PRZETARGI

Listy przetargów wod-kan dla Polski i Europy, 11.05-17.05.2021

Najświeższa lista przetargów dla branży wod-kan z okresu od 11 do 17 maja 2021.

Lista obejmuje ogłoszenia o zamówieniach, której pojawiły się dla Polski i Europy w tym terminie.
Szczegóły w podglądzie każdego zamówienia.

Polska

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Budowa wodociągu Nakla- GołczewoGmina ParchowoSzczegóły
Budowa czerpni wody z Jeziora Luterskiego do celów przeciwpożarowych oraz wewnętrznej drogi przeciwpożarowej na potrzeby Oddziału Zamiejscowego w KikitachOśrodek Szkolenia Służby Więziennej w PopowieSzczegóły
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach JózefpolskichGmina MszczonówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka w miejscowości Chruszczyna WielkaZwiązek Międzygminny „Nida 2000”Szczegóły
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Dworek – PerkliceGmina Mikołajki PomorskieSzczegóły
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowejGmina Kobiele WielkieSzczegóły
Budowa pompowni wody na ulicy Źródelnej w PajęcznieGmina PajęcznoSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Zofii i Górnej w ZelowieGmina ZelówSzczegóły
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa syfonu na kanale „D” Bolszewo pod dnem Kanału Rzeki RedyPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielkie gmina AbramówGmina AbramówSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działce nr 953/1 i 325 obręb WilkanowoGmina ŚwidnicaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Jastrzębia: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska 2. Budowa wodociągu w miejscowości KozłówGmina JastrzębiaSzczegóły
Przebudowa i rozbudowa obiektu oczyszczalni ścieków w ZaklikowieGmina ZaklikówSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości StanyGmina PrzystajńSzczegóły
Budowa systemu wodociągowego na odcinku Rogawka-Czartajew wraz z rozbudową sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości CzartajewGmina SiemiatyczeSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Potok Wielki wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Zarajec Potocki oraz zakup wyposażenia na potrzeby ujęcia wody w Zarajcu PotockimGmina Potok WielkiSzczegóły
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Ługi w formule zaprojektuj i wybudujGmina PowidzSzczegóły
Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie – postępowanie IIGmina BielawaSzczegóły
Budowa drogi wewnętrznej Russocice – Malinie i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie dróg gminnych Russocice – Malinie dz. o nr 70Gmina WładysławówSzczegóły
Wykonanie dwóch odwiertów studni głębinowych w miejscowości UrzędówGmina UrzędówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Mikołajki Pomorskie ul. Dworcowa – SadłukiGmina Mikołajki PomorskieSzczegóły
Budowa sieci deszczowej przy SP w Lubnowy MałeGmina SuszSzczegóły
Przebudowa dp 1425 S Wieprz Juszczyna Jeleśnia w km od 0+028 do 0+658 w m. Wieprz w gm. Radziechowy-Wieprz wraz z bud kanaliz. deszczowej, kanału technologicznego i przebud. kolidujących urz. obcychPowiat ŻywieckiSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woskowice MałeGmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza NamysłowaSzczegóły
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kiwity poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości KlutajnyGmina KiwitySzczegóły
Przebudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Stary ChwalimGmina BarwiceSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wybudowanie w ChełmnieZakład Wodociągów i KanalizacjiSzczegóły
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie ModliborzyceGmina ModliborzyceSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (ściekowej) w obrębie ulic Piastowskiej, Słowiańskiej, Celtyckiej, Łużyckiej w MroczyZakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa kanalizacji w ul. Wójtowskiej w Starowej GórzeGmina RzgówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej wsi GronowiceGmina Lasowice WielkieSzczegóły
Przegląd i konserwacja urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w budynkach Uniwersytetu Medycznego w ŁodziUniwersytet MedycznySzczegóły
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad PilicąBurmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad PilicąSzczegóły
Przebudowa oczyszczalni ścieków w DPS SadowaDom Pomocy Społecznej w SadowejSzczegóły
Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce etap III – II postępowanieGmina KobierzyceSzczegóły
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jasiennik Stary i Kolonia MalennikGmina Potok GórnySzczegóły
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom – ul. WyzwoleniaGmina Wolbrom Szczegóły
Badanie ciśnienia i sprawności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz węży hydrantowych2 Wojskowy Oddział GospodarczySzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice – etap VIIGmina MaciejowiceSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Wrocławskiej i Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim – etap IIIMiejski Zarząd DrógSzczegóły
Wymiana poziomów i podejść do pionów wodociągowych w przestrzeniach instalacyjnych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im dr Ludwika Błażka w InowrocławiuSzpital Wielospecjalistyczny im. dr.L udwika Błażka w InowrocławiuSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy TomiceGmina TomiceSzczegóły
