WODOCIĄGI

Krzysztof Dąbrowski nowym prezesem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

24 marca 2021 wybrano nowego prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Został nim Krzysztof Dąbrowski, zastępując dotychczasową prezes – Dorotę Jakutę. Nowy prezes swoje obowiązki przejmie najpewniej 1 lipca, z dniem przejścia na emeryturę obecnej prezes.

Krzysztof Dąbrowski jest inicjatorem i prezesem zarządu Stowarzyszenia Wodociągi Kujaw i Pomorza oraz byłym prezesem Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu. Jego inicjatywą było także powołanie Kujawsko – Pomorskiego Klastra Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Rady IGWP.

W trakcie pełnienia kadencji prezesa Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu, Krzysztof Dąbrowski wprowadził nowoczesne rozwiązania w obszarze pozyskiwania i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych i zmodernizował stację uzdatniania wody (zbudowaną w latach 70-tych). W czasie jego kadencji MWiO w Grudziądzu przejęły także zadania z zakresu gospodarki odpadam. Zdegradowano miejskie składowiska odpadów, przekształcając je w regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych.

Wybory nowego prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie odbyły się 24 marca. Z czwórki kandydatów, w drugim głosowaniu, Rada Izby wybrała Krzysztofa Dąbrowskiego. Nowy prezes za najważniejsze wyzwanie stawia sobie kontynuację i wzmacnianie branży. Za cel stawia sobie postawienie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w roli reprezentanta branży przed instytucjami państwowymi, agendami rządowymi czy Wodami Polskimi. Całej Izbie zależy na tym, by wyrażać wolę całej branży.  

Źródło: www.portalkomunalny.pl

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button