PRZETARGI

Listy przetargów wod-kan dla Polski i Europy, 25.05-31.05.2021

Najświeższa lista przetargów dla branży wod-kan z okresu od 25 do 31 maja 2021.

Lista obejmuje ogłoszenia o zamówieniach, której pojawiły się dla Polski i Europy w tym terminie.
Szczegóły w podglądzie każdego zamówienia.

Polska

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Rozbudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Lipnica Wielka (część 1 Wykonanie rozbudowy sieci oraz część 2 wykonanie kanalizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj)Gmina Lipnica WielkaSzczegóły
Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. WiejskaGmina GrodziecSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywosądów – etap II i ŻychlinGmina GołuchówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żołędowo gm. Osielsko.Gminny Zakład KomunalnySzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości KołbaczGmina Stare CzarnowoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiejca i StrzyżewGmina KampinosSzczegóły
Przebudowa i remonty kanalizacji na terenie miasta Tychy z podziałem na 5 zadańRegionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.Szczegóły
Pompy – część 1 – dostawa części do pompKopalnia Soli Wieliczka Spółka AkcyjnaSzczegóły
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. KoźliceGmina RudnaSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hucisko, Stare Miasto i GiedlarowaGmina LeżajskSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wieżowej, Cichej i Potokowej w Łaziskach Górnych- etap IIPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Szczegóły
Roboty remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne w zakresie wod.-kan., gaz, c.o., elektryczne w budynkach i wokół budynków mieszkalnych i użytkowychMiejski Zarząd NieruchomościSzczegóły
Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,64 kWp w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak – etap VIIIGmina BabiakSzczegóły
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-BramuraGmina Płoniawy-BramuraSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sitno i JaszkowoGmina SośnoSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości CzechelGmina GołuchówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w m. Sukmanie oraz w części miejscowości: Milówka, Olszyny, Wielka Wieś, w Gminie WojniczGmina WojniczSzczegóły
Rozbudowa, przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy OrlaGmina OrlaSzczegóły
Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego dla budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60 B.Sąd Apelacyjny we WrocławiuSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dańków i odcinek w PachachGmina Biała RawskaSzczegóły
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzyszczewo, Gmina SławnoGmina SławnoSzczegóły
Rozbudowa systmu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pątnów poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kluski i Załęcze Wielkie oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości KałużeGmina PątnówSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości BatorowoGmina ElblągSzczegóły
Budowa zbiorników retencyjnych przy hydroforni w Wielkim BuczkuGmina RychtalSzczegóły
Dostawa i wymiana wodomierzy lokalowych z modułem radiowym wraz z usługą odczytu w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZBM w Żorach.Zarząd Budynków Miejskich w ŻorachSzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płaska w formule zaprojektuj i wybudujGmina PłaskaSzczegóły
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu KutnowskiegoZwiązek Gmin Regionu Kutnowskiego w KutnieSzczegóły
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy – kanalizacja deszczowa od studni D20 do D24, os. Cisowa ul Wiosenna w Kędzierzynie-KoźluGmina Kędzierzyn-Koźle – Urząd MiastaSzczegóły
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu ul. Bolesława Chrobrego, dla działek wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniowąGmina PieńskSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinica w ulicy Lipowej wraz z budową przyłączy wodociągowych-13 sztuk i przyłączy kanalizacyjnych-10 sztuk w różnych lokalizacjach na terenie Gminy CiasnaGmina CiasnaSzczegóły
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Nowej Wsi KętrzyńskiejGmina KętrzynSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Tczewskich Saperów w TczewieGmina Miejska TczewSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad WisłąGmina Dobrzyń nad WisłąSzczegóły
Budowa kanalizacji w miejscowości Sady w Gminie CzosnówGmina CzosnówSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krasnosielc, Wymysły i Nowy SielcGmina KrasnosielcSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemcz gm. Osielsko.Gminny Zakład KomunalnySzczegóły
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Placu Konstytucji 3-go Maja w ŚwidnikuGmina Miejska ŚwidnikSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ropicy Polskiej – rejon: Magdalena (granica miasta – Kopalnia)Gmina OrliceSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czermin – etap IVGmina CzerminSzczegóły
