PRZETARGI

Listy przetargów wod-kan dla Polski i Europy, 06.04-12.04.2021

Najświeższa lista przetargów dla branży wod-kan z okresu od 6 do 12 kwietnia 2021.

Lista obejmuje ogłoszenia o zamówieniach, której pojawiły się dla Polski i Europy w tym terminie.
Szczegóły w podglądzie każdego zamówienia.

Polska

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych ( CKZiU w Wadowicach)Powiat WadowickiSzczegóły
Wykonanie opróbowania 90 punktów pomiarowych sieci monitoringu operacyjnego wód podziemnych w 2021 roku na obszarze wybranych jednolitych części wód podziemnych – seria wiosenna opróbowania.Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut BadawczySzczegóły
Dostawa pomp dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK z podziałem na Części.Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.Szczegóły
Dostawa dwóch fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy PowidzGmina PowidzSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obręb 0002 Krosin oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody obręb 0004 Młynkowo, gm. PołajewoGmina PołajweoSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap IVGmina TrzcinicaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z podejściami do granicy w ul. Poziomkowej i ul. Sportowej w miejscowości Grabianów gm. SiedlceGmina SiedlceSzczegóły
Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad WisłąMiasto i Gmina Solec nad WisłąSzczegóły
Czyszczenie i konserwacja urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w ElbląguZarząd Dróg Wojewódzkich w OlsztynieSzczegóły
Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Wilków DrugiGmina BłędówSzczegóły
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czarnolesie gmina PolicznaGmina Policzna Szczegóły
Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego, Kościuszki, Witosa w BłażowejGmina BłażowaSzczegóły
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Przedszkola nr 43 przy ul. Kościuszki 27a we WrocławiuGmina Wrocław – Zarząd Inwestycji MiejskichSzczegóły
Budowa odcinka sieci wodociągowej Bierawa – Stare KoźleGmina BierawaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Olchowa, Malinowa, Jarmarczna w miejscowości OsięcinyGmina OsięcinySzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie, Os. Słoneczne w systemie zaprojektuj i wybudujGmina ZabórSzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Maczków wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w BiałkowieZakład Usług Komunalnych Cybinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w m.Wożuczyn-Cukrownia-Obręb Michalów-Kolonia Gm.RachanieUrząd Gminy RachanieSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości LeśniczówkaMiasto i Gmina MordySzczegóły
Czyszczenie oraz remonty bieżące kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin – drogi gminne i powiatowe.Gmina Miejska LubinSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie –Etap II „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie”Gmina BrodnicaSzczegóły
Remonty studzienek wodościekowych w ulicach (wpustów ulicznych) z przykanalikami oraz czyszczenie rowów odwadniających na terenie Gminy Bytom w 2021 rokuMiejski Zarząd Dróg i Mostów w BytomiuSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i przyłączami w miejscowości ObjezierzeGmina TrzebielinoSzczegóły
Bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wraz z elementami kanalizacji ogólnospławnej, zdrojów zewnętrznych wody pitnej oraz infrastruktury związanej z odwodnieniem terenówUrząd Miejski w MielcuSzczegóły
Przebudowa sieci wodociągowej w LesznieGmina MedykaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach: Kacwin ul. Majowa, Frydman ul. SzkolnaGmina Łapsze NiżneSzczegóły
Wykonanie rurociągu łączącego zbiornik przy ul. Kusocińskiego z rzeką Kościelna polegającego na budowie odcinka kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. Kochanowskiego w BrzeguGmina BrzegSzczegóły
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Wągry, Gmina RogówGmina RogówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 147/3, 308, 305/4 Mierzyn 1Gmina DobraSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza – Matyldzin – BiałowieżaGmina MroczaSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, w ul. PołudniowejGmina Stare MiastoSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody do m. Reńsko oraz w m. Reńsko, gm. Warnice – ETAP IGmina WarniceSzczegóły
Projekt i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko (5 odcinków)Gmina Jedlnia-LetniskoSzczegóły
IV etap zadania pn. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, budowa sieci wodociągowej w Żelaźnie z ujęcia wody w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz odcinków sieci kanalizacyjnej – II postępowanieGmina KłodzkoSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Europa

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Roboty budowlane w zakresie przepompowniFrancja-Paryższczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Satu Mareszczegóły
Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczneNiderlandy-Utrechtszczegóły
Pompy i sprężarkiNiderlandy-Amsterdamszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejNiemcy-Emmelshausenszczegóły
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Craiovaszczegóły
Przesyłowe przewody rurowe i akcesoriaCzechy-Pragaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Bistrițaszczegóły
Wiercenie studni wodnychRumunia-Cluj-Napocaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie przepompowni ściekówWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejNiemcy-Emmelshausenszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button