WYDARZENIA

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza, wydarzenie online

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach razem z Polsko-Węgierską Izbą Gospodarczą organizują wspólne wydarzenie online, podczas którego zaprezentowane zostaną prognozy gospodarcze na 2021 rok, działania wspierające przedsiębiorców oraz perspektyw współpracy przedsiębiorstw z Polski i Węgier. Wydarzenie jest w formie online, a dołączenie do niego jest bezpłatne. Zapraszamy!

Miniony rok był wyjątkowo trudny dla wszystkich. Przed koniecznością weryfikacji planów biznesowych i rozwojowych stanęli również przedsiębiorcy. Wszyscy mamy nadzieję, że rok 2021 pozwoli na powrót do większej normalności i przewidywalności działań biznesowych. Równocześnie – bogatsi o zdobyte w minionym okresie doświadczenia i wiedzę – będziemy w stanie sprawniej odnaleźć się w aktualnej rzeczywistości gospodarczej i powoli odbudować polską przedsiębiorczość z tych sektorów, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii.

Wiele środowisk poszukuje wskazówek dotyczących kierunków planowania swoich działań biznesowych i relacji z innymi podmiotami – w związku z krótko i długookresowymi skutkami pandemii, zmianami w trendach konsumenckich i sposobach zarządzania firmami. Dlatego Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przygotowała wydarzenie: 

Regionalne Gospodarcze Otwarcie Roku, które odbędzie się w wersji online 25 lutego 2021 roku od godziny 10:00. Wydarzenie jest bezpłatne.

Program wydarzenia

CZĘŚĆ I – PROGNOZY NA ROK 2021
10:00Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach:
Powitanie uczestników
10:05Jakub Chełstowski  Marszałek Województwa Śląskiego:
Wprowadzenie do tematu konferencji / Sposoby wsparcia przedsiębiorców w roku 2021 
10:15Orsolya Zsuzsanna Kovács – Ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocna Republiki Węgier
w Polsce:
Węgiersko-Polsko współpraca gospodarcza w czasie post pandemicznym.
10:30prof. Robert Tomanek –  Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii:
Plany MRPiT dotyczące wsparcia przedsiębiorców na rok 2021
10:45Jarosław Wieczorek –  Wojewoda Śląski: Plany Wojewody Śląskiego na bieżący rok w zakresie przeciwdziałania gospodarczym skutkom pandemii COVID19
11:00Marcin Krupa  Prezydent Miasta Katowice: Plany Miasta Katowice dotyczące wspierania przedsiębiorców w okresie pandemii
11:15Paweł Kolczyński –  Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.:
Możliwości wsparcia przedsiębiorców przez ARP w czasach pandemii – wprowadzenie
CZĘŚĆ II – WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKA-WĘGRY
11:30Tibor Gerencsér – Konsul Generalny Węgier – Konsulat Generalny Węgier w Krakowie: Instytucje wspierające współpracę polsko-węgierską i perspektywy rozwoju, rola Fundacji im. Wacława Felczaka
11:40Michał Melaniuk – Prezes Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu CORDIA Polska Sp. z o.o. oraz Polnord S.A.: Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza – cele i misje nowej instytucji
11:50Tomasz Lisiecki – Prezes Zarządu TriGranit Development Polska Sp. z o.o., Członek Rady Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej: Inwestycje zagraniczne na Śląsku – historyczne korzenie węgierskie i perspektywy
12:00Marcin Pacholski – Skarbnik i Członek Rady Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, HPL Legal: Podsumowanie projektu „Rozwój komunikacji w stosunkach polsko-węgierskich”
12:30dr Anna Wisniewski – Dyrektor Generalny, Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza:
Polsko-Węgierska współpraca gospodarcza – ważne aspekty dla MŚP
CZĘŚĆ III – INSTYTUCJE FINANSUJĄCE  DLA MŚP
12:45Ewa Cabel –  Dyrektor Oddziału w Katowicach PKO Bank Polski S.A. / Urszula Kryńska – ekspert z Departamentu Analiz Ekonomicznych banku PKO BP: Prognozy gospodarcze sektora finansowego na 2021 rok
13:00dr Janusz Michałek –  Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.: Przewidywania dotyczące rozwoju gospodarczego w 2021 roku z perspektywy KSSE
13:15Krzysztof Spyra –  Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: Aktualne możliwości wsparcia przedsiębiorców z wykorzystaniem środków posiadanych przez ŚCP
13:30Tomasz Król –  Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. / Marzena Zalewska  –  Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. / Wojciech Miedziński –  Prezes ARP Leasing
Instrumenty wsparcia ARP dla przedsiębiorców
14:15Jacek Cieplak –  Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców:
O jakie rozwiązanie dla przedsiębiorców Rzecznik będzie postulował w 2021 roku / Podsumowanie konferencji
14:30Tomasz Zjawiony –  Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach: Podsumowanie konferencji oraz podziękowanie

Goście

Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele polskich i węgierskich przedsiębiorstw i instytucji państwowych, między innymi: dr Orsolya Zsuzsanna Kovács – Ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocna Republiki Węgier w Polsce, Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice, Paweł Kolczyński –  Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.. oraz eksperci PKO Bank Polski S.A. W Regionalnym Gospodarczym Otwarciu Roku udział wezmą także:

Ewa Cabel – Dyrektor Oddziału w Katowicach PKO Bank Polski S.A.,

Jakub Chełstowski -Marszałek Województwa Śląskiego,

Jacek Cieplak – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Tibor Gerencsér – Konsul Generalny Węgier,

Tomasz Lisiecki – Prezes Zarządu TriGranit Development Polska Sp. z o.o., Członek Rady Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej,

Paweł Kolczyński – Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,

Orsolya Zsuzsanna Kovács – Ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocna Republiki Węgier
w Polsce,

Tomasz Król –  Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,

Marcin Krupa -Prezydent Miasta Katowice,

Urszula Kryńska – ekspert z Departamentu Analiz Ekonomicznych banku PKO BP,

Michał Melaniuk – Prezes Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu CORDIA Polska Sp.
z o.o. oraz Polnord S.A.,

dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,

Wojciech Miedziński –  Prezes ARP Leasing,

Marcin Pacholski – Skarbnik i Członek Rady Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, HPL Legal,

Krzysztof Spyra – Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości,

prof. Robert Tomanek –  Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,

Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski,

dr Anna Wisniewski Dyrektor Generalny, Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza,

Marzena Zalewska  –  Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Więcej szczegółów wydarzenia na stronie organizatora: https://rig.katowice.pl/wydarzenia/regionalne-gospodarcze-otwarcie-roku/.

Zapraszamy!

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button