ENERGETYKA

Zielony wodór alternatywą dla paliw węglowodorowych

Grupa Lotos chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. Jesienią został złożony wniosek o dofinansowanie. Kolejne szczegóły dotyczące inwestycji mają zapaść w II połowie 2021 roku.

Zielony wodór jednym z pomysłów na odnalezienie się na rynku

Zielony wodór jest jedynym z pomysłów na to, jak odnaleźć się na rynku za kilkanaście lat, gdy paliwa węglowodorowe będą mniej popularne. Green H2 będzie powstawać w procesie elektrolizy – rozkładu wody przy użyciu energii elektrycznej. Jeśli do jego produkcji wykorzystana zostanie energia pochodząca ze źródeł odnawialnych, wówczas według klasyfikacji UE będzie to zielony wodór.

Lotos chce wybudować wielkoskalową instalację złożoną z elektrolizerów, magazynów wodoru i ogniw paliwowych/turbin wodorowych, zarządzanych przez nowoczesne oprogramowanie. Pierwszym krokiem Lotosu jest stworzenie instalacji elektrolizy w mniejszej skali, rozbudowanej o magazyn wodoru i ogniwa paliwowe. Pierwotna instalacja będzie stanowić docelową konfigurację dla projektu obliczonego na produkcję wodoru na rzecz rafinerii, udział w rynku mocy, usługi na rynku bilansującym, a w przyszłości usługi na rzecz operatorów farm wiatrowych. Struktura geologiczna pozwala magazynować wodór w kawernach solnych, by móc wykorzystywać go do produkcji energii w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Program zielony wodór

Program zielony wodór przewiduje stworzenie instalacji wytwarzającej wodór w procesie elektrolizy i produkującej energię elektryczną z wodoru. Polegało by to na tym, że prąd byłby pobierany za pośrednictwem sieci przesyłowej (partnerem merytorycznym projektu są Polskie Sieci Elektroenergetyczne), a w drodze elektrolizy wyodrębniano by z niego wodór i magazynowano. W przypadku wystąpienia niedoborów, można będzie wykorzystywać zmagazynowany wodór i wytwarzać z niego prąd.

Program Lotosu w bliskiej przyszłości będzie ewoluował. Pierwsze przedsięwzięcia, tzw. program pilotażowy, zaplanowano na lata 2020 – 2023.  Równolegle, w latach 2020 -2025 ma być realizowana pierwsza faza projektu, zakładająca stworzenie wielkoskalowej instalacji elektrolizy. Instalacja ma produkować wodór na potrzeby rafineryjne i uczestniczyć w rynku elektroenergetycznym. Druga faza (2025-2030) zakłada rozbudowę instalacji mocy i zwiększanie jej roli na rynku elektroenergetycznym. W fazie zakreślonej do 2040 roku Lotos zamierza dostarczać wodór do rafinerii, energetyki oraz zatłaczanie go do sieci gazowej, umacniając tym samym pozycję lidera w produkcji i dystrybucji wodoru. Całość ma produkować zeroemisyjny wodór na potrzeby rafinerii i wspierać polski system elektroenergetyczny.

Grupa Lotos znajduje się w czołówce największych producentów wodoru w kraju. Koncern chce skupić się na produkcji ekologicznego wodoru, by ograniczać emisję CO2 w rafinerii i wypełniać Narodowy Cel Wskaźnikowy w dziedzinie produkcji paliw silnikowych. Jednocześnie w procesie elektrolizy nie tworzą się gazy cieplarniane.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl

Powiązane Artykuły

Back to top button