PRZETARGI

Lista Przetargów Wod-Kan. Polska, Od 8 Do 14 Grudnia 2020

Lista 42 ogłoszeń dotyczących budowy, dostawy lub serwisu nowych i istniejących obiektów pompowych. Ogłoszenia przetargowe dla branży wodno – kanalizacyjnej opublikowane w okresie 8 – 14 grudnia 2020.

Podgląd Nazwa zamawiającego Nazwa zamówienia
ZobaczGmina SzydłowiecBudowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec.
ZobaczDom Pomocy Społecznej w NiedabyluModernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie urządzeń i wyposażenia technologicznego na terenie DPS w Niedabylu
ZobaczGmina OławaROZBUDOWA STACJI UZDTANIANIA WODY W SOBOCISKU, GMINA OŁAWA
ZobaczSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w BolkowieZaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej z pompą ciepła na kondygnacji „-1” w budynku SP ZOZ w Bolkowie
ZobaczPrzedsiębiorstwo Komunalne „Komax” Sp. z o.o. w KętachDostawa samochodu ciężarowego do odbioru odpadów komunalnych z zabudową dwukomorową
ZobaczGmina BochniaBudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla msc. Majkowice oraz częściowo w msc. Bogucice i Ostrów Szlachecki, gm. Bochn…
ZobaczGmina MrozyNadzór inwestorski nad realizacją zadania „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy
ZobaczGmina TuchomieDostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Tuchomie
ZobaczGmina RzgówPrzebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941E w miejscowości Grodzisko.
ZobaczGmina ŻarnówOdnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyz i Żarnów – pompy ciepła
ZobaczGmina ŻarnówOdnawialne Źródła Energii na terenie Gmin Paradyz i Żarnów – pompy ciepła
ZobaczGmina PrzemyślBudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia
ZobaczGmina KolbuszowaNadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”
ZobaczGmina PałecznicaBudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pałecznicy
ZobaczUrząd Gminy w TworoguBudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo-tłoczną i rurociągiem tłocznym
ZobaczGmina WąwolnicaRozbudowa i przebudowa ( modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy
ZobaczUrząd Gminy w TworoguBudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią próżniowo-tłoczną i rurociągiem tłocznym
ZobaczGmina ŚniadowoRemont z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków w Śniadowie
ZobaczGmina BodzechówBudowa przepompowni wody pitnej wraz z wodociągiem PE dn 110, instalacją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 124/1 i 125/1 w miejscowości Podszkodzie gm. Bodzechów
ZobaczGmina ŁowiczUsuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych i strefowych przepompowni ścieków w 2021 roku na terenie Gminy Łowicz
ZobaczGmina Ceków-Kolonia„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Morawin” realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szadek i Plewnia wraz z bud…
ZobaczSzpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w BydgoszczyWymiany zaworów równoważących i odcinających na instalacji wody lodowej oraz dostawy i wymiany przyłączy pomp ciepła technologicznego w budynku H oraz wymiana instalacji ciepła technologicznego w budy…
ZobaczUrząd GminyModernizacja hydroforni w Dobrucie
ZobaczGmina PurdaPOSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prejłowie” w ramach realizacji operacji: ”Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Purda – etap II (Prej…
ZobaczGmina Krasne„Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wraz z kanalizacją deszczową przy Gminnym Przedszkolu w Krasnem”.
ZobaczGmina MirzecBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec- etap II
ZobaczGmina MłodzieszynPrzebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn
ZobaczGmina GrzegorzewBudowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w G…
ZobaczGmina Przywidz„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” – GROMADZIN I MARSZEWSKA GÓRA
ZobaczGmina OrzyszBudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz
ZobaczGmina Skaryszew„Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym”
ZobaczGmina LeżajskBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hucisko, Gwizdów, Biedaczów, Maleniska i Brzóza Królewska
ZobaczUrząd Miasta i Gminy GąbinModernizacja i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie
Zobacz35 Wojskowy Oddział GospodarczyKonserwacja i obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu w obiektach administrowanych przez 35 WOG w latach 2021-2022
ZobaczGmina Chełm„Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Okszów i Okszów-Kolonia”
ZobaczGmina ChęcinyBudowa III części kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa – przyległy teren
ZobaczUrząd Miejski w ZabłudowieRozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów – etap IV
ZobaczGmina ŁęczycaBudowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczyca
ZobaczGmina PurdaPOSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prejłowie” w ramach realizacji operacji: ”Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Purda – etap II (Prej…
ZobaczZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawywymiana pieców na pompy ciepła
ZobaczNarodowe Centrum Badań JądrowychDostawa pompy próżniowej ze sterowaniem zdalnym do Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku
ZobaczGmina WolbórzBudowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie – etap III

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/.

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button