PRZETARGI

Przetargi dla sektora wod-kan w Polsce oraz Europie

Lista ogłoszeń przetargowych, które pojawiły od 29 czerwca do 5 lipca 2021 dla sektora wod-kan.
Obejmuje przetargi dla Polski i Europy.

Poniżej przedstawiamy listę obejmującą przetargi dla sektora
wodno-kanalizacyjnego w Polsce:

Pełna lista obejmująca przetargi w Polsce:

Przetarg na/Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
Przebudowa SUW w StromcuGmina StromiecSzczegóły
Budowa zbiornika wyrównawczego wraz z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tomaszowice, Gmina Wielka WieśGmina Wielka WieśSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działkach 2501 i 820/7 w miejscowości Bieliny oraz budowy dwóch zbiorników retencyjnych po 100 sześciennych w formule zaprojektuj i wybudujGmina Bieliny Szczegóły
Budowa zbiornika retencyjnego, sieci kanalizacji deszczowej i dojazdu serwisowego w rejonie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach w BiałymstokuMiasto BiałystokSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości CekcynGmina CekcynSzczegóły
Uporządkowanie gospodarki wód opadowych z wykorzystaniem OZE w Bytowie przy ul. Jeziornej i ul. W. SzymborskiejGmina BytówSzczegóły
Budowa(rozbudowa) sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (I etap)Gmina LatowiczSzczegóły
Budowa(rozbudowa) sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (I etap)Gmina LatowiczSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych RusinówGmina Padew NarodowaSzczegóły
Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie z perspektywą czasową na lata 2022 – 2035.Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.Szczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej Burbiszki – Żegary oraz Folwark Berżniki – Wigrańce z budową studni w Burbiszkach oraz wykonaniem oczyszczalni ścieków przy OSP Bubele w miejscowości KonstantynówkaGmina SejnySzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu melioracyjnego przy ul. Industrialnej w ŻorachGmina Miejska Żory Szczegóły
Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na gruncie w budynkach komunalnych gminy tj. Oczyszczalnia ścieków w Grabowie i Stacja Uzdatniania wody w GrabowieGmina GrabowoSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Młynarskiej w BolkowieGmina BolkówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w Łabędniku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku” – etap IIGmina BartoszyceSzczegóły
Budowa wodociągu w ulicy Smolarki w Potrzanowie – I etap.Gmina SkokiSzczegóły
Część I – Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach Część II – Budowa wodociągu w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach, do wys. bud 74Gmina KielceSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie TryńczaGmina TryńczaSzczegóły
Zadanie 1.6 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki – część 6Wodociąg Marecki Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Malinowej i Kalinowej w PrzasnyszuMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Szczegóły
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości ReducinGmina GórznoSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lisów ul. SosnowaGmina HerbySzczegóły
OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etapGmina Miejska Ciechocinek Szczegóły
Budowa wodociągu w ul. Średniej i Szklanej w Kielcach do działki nr 50 obręb 0009Gmina KielceSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. JastrzębnikiGmina Blizanów Szczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odgałęzieniami od projektowanych sieci do granic działekGmina LubomierzSzczegóły
Wykonanie fragmentu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pompownią w Szepietowie przy ul. GłównejGmina SzepietowoSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kochanowskiego – m. PyzdryGmina i miasto PyzdrySzczegóły
Budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami wyrównawczymi w miejscowości Święcienin, gm. RadziłówGmina RadziłówSzczegóły
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzyszczewo, Gmina SławnoGmina SławnoSzczegóły
Sporządzenie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Sołectwie ZakrzewGmina KłobuckSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kalis – Wilkiejmy oraz Jeziorany – KrokowoGmina JezioranySzczegóły
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości ChalinGmina Dobrzyń nad WisłąSzczegóły
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rynek i Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych – etap IGmina Ustrzyki DolneSzczegóły
Przebudowa sieci wodociągowej u zbiegu ulic Aleja Sportowa – Ordynacka w Tomaszowie LubelskimPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Szczegóły
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. PapierniaMiasto UstrońSzczegóły
Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. WspólnejMiasto UstrońSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i SzmaragdowaMiasto i Gmina SerockSzczegóły
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych na budowę sieci wodno- kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie Gminy MagnuszewGmina MagnuszewSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. J. B. PuschaGmina KielceSzczegóły
Budowa zbiornika wody czystej oraz lokalnej pompowni na wewnętrznej instalacji wodociągowej Szpitala Powiatowego w ZakopanemSzpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w ZakopanemSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Brzozowej w miejscowości BędkówGmina BędkówSzczegóły
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowejGmina Kobiele WielkieSzczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w SzaflarachPodhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Wymiana sieci wodociągowej na ujęciu wody w miejscowości MirówMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Szczegóły
Przebudowa oczyszczalni ścieków w DPS SadowaDom Pomocy Społecznej w SadowejSzczegóły
Renowacja istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w Namysłowie w ulicach: Bohaterów Warszawy, Wały Jana III i Podwale.Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Ekowod Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy GorzkówGmina GorzkówSzczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. ŁysomiceGmina ŁysomiceSzczegóły
Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu IVPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieSzczegóły
Rozbudowa sieci wodociągowej w GutkowieGmina JonkowoSzczegóły
Budowa oczyszczalni ścieków w GałajnachGmina Górowo IławeckieSzczegóły
Budowa zbiorników retencyjnych przy hydroforni w Wielkim Buczku – II postępowanieGmina RychtalSzczegóły
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w PiszuGmina PiszSzczegóły
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowość Rakowo MałeZakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąSzczegóły
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy SzczercówGmina SzczercówSzczegóły
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabierzów BocheńskiGmina NiepołomiceSzczegóły
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy GorajGmina GorajSzczegóły
Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy BielinyGmina Bieliny Szczegóły
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pikutkowo oraz rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz poprzez przebudowę drogi gminnej w m. PikutkowoGmina Brześć Kujawski Szczegóły
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastów Śląskich i Bolka I Świdnickiego w StrzelinieGmina StrzelinSzczegóły
Modernizacja stacji uzdatniania wody w DobromierzuGmina DobromierzSzczegóły
Budowa strefowej przepompowni wody przy ul. Krasickiego w GniewieGmina Gniew Szczegóły
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości RokotówGmina Nowa SuchaSzczegóły
Źródło: www.ezamowienia.gov.pl

