WODOCIĄGI

Najlepsze praktyki rekomendowanych firm

Najlepszą praktyką zapewniającą sprawne działanie i długą żywotność pomp we wszystkich branżach jest zadbanie o Kompleksową Opiekę Serwisową. Przed podjęciem decyzji o wyborze infrastruktury sieciowej, warto sprawdzić jakie warunki gwarancji oferuje producent lub przyjrzeć się ofercie autoryzowanych serwisów pomp. Dzięki kompleksowej opiece mamy pewność, że system pompowy jest na bieżąco sprawdzany, a w razie potrzeby serwisowany przez wyspecjalizowanych techników. Nowoczesne centra serwisowe sukcesywnie wprowadzają taką opcję do swojej oferty. Największe centrum serwisowe pomp w Wielkopolsce – firma Pompax – z powodzeniem wdraża ją u swoich klientów.

Kompleksowa Opieka Serwisowa to pakiet usług regulowanych umową, mający zapewnić klientowi maksymalny efekt pracy pomp przy zoptymalizowanych kosztach. Umowa o KOS redukuje formalności związane z administracją do minimum. Centrum serwisowe wykonuje przeglądy konserwacyjne i prace serwisowe zgodnie z wymaganym terminarzem kontroli, zwalniając klienta z obowiązku pamiętania o datach przeglądów. Pompy są cyklicznie sprawdzane, kontrolowane i regulowane przez wykwalifikowanych techników. Umowa KOS daje także możliwość przedłużenia gwarancji na urządzenia lub wymienione części naturalnie zużywające się. Dodatkową opcją jest gwarancja dostępności technika serwisowego lub części zamiennych od ręki. Dla klientów KOS korzystających z narzędzi e-business, czas reakcji jest natychmiastowy.

Klienci korzystający z Kompleksowej Opieki Serwisowej traktowani są priorytetowo. Oznacza to, że w przypadku awarii mają zagwarantowaną szybką pomoc serwisową. Dostęp do dedykowanego im opiekuna zapewnia natychmiastowy kontakt i odpowiednią reakcję. Klienci nie wyposażeni w narzędzia e-business nie mają takiej możliwości.

Wszystkie prace w ramach umowy Kompleksowej Opieki Serwisowej wykonywane są zgodniez obowiązującymi wytycznymi producentów oraz przepisami prawa. W praktyce gwarantuje to respektowanie przez producentów warunków gwarancji. Technicy centrum serwisowego mają dostęp do baz wiedzy producentów pompowych oraz zmian i technicznych nowości. Prace serwisowe i konserwacyjne wszystkich części urządzenia przeprowadzane są przy użyciu oryginalnych części producentów pomp. Ponadto technicy wyposażeni są nie tylko w wiedzę, ale także wieloletnie doświadczenie.

Dzięki opcji Kompleksowej Opieki Serwisowej planowanie kosztów eksploatacyjnych jest łatwiejsze. Wcześniejsze rozpoznanie objawów zużycia i uszkodzeń minimalizuje koszty napraw, zapobiega niezapowiedzianym przestojom i wydłuża okres eksploatacji urządzenia. Przy tym rozwiązaniu wydatki można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Źródło: www.pompax.pl.

Powiązane Artykuły

Dodaj komentarz

Back to top button