PRZETARGI

Lista przetargów dla wod-kan. Polska, od 22 do 29 grudnia 2020

Ogłoszenia przetargowe dla branży wodno – kanalizacyjnej opublikowane w okresie 22 – 29 grudnia 2020. Ogłoszenia dotyczą budowy, dostawy lub serwisu nowych i istniejących obiektów pompowych. W ciągu minionego tygodnia pojawiły się między innymi ogłoszenia dotyczące: budowy ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków, rozbudowy sieci kanalizacji, przeglądów technicznych agregatów pompowych, dostawy pomp objętościowych i stacji dokujących, etc. Szczegóły w tabeli poniżej.

Podgląd Nazwa zamawiającego Nazwa zamówienia
ZobaczGmina Studzienice„Budowa terenowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z uzbrojeniem i przebudową budynku hydroforni na terenie ujęcia wody w miejscowości Studzienice”
ZobaczGmina JadówRozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starowola
ZobaczGmina Kazimierza Wielka„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
ZobaczGmina RawiczBudowa polderu zalewowego w rejonie ul. Półwiejskiej, w m. Folwark
ZobaczGmina Brudzeń DużyPoprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 – Etap II” w zakresie wykonania Zadania nr 1 – Budowa studni głębinowej nr 5
ZobaczGmina CzerminBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap IV
ZobaczGmina CzerminBudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Żegocin” w formule zaprojektuj i wybuduj
ZobaczPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w KrakowieRemont zaplecza pompowni Gromiec
ZobaczOczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.Budowa i przebudowa infrastruktury pompowej na terenie Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie przy ul. Srebrnej 172/188
ZobaczMiasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy WysokaBudowa odwiertu ujęcia wód głębinowych wraz z przyłączem wodociągowym do budynku hydroforni w m. Młotkowo, gm. Wysoka
ZobaczGmina MściwojówBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszowa wraz z modernizacją przepompowni w miejscowościach Mściwojów, Targoszyn oraz Luboradz
ZobaczWodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.BUDOWA KOLEKTORA TŁOCZNEGO Z PRZEPOMPOWNI P6 W ANTONOWIE, GMINA GIŻYCKO
ZobaczGminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.Przebudowa stacji uzdatniania wody w Niezabitowie
ZobaczGmina Lubień Kujawski„Montaż pompy ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”
ZobaczKomenda Wojewódzka Policji w LublinieBudowa węzła cieplnego w ramach zadania pn. „Komenda Miejska Policji w Chełmie – podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej
ZobaczGmina SulechówKonserwacja i utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów w 2021 roku
ZobaczGmina Niedźwiedź„Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź”
ZobaczCentrum Kultury w ReskuRozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontow…
ZobaczSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących na stanowiskach pompowych, dostawę części zamiennych i podzespołów dla pomp stacjonarnych typu 25H47/10 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A….
ZobaczGmina MyśleniceBudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Głogoczów i w miejscowości Krzyszkowice etap V – część 1
ZobaczGmina MoszczenicaGospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie wykonani…
ZobaczGmina PacanówBudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Słupia – etap I
ZobaczGmina Izbica KujawskaBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa, Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujaw…
ZobaczGmina PrzywidzBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” W MIEJSCOWOŚCIACH ZĄBRSKO GÓRNE, MARSZEWSKA GÓRA, GROMADZIN, POMLEWO I PIEKŁO DOLNE
ZobaczUrząd Gminy SmykówBudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Po-przeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”. Etap V- Piaski Królewieckie (część południowa) …
ZobaczUrząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy RembertówWykonanie studni głębinowej wody oligoceńskiej o głębokości 235 m p.p.t. zgodnie z projektem robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wo…
ZobaczZakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. WarszawyWykonanie robót budowlanych w branży elektrycznej polegających na wymianie instalacji elektrycznej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Irysowej 19 w Warszawie obejmującej linie wlz, montaż …
ZobaczGmina SławkówBudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla pomieszczenia kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Okradzionowskiej 29B w Sławkowie
ZobaczZarząd Terenów PublicznychWykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi pracami fontann, sieci zraszających, pomp zdrojowych, hydrantu oraz instalacji wodno – kanalizacyjnych, będących w administrowaniu Zarządu Terenów P…
ZobaczGmina DobromierzBudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, Gmina Dobromierz, II Etap
ZobaczGmina WólkaBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik Duży -etap V końcowy
ZobaczGmina Czarna Dąbrówka„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień”
ZobaczGmina Rogów„Modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym z wykorzystaniem OZE”
ZobaczGmina WąwolnicaRekonstrukcja studni awaryjnej w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w Karmanowicach
ZobaczZakład Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejRozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie – etap I
ZobaczMiasto Sulejówek„Zakup i montaż urządzeń grzewczych oraz instalacji OZE” w ramach projektu pn.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gosp…
ZobaczGmina Dąbrowa GórniczaKompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV – zamówienie podobne.
ZobaczGmina CzłuchówBudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button