Zapytania przetargowe obejmujące sektor wodno-kanalizacyjny w Europie:

Pełna lista obejmująca przetargi w Europie:

Przetarg na/Nazwa zamówieniaNazwa zamawiającego Podgląd
 Pompy wodneNiemcy-Essenszczegóły
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągówRumunia-Suceavaszczegóły
Usługi gospodarki ściekowejPolska-Sosnowiecszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnejRumunia-Constanțaszczegóły
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówRumunia-Satu Mareszczegóły
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowychRumunia-Târgu Jiuszczegóły
Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ściekówIrlandia-Corkszczegóły
PompyIrlandia-Trimszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnejWęgry-Budapesztszczegóły
 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowejFrancja-Saint-Gilles-Croix-de-Vieszczegóły
PrzepompowywanieBelgia-Antwerpiaszczegóły
 Roboty budowlane w zakresie przepompowniWęgry-Budapesztszczegóły
 PompySzwecja-Åkersbergaszczegóły
Źródło: www.ted.europa.eu

Wszystkie wcześniejsze przetargi dostępne są TUTAJ.
Przetargi o jakich informujemy pochodzą ze stron: www.ezamowienia.gov.pl oraz www.ted.europa.eu
Jeśli interesują Cię przetargi, tematyka Przemysłu 4.0, oraz najbardziej aktualne informacje dotyczące infrastruktur pompowych, zapisz się do naszego newslettera.

Powiązane Artykuły

Back to top button