2020

Lista ogłoszeń przetargowych dotyczących infrastruktur pompowych, opubikowanych w okresie 1 – 8 grudnia 2020. 

Podgląd Nazwa zamawiającego Nazwa zamówienia
ZobaczPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.Budowa ujęcia wody dla potrzeb Strefy Przemysłowej w Radomsku
ZobaczGmina SubkowyBudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Subkowy
ZobaczGmina SobótkaZakup i dostawa sprzętu ratowniczego w ramach zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sobótka poprzez doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia i zdrowia
ZobaczUniwersytet RzeszowskiUsługa serwisowa na naprawę i regenerację komórki crackerowej fosforowej oraz naprawę i regenerację pompy PEG2000S wraz z dekontaminacją materiałów niebezpiecznych
Zobacz„EKO DOLINA” Sp. z o.o.Sukcesywne dostawy nadtlenku wodoru
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Likwidacja pompowni przy osadnikach popłuczki oraz osadników wody popłuczkowej z podtorzem suwnicy zlokalizowanych w rejonie szybu „Pułaski” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w…
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.„Wykonanie usługi czyszczenia zbiorników pompowni wód opadowych wraz z demontażem umocowania zbiornika i umocnieniem skarp jednego ze zbiorników, położonych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w grani…
ZobaczGmina TucznoModernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzeczyca
ZobaczGmina Halinów reprezentowana przez Burmistrza HalinowaPoprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów, dostawa pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem odzysku wody
ZobaczGmina Miejska Legionowo Urząd Miasta LegionowoWykonanie usługi w zakresie odbioru ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Miejskiej Legionowo, oraz przepompowywania ich, przewodami Ø 400 będącymi własnością PW-K ,,Legionowo” Sp z o…
ZobaczGmina Stąporków„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków przy ul. Odlewniczej i ul. Nieborowskiej”
ZobaczGmina KawęczynBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kawęczyn – III etap w systemie zaprojektuj i wybuduj
ZobaczPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w PoznaniuWykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych – teren ZZ Poznań
ZobaczUrząd Gminy Solina z/s w PolańczykuBudowa przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacji tłocznej, siecią kanalizacji grawitacyjnej, budową muru oporowego oraz rozbiórką istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Polańczyk
ZobaczGmina OstrówPoprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Ostrów
ZobaczPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w PoznaniuKontrole budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Kole NW Września – przepompownia, przepusty z piętrzeniem, zastawki 
ZobaczMiejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nieobjętych I Etapem budowy sieci w miejscowości Bulowice
ZobaczNadleśnictwo SuszBudowa zautomatyzowanego systemu nawadniania wraz z budynkiem gospodarczo-magazynowym, budynkiem pompowni, zbiornikiem retencyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
ZobaczOczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.Dostawa polielektrolitu (proszek) w ilości do 28,00 Mg stosowanego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.
ZobaczDzielnica Włochy m.st. WarszawyWykonanie prac polegających na czyszczeniu studni chłonnych wraz z odpompowaniem z nich wody, czyszczeniu wpustów ulicznych i odcinków kanałów deszczowych w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – zamówie…
ZobaczGmina Dubicze Cerkiewne„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych – II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne” w s…
ZobaczUniwersytet Mikołaja KopernikaŚwiadczenie usług w zakresie monitoringu instalacji sygnalizacji pożaru, przeglądów technicznych, serwisu i usuwania awarii instalacji przeciwpożarowych.
ZobaczGmina HażlachWykonanie projektu budowlanego i rozbudowa, remont biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków usytuowanej w Pogwizdowie w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramac…
ZobaczSpółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo”Zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich opinii, pozwoleń i decyzji oraz wykonanie inwestycji pn: Remont (rehabilitacja) żeliwnego kolektora kanalizacji tłocznej DN600mm z zastosowaniem technologii ciasno…
ZobaczMiejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.„Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym, rozbiórka budynku pompowni, budowa parkingu do 27 miejsc postojowych”
ZobaczGmina KlonowaWykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów jury/ neogenu na działce nr 791/1 w miejscowości Klonowa
ZobaczPowiat Łobeski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w ŁobzieModernizacja technologii hydroforni w budynku technicznym na terenie Domu Pomocy Społecznej w Resku
ZobaczMiejski Zarząd Ulic i Mostów w KatowicachPrzeglądy urządzeń wchodzących w skład wyposażenia technicznego, przepompowni, sieci hydrantowej i C.O. w „Kopule” oraz tunelu pod Rondem im. gen. Ziętka w Katowicach
ZobaczPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie„Roboty utrzymaniowe na potoku Szare w km 1+580-1+608, 1+612-1+735, 1+820-1+880, 2+130-2+160, 2+310-2+345 w m. Szare gm. Milówka, pow. żywiecki”
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych w SRK S.A. Oddział…
ZobaczGmina MielecPrzebudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec w ramach zadania rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rzędzianowicach
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Modernizacja zasilania 400 V oraz rurociągu odwadniającego wody surowej dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I-Śląsk”, Ruch „Pokój I”
ZobaczGmina RytwianyBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rytwiany-etap II
ZobaczGmina LeśnaModernizacja ujęcia wody w miejscowości Sucha
ZobaczGmina PrzeroślBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przerośl wraz z montażem zespołu prądotwórczego w SUW Przerośl” .
ZobaczZakład Wodociągów i Kanalizacji Śmiechowice Sp. z o.o.Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej – wieś Śmiechowice
ZobaczGmina Wielopole SkrzyńskiePoprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – wschodniej części gminy Wielopole Skrzyńskie – Etap VII
ZobaczZakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY JASIEŃ”
ZobaczGmina KwilczRemont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz
ZobaczUrząd Miasta i Gminy Zawichost„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Roz…
ZobaczUrząd Gminy SkrzyszówBudowa kanalizacji sanitarnej w Pogórskiej Woli (przysiółek Poskle) – etap II
ZobaczGmina ŻelechlinekRozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku Etap I
ZobaczUrząd GminyRozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Suchy Dwór, gmina Kosakowo
ZobaczMuzeum Historyczne Miasta KrakowaŚwiadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiekta…
ZobaczGmina Brudzeń Duży„Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 – Etap II” w zakresie wykonania Zadania nr 1 – Budowa studni głębinowej nr 5
ZobaczUrząd Gminy BrzyskaZakup sprzętu i wyposażenia dla 5 jednostek OSP z terenu Gminy Brzyska,,
ZobaczGmina KrzywdaModernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywdzie
ZobaczStołeczna EstradaWykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w 2021 r.
ZobaczGmina Strachówka„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Strachówka – etap II” w ramach operacji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka oraz budowa sieci wodociągowej …
ZobaczUrząd Gminy LaskowaRozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa
ZobaczMiejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.„Budowa komory podziemnej z zestawem hydroforowym, rozbiórka budynku, pompowni, budowa parkingu do 27 miejsc postojowych
ZobaczGmina Czastary„Budowa części kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radostów Pierwszy – Gmina Czastary – Etap B”
ZobaczGmina Lubomino„Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Lubomino”

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/.

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button