ENERGETYKA

OZE na polskich drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozważa włączenie fotowoltaiki w oświetlenie krajowych dróg i autostrad. Wykorzystanie OZE ma zmniejszyć koszty wydatkowane na energię.

Obniżanie kosztów sieci drogowych dzięki OZE

Portal WysokieNapiecie.pl po rozmowie z szefem GDDKiA – Tomaszem Żuchowskim – podał, że odnawialne źródła energii w przyszłości są szansą na obniżanie kosztów utrzymania sieci drogowych. Podczas rozmowy portal dowiedział się, że oświetlenie dróg, węzłów i skrzyżowań wiąże się z ogromnymi kosztami. W związku z czym każdy pomysł zmniejszający te wydatki jest brany pod uwagę. Żuchowski przyznał, że wzrost cen energii w ostatnich miesiącach jest widoczny w każdym z wojewódzkich oddziałów GDDiKA. Ubiegłoroczne wydatki na energię wynosiły 76,7 miliona złotych, co stanowi niemal 25% więcej niż wydatki w 2019 roku. Koszty związane z dostawą energii, wymianą, naprawą, konserwacją elementów oświetlenia drogowego plus utrzymanie i konserwacja sieci elektroenergetycznej wzrosły natomiast o 9% i wyniosły około 87,2 miliona złotych.

Nowy europejski trend na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii?

Polska nie jest pierwszym krajem, które szuka pomysłów na optymalizowanie kosztów i wykorzystywanie OZE przy sieciach drogowych. Podobny pomysł pojawił się kilka tygodni temu w Holandii. Tamtejsza Dyrekcja Generalna ds. Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej poinformowała, że bierze pod uwagę udostępnienie posiadanych 41 tysięcy hektarów gruntów przy autostradach pod instalacje fotowoltaiczne. Oszacowano, że roczny potencjał produkcji energii z paneli umieszczonych przy pasach rozdzielających jezdnie czy na poboczach może wynieść od 1,5 do 4 TWh. W związku z tym nadawanie drugiego życia obszarom poprzemysłowym jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w Europie. O przykładach na obszarze Polski pisaliśmy w tym artykule.

Nieużytki użyteczne dla OZE

Z pewnością motywacja Holandii do zagospodarowania terenów położonych przy drogach na farmy fotowoltaiczne jest odmienna niż motywy polskie. Holandia chce zagospodarować miejsca przeznaczone pod usługi publiczne. Niemniej faktem jest, że Polska ma ponad 130 tysięcy hektarów nieużytków. Ich ilość bez wątpienia będzie rosła wraz z rozwojem sieci drogowych w Polsce. Przeznaczając je pod instalacje produkujące odnawialne źródła energii, można realnie zaoszczędzić inne tereny, np. grunty rolne.

Polskie drogi z potencjałem w OZE

Więcej o potencjale OZE w kontekście polskich dróg na portalu WysokieNapiecie.pl

GDDKiA pracuje również nad innymi koncepcjami wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jakimi? Jakie lokalizacje bierze pod uwagę? Czy inni zarządcy dróg pójdą ich śladem? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

Źródło: www.wysokienapiecie.pl

Powiązane Artykuły

Back to top button