Modernizacja zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i hydrantowej – etap ISzpital w Puszczykowie Spółka AkcyjnaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej na części ulicy Porcelitowej w TułowicachGmina TułowiceSzczegóły
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i budowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra – zad. 3Gmina Miedziana GóraSzczegóły
Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w KąkolewnicyGmina KąkolewnicaSzczegóły
„Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kurpińskiego w Kostrzynie”Zakład KomunalnySzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smardzewo, gmina Sławno – kolektor tłocznyGmina SławnoSzczegóły
Przebudowa i wymiana sieci wodociągowej od budynku hydroforni do obiektów na terenie WS SP ZOZ w Nowej SoliWielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejSzczegóły
Wykonanie robót budowlanych – instalacje wod.-kan., gaz – paczka nr 1Zakład Komunalny „PGM”Szczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi.Miasto i Gmina BukSzczegóły
Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” – Zadanie Nr 3 pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w StawiskachGMINA STAWISKISzczegóły
Dzierżawa i montaż wodomierzy z odczytem radiowym w zasobie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. WarszawyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Żoliborz m.st. WarszawySzczegóły
Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków w GorzkowicachGmina GorzkowiceSzczegóły
Przebudowa instalacji c.o., wodociągowej i hydrantowej w budynku ZSTiL w Czechowicach-DziedzicachPowiat BielskiSzczegóły
Gospodarka wodno- kanalizacyjna w Gminie Jastków – wymiana i montaż wodomierzyGmina JastkówSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sońsk, ul. Św. Floriana.Gmina SońskSzczegóły
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom – Zabagnie ul. RadosnaGmina WolbromSzczegóły
Modernizacja oczyszczalni ściekówGmina Miejska ChojnówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witów – odcinek nr 2 (od studni A23 do A45A)Gmina KościeliskoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Wielkie WalichnowyGmina GniewSzczegóły
Oszacowanie kosztów ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 134 Zbiornik DębnoPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. PikutkowoGmina Brześć KujawkiSzczegóły
Budowa kanalizacji w ul. Ogrodowej w WolborzuGmina WolbórzSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – Etap IGmina MochowoSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BiebrzaGmina RajgródSzczegóły
Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zbiornika na wodę czystą na stacji uzdatniania wody w Bieganowie.Gmina JaktorówSzczegóły
Rewitalizacja ul.Dworcowej w Bytomiu oraz Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Dworcowej w BytomiuMiejski Zarząd Dróg i Mostów w BytomiuSzczegóły
Budowa dwóch stalowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Żołędowo gmina Osielsko.Gminny Zakład KomunalnySzczegóły
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Maczków wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w BiałkowieZakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie „Osiedla pod lipami” przy ul. Mazowieckiej 25 w MacierzyszuGmina Ożarów MazowieckiSzczegóły
Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Turkowskiego w BartoszycachGmina Miejska BartoszyceSzczegóły
Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy BielinyGmina BielinySzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. DługiejGmina UniejówSzczegóły
Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska/Okrężna w ToruniuUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuSzczegóły
Przebudowa przepompowni sanitarnych na tłocznie w miejscowości ZakrzówekGmina ZakrzówekSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości BielanyGmina BłędówSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczawa w ciągu drogi gminnej Kuźle – Wąchały – etap IGmina KamienicaSzczegóły
Optymalizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Lipowa poprzez budowę zbiornika wody w Lipowej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Daglezji w LipowejGmina LipowaSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości StajkowoGmina LubaszSzczegóły
Ulica Działkowa – wykonanie kanalizacji opadowej i modernizacja drogi – opracowanie dokumentacji projektowej.Zarząd Dróg Miasta KrakowaSzczegóły
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na osiedlu przy ul. Europejskiej w OleśnicyGmina Miasto OleśnicaSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Europa

Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pompRumunia-BukaresztSzczegóły
Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznego sprzętu przesyłowegoCzechy-DěčínSzczegóły
Kotły grzewcze wody gorącejPolska-Jastrzębie-ZdrójSzczegóły
 PompyWłochy-RzymSzczegóły
Pompy i sprężarkiWłochy-RzymSzczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-PantelimonSzczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-IașiSzczegóły
Usługi w zakresie napraw i konserwacji pompNiderlandy-KerkdrielSzczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Powiązane Artykuły

Back to top button