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Boya – Żeleńskiego 94 w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłącza kanalizacji deszczowejKomunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w KatowicachSzczegóły
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości ZawadyGmina BełchatówSzczegóły
Budowa biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości SkotnikiGmina TeresinSzczegóły
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. na terenie Gminy Czersk z podziałem na części.Gmina CzerskSzczegóły
Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 2 – wymiana okładzin ścian i podłóg, instalacji i osprzętu wodno-kanalizacyjnego, malowanie – w kompleksie wojskowym w Przemyślu przy ul. 29 Listopada34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w RzeszowieSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy WolanówGmina WolanówSzczegóły
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanału technologicznego do ZZO w Korczowie k. BiłgorajaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki Znak postępowania: ROS.271.2.2021Gmina ŚwiątkiSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orły, ul. Łażniewska, ul. HipotecznaGmina Ożarów MazowieckiSzczegóły
Budowa odcinka wodociągu DN160 o długości 0,730 km łączącego sieci wodociągowe Wizna i Stare BożejewoGmina WiznaSzczegóły
Bud sieci kan san wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektr przy ul. Przemysłowej w m. Rzezawa– etap II – finan z funduszu przeciwdziałania COVID -19Gmina RzezawaSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy RudnikGmina RudnikSzczegóły
Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – etap IIIGmina ZbójnoSzczegóły
Przebudowa kanalizacji – ul. Zdzieska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej w miejscowości Borek Wlkp.Gmina Borek WielkopolskiSzczegóły
Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowejGmina BrwinówSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie KrzyżanówGmina KrzyżanówSzczegóły
Modernizacja instalacji kanalizacji i sanitariatów w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w BochniI Liceum Ogólnokształcące im.Króla Kazimierza Wielkiego w BochniSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe w miejscowościach: Skępe, Żagno, Józefkowo i WioskaMiasto i gmina SkępeSzczegóły
Remont wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie miasta KatowiceKatowickie Wodociągi S.A.Szczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Tadzin –Grzmiąca, gm. BrzezinyGmina BrzezinySzczegóły
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy. Budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu w rejonie budynku przy ul. Modrzejewskiej 4 w Kędzierzynie-KoźluGmina Kędzierzyn-Koźle – Urząd MiastaSzczegóły
Przebudowa hydroforni obręb Koźla, gmina ŚwidnicaGmina ŚwidnicaSzczegóły
Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Za Dworcem w Tczewie w ramach bieżącej konserwacjiGmina Miejska TczewSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej w miejscowości Pruszyn Pieńki gm. SiedlceGmina SiedlceSzczegóły
Budowa wodociągu w miejscowości CzepurkaGmina JanówSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Budzów Etap 3 część IIGmina BudzówSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Otyń, Konradowo, Ługi i NiedoradzGmina OtyńSzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowodworze wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w rozproszonej zabudowie Gminy NowodwórGmina NowodwórSzczegóły
Modernizacja i rozbudowa instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Oczapowskiego 5, UWM OlsztynUniwersytet Warmińsko – Mazurski w OlsztynieSzczegóły
Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Lipowa i ul. OldzańskaGmina Gryfów ŚląskiSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice, Obr. Kinice, gm. Nowogródek PomorskiGmina Nowogródek PomorskiSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubichowie, ul. SłonecznaGmina Lubichowo – Urząd Gminy LubichowoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Siemirowice – Etap IIIGmina CewiceSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości PrzewłokaWójt Gminy UstkaSzczegóły
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Kapucyńskiej oraz Stawu Skrzynczyna w Sędziszowie MalopolskimGmina Sędziszów MałopolskiSzczegóły
Modernizacja przepompowni sieciowej tranzytowej w Prusach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kondratowice-IVGmina KondratowiceSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przygodzicach ul. Ogrodowa dz. nr 1552, 55/2, 162, 1553/9, 1553/29, 1553/78, 1553/79Gmina PrzygodziceSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w rejonie ulicy Łagowskiej w miejscowości RakówGmina RakówSzczegóły
Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie czterech placówek oświatowych w ChorzowieMiasto Chorzów – Miasto na Prawach PowiatuSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Europa

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Roboty budowlane w zakresie przepompowniZjednoczone Królestwo-Derbyszczegóły
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Mediașszczegóły
Rumunia-Târgu Jiu: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowychRumunia-Târgu Jiuszczegóły
Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ściekówPolska-Wągrowiecszczegóły
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Suceavaszczegóły
Pompy elektryczneNiderlandy-Groningenszczegóły
PrzepompowywaniePortugalia-Lizbonaszczegóły
Roboty w zakresie uzdatniania wodyRumunia-Buzăuszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Powiązane Artykuły

Back to top button