WODOCIĄGI

Nowy standard w branży wod – kan: instalacja kogeneracyjna produkująca energię i ciepło ze ścieków

Pierwsza innowacyjna instalacja kogeneracyjna, połączona z pompą odzyskującą ciepło ze ścieków, powstała w Szlachęcinie. Będzie produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców i zakładów produkcyjnych w Bolechowie (woj. wielkopolskie, gmina Czerwonak). Projekt powstał we współpracy władz Poznania, gminy Czerwonak, poznańskiego Aquanetu, Grupy Veolia oraz generalnego wykonawcy – firmy Metrolog.

Na pomysł wpadli polscy inżynierowie poznańskiej Veolii. Instalacja w Szlachęcinie wpisuje się w cel i założenia Grupy Veolia, dążącej do minimalizacji wykorzystywania zasobów Ziemi na korzyść wykorzystywania tego, co jest dostępne. Z tego powodu Grupa kładzie duży nacisk na modernizację swoich obiektów. To wpłynęło na podjęcie decyzji, by zmodernizować ciepłownię węglową w Bolechowie. Nowa instalacja ma częściowo zastąpić działającą dotychczas ciepłownię zasilaną węglem. Bolechowska ciepłownia ma być uruchamiana tylko w razie niższych temperatur.

Powstały w Szlachęcinie system kogeneracji składa się z budynku elektrociepłowni oraz zbiornika retencyjnego na ścieki, znajdującego się na terenie Aquanetu (poznańskiego przedsiębiorstwa wodociągowego), infrastruktury wokół, sieci ciepłowniczej oraz sieci ścieków technologicznych. Zadaniem systemu kogeneracji jest jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła, z wykorzystaniem gazu ziemnego jako paliwa. Pompa ciepła, która odzyskuje ciepło odpadowe z oczyszczonych ścieków, zasilana jest energią produkowaną na miejscu – w kogeneracji. Odzyskanie ciepła odpadowego ze ścieku oczyszczonego można zastosować w każdym miejscu, w którym znajduje się oczyszczalnia.

Ciepło z kogeneracji gazowej oraz z pompy ciepła wprowadzane jest do sieci ciepłowniczej zasilającej osiedle mieszkaniowe oraz zakłady produkcyjne w Bolechowie. To właśnie ciepło wytwarzane z tzw. ciepła odpadowego, powstającego w procesie oczyszczania ścieków trafiających wprost do oczyszczalni w Szlachęcinie. Dotychczas dostawało się ono bezpośrednio do wody i ulatywało do atmosfery. Od teraz nie będzie marnowane, a wykorzystane do ogrzewania mieszkańców jednego z poznańskich osiedli.

Ciepło odpadowe z powodzeniem może służyć do ogrzewania obiektów mieszkaniowych czy przemysłowych. Taka instalacja to przykład praktycznego zastosowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Innowacyjność rozwiązania zastosowanego w Szlachęcienie polega na stworzeniu systemu odzysku ciepła odpadowego ze ścieków, wspartego instalacją kogeneracyjną. Unikalne połączenie branży energetycznej z branżą wodno – kanalizacyjną to nowa jakość usług. Unikalną cechą tej instalacji jest połączenie dwóch technologii – układu kogeneracyjnego i pompy ciepła. Takie połączenie nie było dotychczas stosowane w Polsce.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej instalacji kogeneracyjnej nastąpi radykalne ograniczenie wprowadzanych do atmosfery związków siarki oraz całkowita redukcja emisji pyłów. To wpłynie na znaczącą poprawę jakości powietrza. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla szacowane jest na dwa tysiące ton rocznie.  Jest to efekt porównywalny do wycofania z użytku dwóch tysięcy samochodów lub nasadzenia ćwierć miliona drzew.

Wirtualnego otwarcia instalacji dokonali w czwartek – 29 października – prezydent Poznania, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce oraz dyrektor handlowy Veolii w Polsce. Inwestycję zrealizowano przy wsparciu środków z NFOŚiGW. Instalacja jest częścią wkładu w uzyskanie europejskiego zielonego ładu i neutralności klimatycznej. Dzięki wykorzystaniu zielonej energii do produkcji ciepła będzie można oddychać czystszym powietrzem, co wpłynie na zdrowie i samopoczucie wszystkich zamieszkujących wielkopolskie tereny. Inwestycja ma także duże znaczenie w obliczu adaptacji do zmian klimatycznych i poprawy warunków środowiskowych. Projekt mógł powstać dzięki niestandardowej współpracy dwóch branż – energetycznej i wodno – kanalizacyjnej, i określany jest jako nowy standard w branży wod – kan.

Źródło: www.poznan.plwww.veolia.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button